Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2015/2016

Moties

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

22-09-2015

Motie Thieme c.s. 34 300, nr. 30: over de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s

Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2015

Aan voldaan per brief ESA-60627, verzonden op 13 juni 2016

22-09-2015

Motie van Laar/Hachchi 34 103, nr. 5: over een analyse van de invulling door lidstaten van hun wapenexportbeleid

Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 september 2015

Aan voldaan per brief DVB NW-003, verzonden op 13 januari 2016

23-09-2015

Motie Voortman c.s. 32 317, nr. 324: over pleiten voor een significante extra bijdrage vanuit de Europese Unie

Debat over het Europees overleg over het gemeenschappelijk asielbeleid d.d. 23 september 2015

Aan voldaan per brief DIE-529100, verzonden op 25 september 2015

06-10-2015

Motie van 't Wout 33 848, nr. 19: over doorlichting van de Europese agentschappen

VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht d.d. 6 oktober 2015

Aan voldaan per brief DIE-395462, verzonden op 7 juli 2016

19-11-2015

Motie Van Bommel en Sjoerdsma 34 300-V, nr. 17: over gebruik van uit Nederland afkomstig militair materieel in de oorlog in Jemen

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan in AO Wapenexportbeleid d.d. 11 februari 2016

19-11-2015

Motie Ten Broeke en Servaes 34 300-V, nr. 2120– 06-2016: over een effectievere Europese aanpak van mensensmokkel

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d.19 november 2015

In behandeling

19-11-2015

Gewijzigde motie van Ten Broeke c.s. 34 300-V, nr. 22: over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-707581, verzonden op 17 december 2015

19-11-2015

Motie van Knops en Sjoerdsma 34 300-V, nr. 23: over het opvoeren van de druk op Turkije

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan per brief DEU750336/2016, verzonden op 7 januari 2016

19-11-2015

Motie van Knops 34 300-V, nr. 24: over aan banden leggen van buitenlandse financiering van salafisme in Nederland

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan per brief Concretisering aanpak salafisme door MinSZW, verzonden op 25 februari 2016, TK nr 29 614-39

19-11-2015

Motie Servaes en Ten Broeke 34 300-V, nr. 26: over een nieuw Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

In behandeling

19-11-2015

Motie Servaes en Jan Vos 34 300-V, nr. 27: over bezwaren tegen Nord Stream 2

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-27888, verzonden op 15 januari 2016

19-11-2015

Motie van Sjoerdsma en Van Bommel 34 300-V, nr. 30: over bevriezen van de tegoeden van private financiers van IS

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan per brief DVB-014/2016, verzonden op 9 februari 2016

19-11-2015

Motie van Teeven 29 521, nr. 302: over evalueren van de inzet van zowel militair als civiel en diplomatiek personeel

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan door MinDef in brief Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2015, op 18 mei 2016, TK stuk 29 521-315

19-11-2015

Motie Ten Broeke/Servaes 34 300-V, nr. 19: over schuiven in de vrijwillige afdrachten aan internationale organisaties

Vaststelling begrotingsstaten BuZa voor het jaar 2016 d.d. 19 november 2015

Aan voldaan in begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hfst XVII, 2017

25-11-2015

Motie Verhoeven c.s. 22 112, nr. 2022: over hanteren van het mkb als standaard bij nieuwe regelgeving

VAO EU-Voorstel: Better Regulation d.d. 24 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-668695, verzonden op 4 december 2015

25-11-2015

Motie Verhoeven c.s. 22 112, nr. 2023: over opnemen van horizonbepalingen in toekomstige EU-wetgeving

VAO EU-Voorstel: Better Regulation d.d. 24 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-668695, verzonden op 4 december 2015

25-11-2015

Motie Klein 22 112, nr. 2024: over een verplicht lobbyregister voor Europese instellingen

VAO EU-Voorstel: Better Regulation d.d. 24 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-369606, verzonden op 29 juni 2016

25-11-2015

Motie Klein 22 112, nr. 2025: over SMART geformuleerde kwalitatieve doelstellingen in het pakket Betere Regelgeving

VAO EU-Voorstel: Better Regulation d.d. 24 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-356489, verzonden op 4 juli 2016

27-11-2015

Motie Roemer 29 754, nr. 336: over het afsnijden van de geldstromen naar en van IS

