Base description which applies to whole site

2.4 De beleidsartikelen

Artikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

308.090

251.184

50

4.049

255.283

           

Uitgaven

335.839

278.933

50

4.049

283.032

Waarvan juridisch verplicht

 

39%

   

67%

           

Programma uitgaven

335.839

278.933

50

4.049

283.032

Opdracht Inzet

335.839

278.933

   

283.032

– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)

332.682

267.933

 

7.692

275.625

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.157

3.157

50

 

3.207

– Overige inzet

 

7.843

 

– 3.643

4.200

           

Programma ontvangsten

26.707

26.707

 

7.300

34.007

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

26.707

21.407

 

10.600

32.007

– Overige inzet

 

5.300

 

– 3.300

2.000

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

De uitgaven en ontvangsten worden per saldo respectievelijk met € 4,1 miljoen en € 7,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door meerontvangsten van de VN van € 10,6 miljoen en minder gebruik dan verwacht van de Vessel Protection Detachments (VPD’s) die kwetsbare scheepvaart voor de Afrikaanse noordoostkust helpt beschermen tegen piraterij.

Verder is de verwachting dat de vrije ruimte binnen het budget voor Crisisbeheersingsoperaties (het Budget Internationale Veiligheid: BIV) dit jaar uitkomt op ongeveer € 50 miljoen. Dit zal bij de Slotwet worden verwerkt ten behoeve van de besluitvorming in het voorjaar over de eindejaarsmarge binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Indien het kabinet daartoe besluit, zal dit bedrag weer beschikbaar zijn voor (de verlenging of intensivering van) inzet van de Nederlandse krijgsmacht.

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

788.194

843.117

32.829

– 15.992

859.954

           

Uitgaven

788.194

843.117

32.829

– 15.992

859.954

Waarvan juridisch verplicht

 

91%

   

102%

           

Programma uitgaven

150.755

181.655

31.218

– 4.964

207.909

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

150.755

181.655

31.218

– 4.964

207.909

– Gereedstelling

26.624

37.408

595

– 5.251

32.752

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

         

– waarvan bijdrage aan Agentschap RWS

12.891

12.891

   

12.891

– Instandhouding

124.131

144.247

30.623

287

175.157

           

Apparaatsuitgaven

637.439

661.462

1.611

– 11.028

652.045

Personele uitgaven

565.937

590.885

167

– 3.635

587.417

– waarvan eigen personeel

565.179

588.127

167

– 8.548

579.746

– waarvan externe inhuur

758

2.758

 

4.913

7.671

Materiële uitgaven

71.502

70.577

1.444

– 7.392

64.629

– waarvan IT

3.418

3.418

 

– 2.127

1.291

– waarvan huisvesting en infra

5.288

5.288

 

1.380

6.668

– waarvan overige exploitatie

62.037

61.112

1.444

– 6.645

55.911

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

 

759

   

759

           

Apparaatsontvangsten

21.758

21.725

   

21.725

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Programma-uitgaven

Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met € 30,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen Defensie om logistieke achterstanden bij het Marinebedrijf in te lopen (€ 28,3 miljoen). Verder is er budget voor de Kustwacht Nederland (€ 4,5 miljoen) herschikt naar instandhouding vanuit gereedstelling.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor salarissen eigen personeel is per saldo verlaagd met € 8,4 miljoen door de lagere personele vulling (87,6%), wat deels wordt aangewend voor verhoging van het budget personele inhuur (€ 4,9 miljoen). Het budget materiële uitgaven is per saldo verlaagd met € 5,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van capaciteitsgebrek in de verwervingsketen waardoor de doorlooptijden langer zijn (€ 4,0 miljoen). Verder zijn er middelen van CZSK naar DMO herschikt voor het aanschaffen van trainingsmiddelen (€ 1,8 miljoen).

