Base description which applies to whole site

Bijlage 2 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Extrapolatie 2031

3.636

                           

3.636

Prijsbijstelling 2017

630

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Mutaties Miljoenennota 2018

 

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

3.678

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 18.546

350

2.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

590.618

632.342

619.643

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

– 2.200

         

– 2.200

                 

Afspraken SLA BenO

0

 

48.665

– 3.959

– 52.030

89.555

– 11.638

– 23.548

– 27.708

– 13.361

– 10.904

– 4.647

– 3.475

6.525

6.525

 

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

– 1.004

   

– 370

– 370

– 264

                   

Bruggen A27

– 389.000

           

– 119.000

– 90.000

– 90.000

– 90.000

         

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland–N14

– 1.564

         

– 626

– 938

               

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 50.284

   

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 23.864

   

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.836

DBFM SAA A6 Almere

– 39.828

     

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

Extrapolatie 2031

465.920

                           

465.920

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

2.787

– 56.593

6.691

33.620

88.319

– 177.560

– 21.282

– 22.350

– 22.737

2.612

34.691

43.934

43.934

43.934

 

Nalevingskosten SWUNG

56.127

14.065

13.919

13.919

13.919

305

                   

Omzetting payrollers

– 240

– 80

– 80

– 80

                       

Prijsbijstelling 2017

120.087

6.985

7.340

7.535

6.066

6.639

5.328

5.353

5.353

5.640

5.640

5.640

5.735

5.850

35.133

5.850

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

64.590

               

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

 

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

32.800

                     

8.200

8.200

8.200

8.200

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

– 334.000

         

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 30.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

23.757

13.251

18.032

– 7.818

175.531

– 233.719

– 206.437

– 181.727

– 156.716

– 128.910

– 573

18.137

28.251

65.534

470.947

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

614.375

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

128.742

– 1.488

– 11.229

– 4.565

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

760.278

814.141

1.078.951

1.195.979

1.342.145

1.561.952

1.543.032

1.400.106

1.228.153

898.620

653.755

473.046

217.210

217.210

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

2.200

         

2.200

                 

Afspraken SLA BenO

0

 

– 64.228

– 5.593

41.778

– 101.878

16.826

28.799

33.459

19.361

16.904

10.647

7.975

– 2.025

– 2.025

 

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

1.004

   

370

370

264

                   

Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend

– 104

– 104

                           

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

– 1.221

   

– 1.221

                       

Beter Benutten-ITS

– 1.000

– 500

– 500

                         

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 8.509

   

– 15.490

   

6.981

                 

Bruggen A27

389.000

           

119.000

90.000

90.000

90.000

         

BZK: eID

0

 

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

12.048

– 1.524

Connecting Mobility

– 3.900

– 1.300

– 1.300

– 1.300

                       

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

73.042

                       

36.521

36.521

 

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland–N14

1.564

         

626

938

               

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 246.195

– 121.974

– 23.842

– 8.117

– 3.510

             

– 88.752

     

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 207.477

– 126.519

– 9.963

– 47.346

– 9.117

             

– 14.532

     

DBFM SAA A6 Almere

– 232.119

– 35.541

– 62.165

– 86.037

– 5.435

– 42.941

                   

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 805

– 3.242

– 3.643

– 3.939

– 3.666

– 3.261

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

38.756

– 2.840

Eenvoudig Beter

0

37

2.463

– 2.500

                       

Extrapolatie 2031

36.521

                           

36.521

GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught

– 10

– 10

                           

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

– 400

– 400

                           

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

28.944

39.391

– 34.682

– 41.561

– 1.259

109.477

39.045

– 21.432

23.045

– 22.620

– 175.804

– 102.246

– 102.233

261.935

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 983

– 4.257

312

363

338

297

7.747

943

158

323

180

– 5.421

     

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 69.617

3.450

   

17.011

49.156

                 

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

70.000

105.000

45.000

   

– 305.000

 

25.000

30.000

30.000

         

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 2.300

                     

– 2.300

     

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

5.000

                         

5.000

 

Nalevingskosten SWUNG

– 56.127

– 14.065

– 13.919

– 13.919

– 13.919

– 305

                   

OCW: Beter Benutten

500

500

                           

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

– 6.000

 

– 3.000

– 3.000

                       

Omzetting payrollers

– 1.170

– 390

– 390

– 390

                       

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 4.280

– 5.350

– 5.350

– 5.082

– 3.173

               

23.235

 

Prijsbijstelling 2017

142.830

11.050

13.999

14.155

17.140

16.355

21.479

16.333

22.319

5.286

36.460

21.023

17.765

17.243

– 95.497

7.720

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 22.249

64

173

 