Debat over aanslagen in Parijs d.d. 24 november 2015

Aan voldaan per brief DVB-014/2016, verzonden op 9 februari 2016

02-12-2015

Motie Sjoerdsma en Servaes 33 865, nr. 9: over het overnemen van de Noorse positie inzake het Internationaal Strafhof

Goedkeuring en uitvoering wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het IS d.d. 19 november 2015

In behandeling

02-12-2015

Motie Sjoerdsma 33 865, nr. 10: over een brede ophoging van de Victims and Witness Unit

Goedkeuring en uitvoering wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het IS d.d. 19 november 2015

In behandeling

02-12-2015

Motie Sjoerdsma 33 865, nr. 11: over automatisch ophogen van het budget voor het Bureau van de Aanklager

Goedkeuring en uitvoering wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het IS d.d. 19 november 2015

In behandeling

02-12-2015

Motie Sjoerdsma 33 865, nr. 12: over een gemeenschappelijke EU-reactie bij schending van afspraken met het Strafhof door verdragsstaten

Goedkeuring en uitvoering wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het IS d.d. 19 november 2015

In behandeling

02-12-2015

Motie Servaes en Sjoerdsma 33 865, nr. 13: over het behouden van draagvlak voor het Internationaal Strafhof

Goedkeuring en uitvoering wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het IS d.d. 19 november 2015

Aan voldaan per brief DMM-712174, verzonden op 27 januari 2016

02-12-2015

Motie Ten Broeke/Servaes 34 300-V, nr. 20: over zachte leningen en handelspreferenties voor eerste opvanglanden

Vaststelling van de begrotingsstaat van BuHa-OS (XVII) voor het jaar 2016 d.d. 26 november 2015

Aan voldaan per brief DMM-163703, verzonden op 31 maart 2016

16-12-2015

Motie Maij en Grashoff 34 166, nr. 25: over de verplichting voor multinationale ondernemingen om per land te rapporteren

Notaoverleg over de Staat van de Europese Unie d.d. 7 december 2015

In behandeling

16-12-2015

Motie Maij en Verhoeven34 166, nr. 26: over het verbeteren van persvrijheid in Turkije

Notaoverleg over de Staat van de Europese Unie d.d. 7 december 2015

Aan voldaan per brief DEU-85713/2016, verzonden op 6 januari 2016

16-12-2015

Motie Van Bommel en Gesthuizen 34 166, nr. 27: over ratificeren door Turkije van het VN-Vluchtelingenverdrag

Notaoverleg over de Staat van de Europese Unie d.d. 7 december 2015

Aan voldaan door StasV&J door antwoorden Kamervragen over detentie en deportatie van

vluchtelingen in Turkije, verzonden op 18 januari 2016, 2016D01636

16-12-2015

Motie Omtzigt 34 166, nr. 31: over een verslag van de resultaten van het Nederlandse voorzitterschap in het derde kwartaal 2016

Notaoverleg over de Staat van de Europese Unie d.d. 7 december 2015

Aan voldaan per brief DIE-395462, verzonden op 7 juli 2016

16-12-2015

Motie Verhoeven en Grashoff 34 166, nr. 33: over de positie die Nederland inneemt over Passenger Name Records

Notaoverleg over de Staat van de Europese Unie d.d. 7 december 2015

Aan voldaan per brief verzonden door MinV&J op 26 januari 2016

16-12-2015

Motie Voordewind 21 501-20, nr. 1060: over de financiële steun gedeeltelijk toekennen aan ngo's

Stemmingen d.d. 15 december 2015 ingediend bij het debat over de EU-Turkije top op 29 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-12800/2016, verzonden op 11 januari 2016

16-12-2015

Motie Voordewind c.s. 21 501-20, nr. 1068: over geen onomkeerbare stappen bij de overdracht van bevoegdheden

Debat over de Europese Top van 17 en 18 december 2015 d.d. 15 december 2015

Aan voldaan door MinV&J met Verslag Schriftelijk Overleg Europees Grensbeheer en Migratiebeheer, TK stuk 34 370 nr. 3

16-12-2015

Motie Omtzigt en Keijzer 21 501-20, nr. 1070: over informatie vooraf over de plannen voor verdeling van vluchtelingen