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.321.608

1.370.354

1.112

– 46.782

1.324.684

           

Uitgaven

1.321.608

1.370.354

1.112

– 46.782

1.324.684

Waarvan juridisch verplicht

 

95%

   

103%

           

Programma uitgaven

211.775

214.168

22.431

– 27.241

209.358

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

211.775

214.168

22.431

– 27.241

209.358

– Gereedstelling

66.477

63.849

– 3.471

– 3.717

56.661

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

         

– Instandhouding

145.298

150.319

25.902

– 23.524

152.697

           

Apparaatsuitgaven

1.109.833

1.156.186

– 21.319

– 19.541

1.115.326

Personele uitgaven

991.851

1.024.709

– 31.106

– 17.588

976.015

– waarvan eigen personeel

990.242

1.017.315

– 31.106

– 18.644

967.565

– waarvan externe inhuur

1.609

7.394

 

1.056

8.450

Materiële uitgaven

117.982

131.477

9.787

– 1.953

139.311

– waarvan overige exploitatie

115.233

128.728

9.787

– 1.953

136.562

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

2.749

2.749

   

2.749

           

Apparaatsontvangsten

10.546

6.489

   

6.489

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Programma-uitgaven

In het voorjaar zijn vrijvallende middelen uit salarissen ingezet ten behoeve van instandhouding (dit is verwerkt bij Miljoenennota). Door vertragingen in de verwervingsketen zijn deze middelen echter niet tot realisatie gekomen.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor salarissen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 48,7 miljoen, vooral als gevolg van de lage personele vulling (83,9%).

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

721.770

765.415

4.893

– 7.710

762.598

           

Uitgaven

721.770

765.415

4.893

– 7.710

762.598

Waarvan juridisch verplicht

 

94%

   

107%

           

Programma uitgaven

210.284

238.359

– 656

– 13.481

224.222

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

210.284

238.359

– 656

– 13.481

224.222

– Gereedstelling

18.471

24.830

– 3.666

– 1.400

19.764

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

         

– Instandhouding

191.813

213.529

3.010

– 12.081

204.458

           

Apparaatsuitgaven

511.486

527.056

5.549

5.771

538.376

Personele uitgaven

411.403

432.389

– 49

4.859

437.199

– waarvan eigen personeel

411.403

430.724

– 49

365

431.040

– waarvan externe inhuur

0

1.665

 

4.494

6.159

Materiële uitgaven

100.083

94.667

5.598

912

101.177

– waarvan overige exploitatie

96.792

91.376

5.598

912

97.886

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

3.291

3.291

   

3.291

           

Apparaatsontvangsten

12.066

12.055

 

7.500

19.555

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling is per saldo met € 5,1 miljoen naar beneden bijgesteld, met name als gevolg van de effecten van lagere personele vulling (89,1%) op het oefenprogramma. Het budget voor instandhouding is per saldo met € 9,1 miljoen naar beneden bijgesteld, voornamelijk als gevolg van vertragingen in de verwervingsketen.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor overige exploitatie is per saldo met € 6,5 miljoen naar boven bijgesteld, vooral als gevolg van de doorwerking van een incidentele ontvangst (zie ook ontvangsten).

Apparaatsontvangsten

Het budget voor ontvangsten is met € 7,5 miljoen naar boven bijgesteld, vooral als gevolg van een incidentele en onverwachte meerontvangst vanuit de militaire samenwerking met de VS. Het betreft een contract waarbij vliegeropleidingen goedkoper zijn uitgevallen.

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

361.774

399.091

583

5.548

405.222

           

Uitgaven

361.774

399.091

583

5.548

405.222

Waarvan juridisch verplicht

 

97%

   

101%

           

Programma uitgaven

6.490

5.821

103

– 800

5.124

Opdracht Inzet KMAR

6.490

5.821

   

5.124

– Gereedstelling

6.490

5.821

103

– 805

5.119

– Instandhouding

     

5

5

           

Apparaatsuitgaven

355.284

393.270

480

6.348

400.098

Personele uitgaven

328.815

362.127

8

– 798

361.337

– waarvan eigen personeel

324.315

357.921

8

– 15.017

342.912

– waarvan externe inhuur

4.500

4.206

 

14.219

18.425

Materiële uitgaven

26.469

31.143

472

7.140

38.755

– waarvan overige exploitatie

24.577

29.251

472

7.140

36.863

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.892

1.892

   

