Base description which applies to whole site

01.01 Grote projecten waterveiligheid

De hogere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 6,2 miljoen komt met name door HWBP-2 op het project Houtribdijk en de projecten kleiner dan € 25 miljoen voor respectievelijk € 3,9 en 4,3 miljoen. De hogere realisatie is veroorzaakt doordat de in 2019 begrote facturen al in 2018 zijn binnengekomen en betaald. Daarnaast zijn er op tal van projecten kleiner verschillen in realisatie ontstaan die per saldo tot een lagere realisatie van € 2 miljoen optellen.

Licence