Debat over de Europese Top van 17 en 18 december 2015 d.d. 15 december 2015

Aan voldaan door MinV&J met Kamerbrief Kabinetsappreciatie maatregelen Commissie d.d. 15 december 2015

11-02-2016

Motie Ten Broeke 27 925, nr. 572: over schrappen van activiteiten in het kader van deradicalisering

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, d.d. 10 februari 2016

Aan voldaan door V&J en SZW in brief over voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, verzonden op 16 maart 2016

11-02-2016

Motie Van Bommel c.s. 27 925, nr. 582: over de humanitaire toegang in Syrië

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, d.d. 10 februari 2016

Aan voldaan per brief DVB-081, verzonden op 29 april 2016

11-02-2016

Motie Knops c.s. 27 925, nr. 574: over hulp via christelijke hulporganisaties aan christenen in Irak en Syrië

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, d.d. 10 februari 2016

In behandeling

11-02-2016

Motie Sjoerdsma c.s. 27 925, nr. 576: over inzet regering in internationale coalitie voor grotere transparantie en betere verantwoording

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, d.d. 10 februari 2016

Aan voldaan per brief DVB-081, verzonden op 29 april 2016

11-02-2016

Motie Voordewind c.s. 27 925, nr. 577: over betrekken van de Syrian Democratic Council bij de informele dialogen in Genève

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, d.d. 10 februari 2016

Aan voldaan per brief DVB-081, verzonden op 29 april 2016

23-02-2016

Motie Bisschop en Van Haersma Buma 21 501-20, nr. 1088: over adequate mogelijkheden voor begeleide terugkeer van vreemdelingen en het voorkomen van verdwijnen in de illegaliteit

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

In behandeling

23-02-2016

Motie Voordewind c.s. 21 501-20, nr. 1082: over het waarborgmachanisme van toepassing laten zijn op alle EU-lidstaten

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-90965, verzonden op 26 februari 2016

23-02-2016

Motie Maij 21 501-20, nr. 1090: over de strijd tegen arbeidsuitbuiting inbrengen in de onderhandelingen met de Britten

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-90965, verzonden op 26 februari 2016

23-02-2016

Motie Verhoeven 21 501-20, nr. 1098: over partnerschappen met Jordanië, Irak en Libanon

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

In behandeling

23-02-2016

Motie Samsom en Zijlstra 21 501-20, nr. 1104: over ondersteuning bij de opvang van vluchtelingen in Griekenland en de uitvoering van de terugnameafspraken

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-163988 verzonden op 21 maart 2016

23-02-2016

Motie Klaver en Roemer 21 501-20, nr. 1105: over voldoen door Turkije aan de materiële criteria van het Vluchtelingenverdrag

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-18894, verzonden op 17 mei 2016

23-02-2016

Motie Klaver 21 501-20, nr. 1106: over een noodplan voor de crisissituatie in Idomeni

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-163988 verzonden op 21 maart 2016

23-02-2016

Motie Voordewind c.s. 21 501-20, nr. 1118: over toezicht van de UNHCR op de naleving van het Vluchtelingenverdrag

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-CPK-230028, verzonden op 26 april 2016

23-02-2016

Motie Verhoeven en Klaver 21 501-20-1097, nr. 1097: over geen versoepeling van de Kopenhagencriteria en vereisten voor visumliberalisatie

Debat Europese Top van 18 en 19 februari 2016 d.d. 17 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-163988 verzonden op 21 maart 2016

08-03-2016

Motie Omtzigt 33 997, nr. 73: over een speciaal MH17 archief

Regeling van Werkzaamheden d.d. 8 maart 2016

Aan voldaan per brief MinV&J 767674, verzonden op 3 juni 2016

15-03-2016

Motie Servaes 22 054, nr. 273: over strikte toepassing van het wapenexportbeleid

VAO Wapenexportbeleid d.d. 8 maart 2016

Aan voldaan per brief DVB-369435, verzonden op 7 juli 2016

17-05-2016

Motie Sjoerdsma en Van Bommel 34 419, nr. 9: over inzage in de bilaterale verdragen tussen de VS en Nederland

Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens» d.d. 28 april 2016

Aan voldaan per brief DVB-360/2016, verzonden op 4 juli 2016

17-05-2016

Motie Sjoerdsma en Servaes 34 419, nr. 10: over een impuls aan wereldwijde nucleaire ontwapening

Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens» d.d. 28 april 2016

Aan voldaan per brief DVB-360/2016, verzonden op 4 juli 2016

17-05-2016

Motie Servaes c.s. 34 419, nr. 11: over doeltreffende maatregelen om te komen tot een kernwapenvrije wereld

Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens» d.d 28 april 2016

Aan voldaan per brief DVB-351/2016, verzonden op 23 mei 2016

17-05-2016

Motie Voordewind 34 419, nr. 12: over het gefaseerd afstoten van de Nederlandse kernwapentaak

Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens» d.d. 28 april 2016

Aan voldaan per brief DVB-360/2016, verzonden op 4 juli 2016

24-05-2016

Motie Voordewind 34 300-V, nr. 63: over niet akkoord gaan met de visumlibelarisatie

Debat over de arrestatie van een Nederlandse columniste in Turkije d.d. 18 mei 2016

Aan voldaan per brief DIE-163991, verzonden op 21 maart 2016

09-06-2016

Motie Ten Broeke en Van Bommel 23 432, nr. 424: over de herkomstaanduiding van producten afkomstig uit de door Marokko bezette Westelijke Sahara

VAO Midden-Oosten vredespolitiek (AO d.d. 26/05) d.d. 9 juni 2016

In behandeling

09-06-2016

Motie Sjoerdsma c.s. 23 432, nr. 425: over steun aan mensenrechtenorganisaties in Israël

VAO Midden-Oosten vredespolitiek (AO d.d. 26/05) d.d. 9 juni 2016

In behandeling

09-06-2016

Motie Voordewind c.s. 23 432, nr. 432: over een einde maken aan het overmaken van geld aan veroordeelde Palestijnen

VAO Midden-Oosten vredespolitiek (AO d.d. 26/05) d.d. 9 juni 2016

In behandeling

09-06-2016

Motie Servaes c.s. 32 432, nr. 434: over constructieve deelname aan vredesbesprekingen

VAO Midden-Oosten vredespolitiek (AO d.d. 26/05) d.d. 9 juni 2016

In behandeling

09-06-2016

Motie (gewijzigd) Van der Staaij c.s. 23 432, nr. 430: over beëindigen van de directe en indirecte financiering van organisaties die een boycot van Israël nastreven

VAO Midden-Oosten vredespolitiek (AO d.d. 26/05) d.d. 9 juni 2016

Aan voldaan per brief DAM-2016Z12037, verzonden op 7 juli 2016

06-07-2016

Motie Bosman 29 653, nr. 26 over verbetering van asielwetgeving op Curacao

Debat uitslag verkiezingen Venezuela 30 juni 2016

Overgenomen door MinBZK

06-07-2016

Motie Azmani-Sjoerdsma 22 831, nr. 109 over belastingheffing en de misstanden daaromheen een halt toeroepen

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland 30 juni 2016

In behandeling

06-07-2016

Motie Sjoerdsma/Azmani 22 831, nr. 112 over 200 miljoen van de EU inzetten voor opvang van Eritrese vluchtelingen in de regio

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland 30 juni 2016

In behandeling

06-07-2016

Motie Sjoerdsma/Azmani 22 831, nr. 113 over al-Shabaab op de nationale en Europese terreurlijst laten plaatsen

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland 30 juni 2016

Aan voldaan tijdens AO ISIS d.d. 7 juli 2016

06-07-2016

Motie Voortman 22 831, nr. 114 over het VN-rapport over mensenrechten in Eritrea in de Veiligheidsraad aanhangig maken

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland 30 juni 2016

In behandeling

06-07-2016

Motie Knops/Azmani 22 831, nr. 117 over maatregelen tegen de Eritrese diasporataks

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland 30 juni 2016

In behandeling

06-07-2016

Motie Karabulut 22 831, nr. 19

over onderzoek naar aard en omvang van de diasporabelasting

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland 30 juni 2016

In behandeling

06-07-2016

Motie Voordewind/Van Laar 22 831, nr. 120 over bevriezing van de bijdrage aan Eritrea ten gunste van ngo's

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland 30 juni 2016

In behandeling

07-07-2016

Motie Voordewind c.s. 21 501-20, nr. 1130 over hervormingen op het terrein van soevereiniteit

Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 28 en 29 juni 2016

In behandeling

07-07-2016

Motie Omtzigt c.s. 21 501-20, nr. 1135 over EU-hervormingsagenda op papier zetten

Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 28 en 29 juni 2016

In behandeling

Toezeggingen

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

09-09-2015

Minister zal alle instrumenten voor economische samenwerking Nederland-Suriname in kaart brengen en de Kamer hierover informeren in de brief over de evaluatie van de Twinning faciliteit

AO Suriname d.d. 9 september 2015

In behandeling

09-09-2015

Minister zal nog kijken naar de beperking voor Surinaamse studenten om meer dan 10 uur per week te mogen werken

AO Suriname d.d. 9 september 2015

Aan voldaan per brief DWH-69365, verzonden op 17 februari 2016

09-09-2015

Minister bekijkt de door het lid Ten Broeke aangedragen kwestie van erkenning van diploma's voor artsen

AO Suriname d.d. 9 september 2015

Aan voldaan

10-09-2015

Minister voor BuHa-OS zal de Kamer in de volgende voortgangsrapportage informeren over gebruik inlichtingencapaciteit voor aanpak mensensmokkel

AO Mali MINUSMA d.d. 10 september 2015

Aan voldaan per brief DVB-234/2015, verzonden op 18 december 2015

10-09-2015

Minister voor BuHa-OS zal de Kamer in de volgende voortgangsrapportage informeren over update van actuele situatie economische opbouw Mali en de hulpmiddelen. En informatie over ter beschikking gestelde humanitaire hulp aan Mali

AO Mali MINUSMA d.d. 10 september 2015

In behandeling

10-09-2015

Resultaatrapportage over speerpunten 2014 wordt binnenkort aan de Kamer gestuurd, met ook informatie over resultaten rechtstaatprogramma Mali

AO Mali MINUSMA d.d. 10 september 2015

Aan voldaan per brief BIS-573896/15, verzonden op 5 november 2015

07-10-2015

De Kamer nader informeren over de wijze waarop het Kabinet de kwestie van (verkeers)overtredingen door personen met diplomaiteke immuniteit wil benaderen.

Brief DKP-2015/723 d.d. 8 september aan de TK

Aan voldaan per brief DKP-1071, verzonden op 15 januari 2016

09-10-2015

Minister zegt toe de Kamer een technische briefing over het Five Presidents» Report aan te bieden, samen met het Ministerie van Financiën

AO RAZ d.d. 8 oktober 2015

Aan voldaan, technische briefing vond plaats op 12 november 2015

14-10-2015

Minister zegt toe bij Raadsvz. Lux. navraag te doen over verdere procedurele behandeling van het initiatief van NL e.a. mbt de trilogen en transparantie in dat kader, en komt hier in het verslag van de RAZ op terug

AO RAZ d.d. 8 oktober 2015

Aan voldaan per brief DIE-576873 verslag RAZ, verzonden op 22 oktober 2015

14-10-2015

Indien de referendumaanvraag over het EU-Oekraïneverdrag ontvankelijk wordt verklaard, zal de Minister tijdig een reactie aan de Kamer toezenden.

AO RAZ d.d. 8 oktober 2015

Aan voldaan per brief DIE-207810/16, verzonden op 12 april 2016

09-11-2015

Minister zegt toe voor 11 november bij de Kamer in een brief terug te komen op de vraag hoe in toekomstige EU wetgeving gebruik kan worden gemaakt van horizonbepalingen die de uiterste houdbaarheid van de wetgeving aangeven

AO Betere regelgeving d.d. 4 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-630620/15, verzonden op 12 november 2015

09-11-2015

Minister zegt toe dat hij met de Europese Commissie zal opnemen of deze een volledig register kan maken voor delegatie en uitvoeringshandelingen en de Kamer daarover voor 18 november per brief te rapporteren

AO Betere regelgeving d.d. 4 november 2015

Aan voldaan per brief DIE-714407, verzonden op 18 december 2015

09-11-2015

De Kamer ontvangt een brief over de lopende onderzoeken naar de EULEX missie in Kosovo, als daar aanleiding toe is