– 6.400

 

11.532

 

26.086

   

277.607

 

– 231.311

– 100.000

 

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

0

– 1.063

– 1.481

– 1.553

– 2.317

– 3.184

– 3.184

             

12.782

 

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

         

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

695.000

                     

245.000

300.000

150.000

 

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

0

               

– 10.765

– 10.765

– 10.765

53.825

– 10.765

– 10.765

 

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

– 32.800

                     

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

Uitvoering tol: bijdrage aan RDW

– 3.898

 

– 814

– 966

– 1.243

– 875

                   

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

– 7.136

 

– 1.699

– 1.699

– 1.699

– 2.039

                   

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 266.956

– 32.551

– 173.846

– 35.448

– 126.229

– 89.748

212.505

177.018

157.728

140.945

123.531

103.757

– 127

327.790

35.677

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

493.322

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

47.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

609.455

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

1.221

   

1.221

                       

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 7.140

 

– 7.140

                         

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

168.370

                       

84.299

84.071

 

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

201.035

7.942

9.739

31.116

20.065

15.735

12.342

12.173

12.014

11.852

11.691

11.532

11.375

11.283

11.158

11.018

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

226.362

13.256

26.195

58.527

20.154

9.069

8.939

8.811

8.715

8.611

8.501

8.393

22.819

8.214

8.126

8.032

DBFM SAA A6 Almere

265.839

7.013

9.105

8.782

41.888

58.092

14.941

14.734

14.530

14.372

14.193

14.004

13.817

13.634

13.455

13.279

Extrapolatie 2031

294.234

                           

294.234

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 25.783

27.765

18.493

– 8.049

– 34.452

45.753

– 23.325

25.829

1.053

20.861

141.113

58.312

58.299

– 305.869

 

Prijsbijstelling 2017

65.982

7.038

6.605

5.178

5.238

4.665

4.311

3.734

3.666

3.698

3.841

3.369

3.242

4.041

– 155

7.511

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 308.998

 

– 173

 

6.400

 

– 11.532

 

– 26.086

   

– 277.607

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

9.466

72.096

123.317

85.696

53.109

74.754

16.127

38.668

39.586

59.087

– 99.196

109.565

179.770

– 189.214

334.074

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

618.921

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 1.497

– 516

– 568

– 509

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

547.384

531.112

526.635

527.144

517.520

505.208

511.490

503.588

505.048

505.482

504.003

510.809

510.809

510.809

0

ABP pensioenpremie

35.958

2.414

2.409

2.402

2.405

2.390

2.382

2.393

2.393

2.397

2.398

2.391

2.396

2.396

2.396

2.396

Afspraken SLA BenO

0

 

15.563

9.552

10.252

12.323

– 5.188

– 5.251

– 5.751

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 4.500

– 4.500

– 4.500

 

Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg

20

20

                           

Connecting Mobility

3.900

1.300

1.300

1.300

                       

Extrapolatie 2031

506.309

                           

506.309

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

634

634

634

634

549

141

– 84

– 926

– 1.361

– 855

         

Loonbijstelling 2017

77.452

4.274

5.516

5.429

5.429

5.290

5.124

5.151

5.144

5.154

5.156

5.141

5.161

5.161

5.161

5.161

KNMI offerte 2017

– 216

– 40

– 20

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

Omzetting payrollers

1.410

470

470

470

                       

Overboeking coördinerende inkoopfunctie

– 750

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Prijsbijstelling 2017

40.443

2.398

2.975

2.876

2.886

2.879

2.630

2.636

2.640

2.645

2.644

2.642

2.648

2.648

2.648

2.648

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

13.200

1.481

1.481

1.553

2.317

3.184

3.184

                 

Verduurzaming SLA

2.000

1.000

1.000

                         

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

7.136

 

1.699

1.699

1.699

2.039

                   

Mutaties Miljoenennota 2018

 

13.901

32.977

25.853

25.560

28.592

8.211

4.783

3.438

2.773

3.281

4.112

5.643

5.643

5.643

516.452

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

561.285

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448.954

305.961

293.827

0

Calamiteiten opstelplaats

– 1.200

                     

– 1.200

     

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

88.752

                     

88.752

     

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

400

                     

400

     

Meerjarenprogramma Geluidsanering

2.300

                     

2.300

     

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

– 30.000

                         

– 30.000

 

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

– 5.000

                         

– 5.000

 

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

331.311

                       

231.311

100.000

 

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

– 12.782

                         

– 12.782

 

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

– 695.000

                     

– 245.000

– 300.000

– 150.000

 

