Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

34 Straffen en Beschermen

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 0,2 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 12 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5,2 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Verplichtingen

Binnen dit artikel is het verplichtingenbudget overschreden met € 12 mln. door o.a. de volgende mutaties:

  • Een verplichtingenoverschrijding in de subsidie aan Reclassering Nederland (€ 5,6 mln.), dit in verband met een hogere geleverde productie in 2018.

  • In het kader van de meerjarenafspraken forensische zorg is er in 2018 een meerjarig verplichting aangegaan voor GGZ Nederland (€ 3,7 mln.)

  • In verband met productieverhogingen en diverse kleinere incidentele projecten in 2018 zijn er meer verplichtingen aangegaan voor verslavingsreclassering (€ 3,1 mln.).

Ontvangsten

In verband met het lagere aantal boetes in 2018 is er bij het CJIB op administratiekosten circa € 5,1 mln. minder binnengekomen dan verwacht.

Licence