AO Evaluatie militaire operaties d.d. 4 november 2015

Aan voldaan per brief DVB-117/2016, verzonden op 4 juli 2016

09-11-2015

De Kamer ontvangt bij het jaarverslag 2015 inzicht in de nationale inzet van militairen en de ontwikkelingen door de jaren heen

AO Evaluatie militaire operaties d.d. 4 november 2015

Overgenomen door MinDef

09-11-2015

Minister informeert de Kamer over ontwikkelingen in het sanctiecomité n.a.v. Iraanse rakettest

AO NPV d.d. 4 november 2015

Aan voldaan per brief DVB-664, verzonden op 13 januari 2016

09-11-2015

Minister BuZa zal Minister BuHa-Os vragen om de Kamer een overzicht te sturen van bestedingen van Nederlandse hulpgelden voor Jemen en de consequenties voor de humanitaire hulp aan Jemen.

AO Jemen d.d. 4 november 2015

Aan voldaan per brief DAM-74625, verzonden op 26 januari 2016

09-11-2015

Minister zal de Kamer informeren over stappen die het kabinet neemt op basis van OESO-richtlijnen en MVO-beleid in de richting van Nederlandse instellingen volgens recent rapport van Amnesty International investeren in bedrijven die clustermunitie produceren

AO Jemen d.d. 4 november 2015

Aan voldaan per brief IMH-657074/2015, verzonden op 2 december 2015.

26-11-2015

Minister zegt toe in verslag aan de Kamer over de NAVO BZ Ministeriele zal passage worden opgenomen over discussie rondom hybride dreigingen

AO NAVO d.d. 25 november 2015

Aan voldaan per brief DVB-194/2015, verzonden op 16 december 2015

02-12-2015

De Kamer informeren over hoe vaak de Saoedische ambassadeur is ontboden

Vragenuurtje d.d. 1 december 2015

Aan voldaan per brief DAM-161735/2016, verzonden op 16 maart 2016

04-12-2015

Indien het kabinet naar aanleidng van Amerikaans verzoek besluit tot onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid van Ned. bijdrage aan strijd tegen ISIS in Syrië ontvangt de Kamer een notificatiebrief.

AO Ned. bijdrage aan strijd tegen ISIS d.d. 3 december 2015

Aan voldaan per brief DVB-247/15, verzonden op 11 december 2015

04-12-2015

Kamer ontvangt informatie over uitkomst gesprekken met Duitsland over eventuele levering van militair materieel aan Iraakse Peshmerga's.

AO Ned. bijdrage aan strijd tegen ISIS d.d. 3 december 2015

Aan voldaan per brief DVB/CV-027/16, verzonden op 6 februari 2016

14-12-2015

Kamer informeren over 1 Syrische vluchteling die volgens Amnesty Int. al negen maanden op een Turks vliegveld in detentie zit.

AO Uitbreiding d.d. 9 december 2015

Aan voldaan per brief DIE-714308 verzonden op 17 december 2015

14-12-2015

Kamer de voortgangsrapportage van de Roadmap visumliberalisatie Turkije met een kabinetsappreciatie aan de Kamer toesturen, nadat deze is gepresenteerd.

AO Uitbreiding d.d. 9 december 2015

Aan voldaan per brief DIE-706842, verzonden op 21 december 2015

05-02-2016

Toezegging VNVR resolutie 2166 (MH17) opnieuw onder de aandacht brengen van RF en OEK en terugkoppelen aan Kamer

Plenair debat radarbeelden MH17 d.d. 4 februari 2016

Aan voldaan per brief DVB/VD-156, verzonden op 25 juli 2016

12-02-2016

Minister zegt toe uitgebreid overzicht met appreciatie van de voorstellen tav het VK toe te zenden, incl. de status van de voorstellen onafhankelijk van de uitkomst van het referendum, Kamerbrief ruim voor plenaire debat voor de ER, onderdeel vd GA

AO RAZ d.d. 10 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-69176, verzonden op 13 februari 2016

12-02-2016

Minister zegt Kamerbrief toe over de stapsgewijze invulling van de «rule of law-dialoog», voorafgaand aan de Raad Algemene Zaken d.d. 24 mei 2016.

AO RAZ d.d. 10 februari 2016

Aan voldaan per brief DIE-213263, verzonden op 21 april 2016

04-03-2016

Toezegging om reactie op rapport Gatestone Institute over steun vanuit Qatar aan religieuze groeperingen in Mali.

