Base description which applies to whole site

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 5,5 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 434,8 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,9 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Vanwege vertraging van het project intensivering ZSM is er een meevaller van € 5,9 mln. op het onderdeel Rechtsbijstand. Het opstellen van de business case heeft langer geduurd dan gepland waardoor het project vertraging heeft opgelopen.

Verplichtingen

Op 14 december 2018 is door middel van de brief subsidieverlening 2019 aan Raad voor Rechtsbijstand de subsidie voor het jaar 2019 meegedeeld. Deze toekenning was geraamd in 2019 en niet in 2018. De brief had derhalve in 2019 verzonden moeten worden. Hierdoor is de verplichtingenruimte 2018 met € 434,8 mln. overschreden. Voor de geraamde kasuitgaven in 2018 heeft dit geen effect, de betalingen zijn geraamd voor 2019 en zullen ook in 2019 plaatsvinden.

Licence