1.892

           

Apparaatsontvangsten

4.608

4.597

 

9.990

14.587

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Apparaatsuitgaven

De vrijval van middelen voor salarissen eigen personeel als gevolg van lagere personele vulling (85,7%) is ingezet voor incidentele externe inhuur. Het betreft bijvoorbeeld incidentele inhuur via de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het budget overige exploitatie is per saldo naar boven bijgesteld met € 7,5 miljoen, vooral als gevolg van meeruitgaven ten behoeve van de beveiligingstaak van De Nederlandsche Bank (€ 3,1 miljoen) en meeruitgaven voor kleine ICT projecten ter ondersteuning van Informatiegestuurd Optreden van de Marechaussee (€ 4,7 miljoen).

Apparaatsontvangsten

Het budget voor ontvangsten is naar boven bijgesteld met € 10,0 miljoen, vooral als gevolg van compensatie vanuit De Nederlandsche Bank voor beveiligingstaken, extra ontvangsten voor het tijdelijk tewerkstellen van KMar personeel bij de AIVD en een vergoeding van J&V voor het geven van politietrainingen.

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.353.724

3.218.765

1.007.965

– 42.394

4.184.336

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.832.569

2.397.538

995.690

– 44.511

3.348.717

Opdracht Voorzien in infrastructuur

212.408

317.511

4.064

– 700

320.875

Opdracht Voorzien in ICT

216.880

364.989

3.309

1.917

370.215

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

63.190

71.148

964

900

73.012

Bijdrage aan de NAVO

28.677

27.579

438

 

28.017

Reserve valutaschommelingen

0

40.000

3.500

 

43.500

           

Uitgaven

2.100.286

2.965.327

– 1.148.230

– 42.394

1.774.703

Waarvan juridisch verplicht

 

53%

   

123%

           

Programma uitgaven

2.100.286

2.965.327

– 1.148.230

– 42.394

1.774.703

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.539.712

2.104.681

– 1.160.505

198.989

1.143.165

Opdracht Voorzien in infrastructuur

251.827

356.930

4.064

– 100.700

260.294

Opdracht Voorzien in IT

216.880

364.989

3.309

– 98.083

270.215

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

63.190

71.148

964

900

73.012

Bijdrage aan de NAVO

28.677

27.579

438

 

28.017

Reserve valutaschommelingen

 

40.000

3.500

– 43.500

 
           

Programma ontvangsten

188.526

234.241

 

– 35.900

198.341

Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)

121.686

151.686

 

– 22.000

129.686

Overige ontvangsten materieel

40.200

55.200

 

– 39.200

16.000

Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)

15.050

15.050

 

21.200

36.250

Overige ontvangsten infrastructuur

9.720

9.720

   

9.720

Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO

1.870

2.585

 

4.100

6.685

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Programma-uitgaven

Het budget voor programma uitgaven wordt verlaagd met € 1.190,6 miljoen, vooruitlopend op verwachte onderrealisatie in 2018. Dit bedrag bestaat voor ongeveer de helft uit intensiveringen uit het regeerakkoord en voor de helft uit reeds beschikbaar investeringsbudget 2018. Zoals ook in de Defensienota en de begroting is aangegeven is het – vanwege het karakter van de investeringen (doorlooptijden kunnen oplopen tot tien jaar voor defensieproducten) – niet mogelijk om de intensiveringen uit het regeerakkoord op korte termijn te realiseren. De volgende intensiveringen uit het regeerakkoord worden doorgeschoven: € 475 miljoen van de middelen bestemd voor investeringen in de modernisering van de krijgsmacht, € 82 miljoen van de middelen bestemd voor de versterking van de ondersteuning van de krijgsmacht en € 11 miljoen van de middelen bestemd voor de uitbreiding van slagkracht, cyber en werkgeverschap. In totaal betreft dit € 568 miljoen. Onderdeel hiervan is een bedrag van € 96,6 miljoen aan investeringen bestemd voor de Opdracht Voorzien in Infrastructuur.

