Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 6: Nominaal en Onvoorzien

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

2

– 9.549

34.158

85.368

84.084

121.365

126.223

                 

Uitgaven:

             
                 

Uitgaven totaal

 

2

– 9.549

34.158

85.368

84.084

121.365

126.223

                 

6.1

Nominaal en onvoorzien

2

– 9.549

34.158

85.368

84.084

121.365

126.223

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en onvoorziene uitgaven.

Licence