Dertigledendebat Financiering van terrorisme vanuit Qatar d.d. 3 maart 2016

In behandeling

04-03-2016

Toezegging om in voortgangsrapportage ISIS in te gaan op de bestrijding van terrorismefinanciering

Dertigledendebat Financiering van terrorisme vanuit Qatar d.d. 3 maart 2016

Aan voldaan per brief DVB-081/2016, verzonden op 29 april 2016.

08-03-2016

EK – Minister zegt toe te overwegen of bijkomende inzet van de regering voor de versterking van de rechtsstaat in Turkije in het Comite van Ministers van de RvE nodig is.

EK Debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 8 maart 2016

In behandeling

08-03-2016

EK – Minister zegt toe een lijst van maatregelen voor Tunesië vanuit Europa, en eventueel aanvullend vanuit Nederland, de Kamer te doen toekomen

EK Debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 8 maart 2016

Aan voldaan per brief DIE-202160, verzonden op 22 april 2016

08-03-2016

EK – Minister zegt de Kamer toe open te staan voor een top over de toekomst van de Raad van Europa

EK Debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 8 maart 2016

In behandeling

08-03-2016

EK – Minister zegt toe dat de eventuele toegang tot limitedocumenten voor deskundigen betrokken zal worden bij de evaluatie in Raadsverband van de werkwijze van de Raad n.a.v. het arrest Access Info Europe.

EK Debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 8 maart 2016

In behandeling

08-03-2016

EK – Minister zegt toe erop aan te dringen dat de evaluatie van de werkwijze van de Raad n.a.v. het arrest Access Info Europe in de komende maanden in Raadsverband aan de orde wordt gesteld.

EK Debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 8 maart 2016

In behandeling

05-04-2016

Minister zegt toe de Kamer indien nodig via Geannoteerde Agenda’s te informeren over de vorderingen van monitoring door de Europese Commissie van de situatie van vluchtelingen in Turkije

Vragenuur d.d. 5 april 2016

Aan voldaan per brief DIE-4630, verzonden op 30 mei 2016

29-04-2016

Kamer informeren over het verloop van de 2e sessie (2-13 mei) van Open Ended Working Group over nucleaire ontwapening in Geneve en Ned. inzet conform motie Servaes

Debat Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens» d.d. 28 april 2016

Aan voldaan per brief DVB-351/2016, verzonden op 23 mei 2016

18-05-2016

Minister informeert de Kamer via het verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 mei 2016 over de toezeggingen die gedaan zijn door de lidstaten inzake hotspots en aantallen hervestigingen

AO RAZ d.d. 18 mei 2016

Aan voldaan per brief DIE-4630, verzonden op 30 mei 2016

18-05-2016

Minister informeert de Kamer via het verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 mei 2016 over de uitkomsten van het onderzoek van de UNCHR naar berichten over het schieten op vluchtelingen door Turkije en andere gerelateerde ernstige mensenrechtenschendingen

AO RAZ d.d. 18 mei 2016

Aan voldaan per brief DIE-4630, verzonden op 30 mei 2016

31-05-2015

EK – Minister zegt toe de Kamer per brief nader in te lichten over de CBRN (Chemische, Biologisch, Radiologisch, Nucleair).

EK Internatioale Veiligheidsstrategie (333.694)

In behandeling

09-06-2016

Toezegging Minister om voor het overleg over de Europese Raad d.d. 28-29 juni 2016 de kabinetsappreciatie van de uitslag van het Britse referendum aan de Kamer toe te zenden dan wel op te nemen in GA

AO RAZ d.d. 9 juni 2016

Aan voldaan per brief DIE-367816, verzonden op 27 juni 2016

09-06-2016

Toezegging Minister om voor het overleg over de Europese Raad d.d. 28-29 juni 2016, de kabinetsinzet ten aanzien van TTIP, mits dit onderwerp op de agenda van de ER wordt geplaatst, aan de Kamer toe te zenden dan wel op te nemen in de GA

