Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Wettelijke basis

Digitale ontsluiting Nazi-archieven

Vanwege de viering van 75 jaar vrijheid zal aan de ITS, de International Tracing Service, waarin vele Nazi-archieven zijn ondergebracht, een éénmalige bijdrage van € 100.000 worden verleend voor de digitale ontsluiting van dit omvangrijke archief voor een breed publiek van nabestaanden, professionele onderzoekers, leraren, scholieren en geïnteresseerden.

Opstartkosten nationale Dopingautoriteit

Per 1 januari 2019 wordt het ZBO Dopingautoriteit ingesteld die de taken van de nationale antidopingorganisatie op zich gaat nemen. Vooruitlopend op de goedkeuringsbrief 2019 voor het nieuwe ZBO, dient een aantal kosten/uitgaven ten behoeve van het nieuwe ZBO reeds in december van dit jaar gemaakt te worden om een goede start van het ZBO per 2019 mogelijk te maken. Hiertoe wordt een bijdrage van maximaal € 60.000,- aan Stichting ADAN verleend waarbij een eventueel overschot als saldo meegenomen wordt naar het nieuwe ZBO. Dit wordt vastgelegd in een overdrachtsdocument.

Licence