Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 5: Geheim

Niet-beleidsartikel 5 Geheim

Bedragen in EUR 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

             

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Op dit artikel worden geheime uitgaven verantwoord.

Licence