De verwachte onderrealisatie van eerder geplande investeringen betreft € 415 miljoen op nieuw materieel. Het betreft bijstellingen op een groot aantal projecten die nu in uitvoering zijn. Deze bijstellingen komen onder andere door de lange doorlooptijden van aanbestedingsprocedures en vertraging in aflevering/facturatie van projecten. Voorbeelden van bijstellingen op grote projecten zijn een bijstelling van € 83 miljoen op de vervanging en modernisering van de Chinook als gevolg van een gewijzigd betaalschema en een bijstelling van € 30 miljoen binnen het project Munitie BKI (Beleidskader Inzetvoorraden) als gevolg van de verschuiving van een aantal leveringen naar 2019. In alle gevallen gaat het om verschuivingen; het doorgeschoven investeringsbudget zal in 2018 nog niet besteed worden maar wel hard nodig zijn voor de (toekomstige) verplichtingen, want al het investeringsbudget is belegd.

Programma-ontvangsten

De programma-ontvangsten dalen per saldo met € 35,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat in de recent goedgekeurde herijking van de businesscase over civiele dienstauto’s het ontvangstenbudget voor inruil van dienstvoertuigen neerwaarts is bijgesteld met € 59,2 miljoen en de verkoopopbrengsten voor groot materieel dalen met € 2 miljoen. Uit doelmatigheidsoverwegingen is besloten om de dienstpersonenauto’s van Defensie elke twee jaar in plaats van elke vier jaar te vervangen. Hierdoor worden oplopende exploitatie-uitgaven vanwege de ouderdom van de voertuigen vermeden. Daarnaast zijn er meeropbrengsten van € 21,2 miljoen als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt, wat resulteert in hogere verkoopopbrengsten voor diverse locaties waaronder het complex Binckhorsthof (Den Haag), en extra NAVO-ontvangsten € 4,1 miljoen.

Artikel 7 Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

860.247

856.641

20.476

29.996

907.113

           

Uitgaven

860.247

856.641

20.476

29.996

907.113

Waarvan juridisch verplicht

 

72%

   

106%

           

Programma uitgaven

379.730

363.775

6.214

– 44.112

325.877

Opdracht Logistieke ondersteuning

379.730

363.775

6.214

– 44.112

325.877

– Gereedstelling

280.417

265.319

4.536

– 39.177

230.678

– Instandhouding

99.313

98.456

1.678

– 4.935

95.199

           

Apparaatsuitgaven

480.517

492.866

14.262

74.108

581.236

Personele uitgaven

191.669

206.276

– 127

9.710

215.859

– waarvan eigen personeel

178.669

188.776

– 127

4.419

193.068

– waarvan externe inhuur

13.000

17.500

 

5.291

22.791

Materiële uitgaven

288.848

286.590

14.389

64.398

365.377

– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS

185.155

169.229

   

169.229

– waarvan IT; Overig

49.107

49.107

12.857

73.646

135.610

– waarvan overige exploitatie

53.636

67.304

1.532

– 9.247

59.589

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

950

950

   

950

           

Apparaatsontvangsten

43.409

51.640

 

– 10.700

40.940

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 34,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door minder brandstofverbruik als gevolg van minder oefeningen (door ondervulling) en door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 9,6 miljoen. Door de ondervulling van de bestaande organisatie is vervangende inhuur nodig. Hierdoor stijgen de uitgaven met € 5,3 miljoen. Verder zijn als gevolg van de verhuizing van DMO naar Utrecht de uitgaven voor woon-werkverkeer met € 1,0 miljoen gestegen. Ten slotte loopt de vulling van de nieuwe functies als gevolg van de uitbreiding met de middelen uit hoofde van het regeerakkoord iets voor op de verwachting, waardoor de uitgaven hiervoor in 2018 € 2,0 miljoen hoger zijn dan begroot.

