Base description which applies to whole site

07.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De lagere kasrealisatie ad € 2,2 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de vertraging die is ontstaan bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

Licence