Base description which applies to whole site

V. Overzicht evaluaties en overige onderzoeken

Artikel 31 – Nationale Politie

 

Artikelnummer 31.0

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Bekostiging NP; en

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT Politie

2018

2018

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikel 32 – Rechtsbijstand en Rechtspleging

 

Artikelnummer 32.1

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Apparaatskosten HR

2015

2016

TK 33199 nr. 14

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikelnummer 32.2

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

Evaluatie wet OM-afdoening

2016

2017

www.wodc.nl

 

Werking van de nieuwe bepalingen uit de Wet bestuur en toezicht

2016

2017

www.wodc.nl

Artikelnummer 32.3

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak)

2015

2016

TK 33199 nr. 14

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikel 33 – Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding

 

Artikelnummer 33.0

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Rechtshandhaving en vervolging

2021

2021

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikelnummer 33.2

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

Evaluatie kansspelautoriteit

n.n.b.

n.n.b.

www.wodc.nl

Artikelnummer 33.3

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikel 34 – Straffen en beschermen

 

Artikelnummer 34.1

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Raad voor de Kinderbescherming, art. 34.1

2020

2020

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikelnummer 34.2

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Preventieve maatregelen, art. 34.2

2020

2020

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikelnummer 34.3

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring, art 34.3.

2016

2017

n.n.b.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

Effectevaluatie gedragsinterventie Tools4U recidivemeting

n.n.b.

n.n.b.

www.wodc.nl

 

Effectiviteit van beschermingsbevelen

n.n.b.

n.n.b.

www.wodc.nl

Artikelnummer 34.4

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Slachtofferzorg, art. 34.4

2021

2021

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikelnummer 34.5

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV’s, art. 34.5

2019

2019

n.v.t.

 

Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

2017

2017

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       

Artikel 36 – Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

 

Artikelnummer 36.2

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

2016

2017

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

Monitor jihadistische netwerken

2016

2020

www.wodc.nl

Artikelnummer 36.3

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Onderzoeksraad voor Veiligheid1

2018

2018

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       
1

In plaats van de geplande beleidsdoorlichting 2017, wordt in 2018 een (wettelijke) beleidsevaluatie opgesteld.

Artikel 37 – Vreemdelingen

 

Artikelnummer 37.2 en 37.3

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

2017

2017

n.v.t.

 

Terugkeer

2018

2018

n.v.t.

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig onderzoek

       
Licence