AO RAZ d.d. 9 juni 2016

Aan voldaan per brief DIE-328530, verzonden op 23 juni 2016

09-06-2016

Toezegging Minister om voor het overleg over de Europese Raad d.d. 28-29 juni 2016 een grove schets (bij wijze van eerste appreciatie) van de Nederlandse inzet ten aanzien van de Europese migratievoorstellen

AO RAZ d.d. 9 juni 2016

Aan voldaan per brief DIE-367816, verzonden op 27 juni 2016

09-06-2016

Toezegging Minister om de implementatie van de uitspraak van het EUHvJ getiteld «Access Info Europe» opnieuw aan de orde te stellen in de RAZ en hiervan terugkoppeling te geven in het verslag van deze RAZ

AO RAZ d.d. 9 juni 2016

In behandeling

09-06-2016

Toezegging Minister om in een brief een oordeel te vellen over de gewijzigde Motie Ten Broeke (Rijksvisumwet)

Plenair debat Rijksvisumwet d.d. 9 juni 2016

Aan voldaan per brief DWH-0906/2016, verzonden op 14 juni 2016

09-06-2016

Toezegging Minister inzake regels en procedures m.b.t. EOF-projecten in Eritrea en projecten in Eritrea in het kader van het migratiepakket van de Europese Commissie

AO RBZ d.d. 9 juni 2016

Aan voldaan per brief DIE-356155, verzonden per op 27 juni 2016.

01-07-2016

Toezegging Minister inzake schriftelijke beantwoording n.a.v. vragen over ConocoPhilips

Debat Venezuela 30 juni 2016

Aan voldaan per brief DWH- 30-06-2016 TK PD VE, verzonden op 20 juli 2016

01-07-2016

Toezegging Minister inzake toelichting TK Al-Shabaab op terreurlijsten

Debat Eritrea 30 juni 2016

Aan voldaan per brief DAF-30-06-2016 TK DAF PD verzonden op 4 juli 2016

07-07-2016

Toezegging Minister en Minister van Defensie versturen kamerbrief inzake missies in EU, NAVO, VN en ander verband waar NL aan bijdraagt, alsmede internationale veiligheidsstrategie

NAVO Top van 8 en 9 juli 2016 d.d. 6 juli 2016

In behandeling

07-07-2016

Toezegging Minister om met de VS te overleggen over de mogelijkheden voor bonafide organisaties om geld over te maken aan organisaties in Syrie voor louter humanitaire hulpverlening

AO Strijd tegen ISIS d.d. 7 juli 2016

In behandeling

07-07-2016

Toezegging Minister om tijdens de bijeenkomst van de anti-ISIS coalitie op 21 juli in Washington het belang uit te dragen van een lange termijn stabilisatie strategie voor op ISIS heroverde gebieden in Irak

AO Strijd tegen ISIS d.d. 7 juli 2016

In behandeling

08-07-2016

Toezegging Minister en Minister van Defensie Kamer tussentijds te informeren over stavaza terugkeersfspraken met Somalië t.a.v. piraten die hun straf in NL hebben uitgezeten

AO Piraterij d.d. 6 juli 2016

In behandeling

08-07-2016

Toezegging Minister en Minister van Defensie Kamer tusssentijds informeren over het Operationele Plan van EUNAVFOR Atlanta (MinDEF)

AO Piraterij d.d. 6 juli 2016

In behandeling

08-07-2016

Toezegging Minister en Minister van Defensie Kamer tussentijds informeren over staat van Somalische kustwacht

AO Piraterij d.d. 6 juli 2016

In behandeling

08-07-2016

Toezegging Minister Kamer te informeren, zoveel mogelijk voorafgaand aan besluitvorming over het geven van tranches binnen de 200 miljoen

Debat invloed van Eritrea in Nederland d.d. 30 juni 2016

In behandeling

08-07-2016

Toezegging Minister opnieuw aan de orde stellen van de situatie bij de tijdelijk zaakgelastigde van Eritrea hier.

Debat invloed van Eritrea in Nederland d.d. 30 juni 2016

In behandeling

08-07-2016

Toezegging Minister Kamer op de hoogte houden van de behandeling in de Mensenrechtenraad

Debat invloed van Eritrea in Nederland d.d. 30 juni 2016

In behandeling

08-07-2016

Toezegging Minister aandacht te vragen voor grensconflict

Debat invloed van Eritrea in Nederland d.d. 30 juni 2016

In behandeling

Licence