Base description which applies to whole site

2.5 Planning beleidsdoorlichtingen VenJ 2017

Onderstaand overzicht geeft aan wanneer de operationele doelstellingen van de VenJ-begroting zullen worden doorgelicht.

 

Planning beleidsdoorlichtingen VenJ 2017

Realisatie

t-2

Realisatie

t-1

Planning

t

       

Artikel

Omschrijving artikel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

31

Nationale politie

             
 

Bekostiging Nationale politie (31.2)1

     

X

     
 

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie (31.3)2

     

X

     

32

Rechtsbijstand en rechtspleging

             
 

Apparaatskosten HR (32.1)

X

           
 

Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand, 32.2)

X

           
 

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak, 32.3)3

 

X

         

33

Rechtshandhaving en vervolging

             
 

Apparaatskosten OM (33.1)

           

X

 

Bestuur, informatie en technologie (33.2)

           

X

 

Opsporing en vervolging (33.3)

           

X

34

Straffen en Beschermen

             
 

Raad voor de Kinderbescherming (34.1)

         

X

 
 

Preventieve maatregelen (34.2)

         

X

 
 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring (34.3)4

   

X

       
 

Slachtofferzorg (34.4)

           

X

 

Uitvoering jeugdbescherming en Voogdij AMV’s (34.5)

       

X

   
 

Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd (34.5)

   

X

       

36

Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid

             
 

Nationale Veiligheid en terrorisme bestrijding (36.2)5

   

X

       
 

Onderzoeksraad Voor Veiligheid (36.3)6

     

X

     

37

Vreemdelingen

             
 

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (37.2)

   

X

       
   

Terugkeer (37.3)

     

X

     
1

De Nationale politie is per 1 januari 2013 van start gegaan. Doorlichting vindt plaats in 2018.

2

Voorheen Veiligheid (ICT)

3

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak, 32.3) stond gepland voor 2015, maar wordt afgerond in 2016.

4

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring (34.3) stond gepland voor 2016, maar wordt opgeleverd in 2017.

5

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding (36.2) stond gepland voor 2016 maar wordt opgeleverd in 2017.

6

In plaats van de geplande beleidsdoorlichting 2017, wordt er in 2018 een (wettelijke) beleidsevaluatie opgesteld.

Toelichting:

  • De artikelen 31, en 33 worden in zijn geheel doorgelicht. Voor de subartikelen van de artikelen 32 zijn aparte beleidsdoorlichtingen naar de Tweede Kamer verstuurd.

  • De artikelen 34, 36 en 37 worden (nog) niet in zijn geheel doorgelicht. Deze beleidsartikelen zijn qua onderwerpen zo divers en omvangrijk dat een doorlichting van het gehele artikel niet zinvol is. Jaarlijks wordt door VenJ wel bekeken of samenvoeging mogelijk en zinvol is.

Licence