De uitgaven voor IT stijgen met € 86,5 miljoen. Op 31 december 2018 zal het agentschap OPS worden opgeheven en overgaan van het baten-lasten naar het kas-verplichtingenstelsel. Hieruit komen voor 2018 incidentele meeruitgaven van € 30 miljoen voort. Het betreft vooral contractverlengingen, waarvan de uitgaven door het agentschap maandelijks over de jaren 2018 en 2019 zouden worden doorbelast, maar die nu rechtstreeks in 2018 vanuit de Defensiebegroting worden betaald. Een voorbeeld hiervan is de verlenging van een aantal softwarelicenties. Verder zijn de uitgaven met € 10,0 miljoen verhoogd ten behoeve van de vervanging van verouderde end user devices (beeldschermen, laptops). Tevens is € 14,5 miljoen ingezet om het, in de ontwerpbegroting 2018 voorziene tekort op het budget voor informatievoorziening, op te lossen. Ook is het budget verhoogd met € 5,8 miljoen aan loonbijstelling, door de doorbelasting van de personeelskosten van het agentschap. Dit vanwege het arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2017 die een stijging in de loonkosten veroorzaakt. Ten slotte is voor € 12,0 miljoen meer IT-apparatuur aangevraagd dan waarmee rekening was gehouden in de 1e suppletoire begroting 2018, om het defensiepersoneel van voldoende communicatiemiddelen als telefoons en I-pads te voorzien.

De uitgaven voor de overige exploitatie dalen met € 7,7 miljoen. De voornaamste oorzaak betreft een verlaging van € 7 miljoen van de uitgaven door het KPU-bedrijf. Dit wordt veroorzaakt doordat schaarse capaciteit is ingezet op extra activiteiten (o.a. VOSS en DOKS) waardoor het reguliere proces vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is sprake van hogere retourstromen, waardoor minder nieuwe kleding hoeft te worden aangekocht.

Apparaatsontvangsten

Per saldo daalt het ontvangstenbudget met € 10,7 miljoen, zodat deze beter aansluiten bij het huidige beeld.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.155.733

1.258.745

17.341

11.483

1.287.569

           

Uitgaven

1.155.733

1.258.745

17.341

11.483

1.287.569

Waarvan juridisch verplicht

 

85%

   

94%

           

Programma uitgaven

         

Opdracht Dienstverlenende eenheden

         

– Gereedstelling

         

– Instandhouding

         
           

Apparaatsuitgaven

1.155.733

1.258.745

17.341

11.483

1.287.569

Personele uitgaven

529.982

571.345

310

6.431

578.086

– waarvan eigen personeel

515.905

531.051

310

6.431

537.792

– waarvan externe inhuur

2.678

25.000

   

25.000

– waarvan overig; attachés

11.399

15.294

   

15.294

Materiële uitgaven

625.751

649.607

16.430

6.054

672.091

– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)

208.561

200.871

3.670

58.676

263.217

– waarvan huisvesting en infrastructuur overig

99.793

133.110

2.906

– 32.928

103.088

– waarvan overige exploitatie

281.192

279.661

9.854

– 19.694

269.821

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

28.459

28.459

   

28.459

– waarvan overig; attachés

7.746

7.506

   

7.506

Nationaal Fonds Ereschuld

0

37.793

601

– 1.000

37.394

           

Apparaatsontvangsten

81.364

81.361

 

2.000

83.361

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 22,5 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toevoeging van € 10,0 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud aan huisvesting en infrastructuur, het toevoegen van € 8,7 miljoen voor prijsbijstelling, het overhevelen van € 5,0 miljoen door het CLAS voor het op norm brengen van de inrichting van de legeringsgebouwen en € 2,0 miljoen aan hoger dan in eerste instantie begrote ontvangsten door de verrekening van kosten voor de personele inzet voor luchttransport met de C-17 Globemaster, wat doorwerkt in de uitgaven. Tevens is € 3,5 miljoen vanuit het project «Behoud & Werving» naar andere Defensieonderdelen overgeheveld. Tot slot hebben enkele herschikkingen plaatsgevonden. Budget dat in eerste instantie op de post «waarvan huisvesting en infrastructuur overig» stond, maar dat nu via het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd wordt, is overgeheveld naar de post «waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)». Hieronder valt onder andere € 25,0 miljoen voor het aanpakken van achterstallig onderhoud vanuit de middelen van het regeerakkoord vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» uit de Defensienota.

Licence