Base description which applies to whole site
+

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 0,07 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,5 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,6 mln. hoger dan bij najaarsnota begroot.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence