Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

 

6.241,3

6.241,3

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

6.837,7

6.837,7

       

Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)

 

– 636,7

– 636,7

overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017

     
       

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2018

 

– 295,1

– 22,7

2.

Overboekingen naar PF/GF/BCF:

     
 

aansluiting A6 Lelystad Airport

12

– 14,1

– 14,1

 

programma beter benutten

12

– 4,4

– 4,4

 

Knooppunt Groningen

13

– 2

– 2

 

Rotterdamsebaan

14

– 8

– 8

 

Extra snelle trein Groningen en Friesland

14

– 31,9

– 31,9

3

Desalderingen

12

   
 

Hoofdwegenet

12

7,8

7,8

 

Hoofdvaarwegennet

15

3,2

3,2

 

Overig

Div.

5,1

5,1

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

5.861,6

6.134,0

Toelichting

1. Saldo 2018

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 272,4 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 295,1 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,7 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds zoals aansluiting A6 Lelystad Airport (€ -14,1 miljoen), Knooppunt Groningen (€ -2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ -8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ -4,4 miljoen), Extra snelle trein Groningen en extra snelle trein Friesland (€ -31,9 miljoen).

3. Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

Hoofdwegennet:

  • project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,

  • project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed.

Hoofdvaarwegennet:

  • het project Verbreding Wilhelminakanaal € 3,2 miljoen, ontvangst van gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant.

Licence