Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2019.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2018 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • Inleiding

  • Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018

  • Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018

Licence