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

– 64.590

                     

– 64.590

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 219.338

– 68.689

– 97.782

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN

 

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN

2.511.373

2.490.167

2.561.183

2.639.353

2.675.001

3.214.329

3.205.816

3.030.587

2.862.468

2.498.557

2.341.418

2.386.268

1.987.439

1.975.305

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN

 

2.291.583

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

13.019

4.547

0

0

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

139.264

85.947

79.498

105.493

95.748

143.635

58.982

77.360

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 15.649

 

– 7.140

– 15.490

   

6.981

                 

Extrapolatie 2031

38.534

                           

38.534

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

6.582

11.197

– 8.864

– 15.356

53.157

– 22.189

– 5.646

– 18.879

 

– 2

         

Prijsbijstelling 2017

7.168

279

398

199

364

9

1.113

9

597

 

1

       

4.199

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

64

64

                           

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

         

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Mutaties Miljoenennota 2018

 

6.925

4.455

– 24.155

– 14.992

53.166

– 10.095

– 1.637

– 14.282

4.000

3.999

4.000

4.000

4.000

4.000

46.733

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

146.189

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

ABP pensioenpremie

Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2017 ter compensatie van de pensioenpremiestijging aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op Hoofdstuk XII en de fondsen.

Afspraken SLA BenO

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Middels een kasschuif via artikelonderdeel aanleg 12.03 Aanleg worden middelen op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging en 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN conform de SLA gebudgetteerd.

Bijdragen derden Hoofdwegennet

De bijdrage vanuit de regio voor N33 Assen–Zuidbroek valt lager uit als gevolg van meevallende uitgaven (– € 7,1 miljoen). Tevens vallen de ontvangsten lager uit wegens het niet doorgaan van de bestuursovereenkomst voor hoogwaardig openbaar vervoer A27/A1 (– € 1,1 miljoen) en een aanbestedingsmeevaller op A4/A9 Badhoevedorp (– € 14,4 miljoen). Daarnaast zijn er extra ontvangsten vanuit de regio voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel met betrekking tot de A28/A1 knooppunt Hoevelaken (+ € 7,0 miljoen).

Bruggen A27

Naar aanleiding van de problematiek omtrent de Merwedebrug zijn de werkzaamheden met betrekking tot de bruggen op het traject A27 Houten – Hooipolder heroverwogen. Geconcludeerd is dat een versnelde vervanging en toekomstvaste aanleg over de totale levensduur van de bruggen leidt tot lagere Life Cycle Costs. Voor de vervangingsinvestering wordt € 389 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 57).

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een structurele bijdrage van € 2 miljoen. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Infrastructuurfonds. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Bij de begroting 2017 is de looptijd van het Infrastructuurfonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Bij deze verlenging is besloten om een deel van de vrijkomende middelen volledig vrij beschikbaar te houden voor toekomstige kabinetten, hetgeen is aangemerkt als beleidsruimte.

In de begroting 2017 is aangegeven dat de beleidsruimte nog kan wijzigen, indien in aanloop naar de begroting 2018 blijkt dat de omvang van de doorlopende verplichtingen voor de jaren 2029 en 2030 moet worden bijgesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is in de begroting 2017 aangekondigd dat deze budgetten in aanloop naar de begroting 2018 nader zullen worden bezien. Aanleiding hiervoor is dat de omvang van de doorlopende verplichtingen bij de verlenging tot en met 2030 technisch is bepaald door de omvang van de doorlopende verplichtingen in het begrotingsjaar 2028 als uitgangspunt te hanteren. In het afgelopen jaar is gebleken dat het hanteren van dit uitgangspunt niet voor alle budgetten heeft geresulteerd in het juiste benodigde bedrag in de jaren 2029 en 2030.

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 120,8 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen op artikel 12 Hoofdwegennet. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Er is sprake van een aanbestedingsmeevaller van € 88,8 miljoen. Deze wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project N18 Varsseveld – Enschede afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

DBFM SAA A6 Almere

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere deeltraject A6 Almere afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

Defensie: MOC Kustwacht

De ministeries van IenM, VenJ, EZ, Financiën en Defensie investeren in een Maritiem Operatiecentrum (MOC) voor de Kustwacht. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van IenM. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, vinden kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaats.

Eenvoudig Beter

In het kader van het programma Eenvoudig Beter wordt in 2017 € 7,5 miljoen overgeboekt van de begroting HXII naar artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet op het Infrastructuurfonds. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn de middelen in 2018 en 2019 benodigd. Via de aanlegprogramma’s van Hoofdwegennet vinden kasschuiven plaats om de middelen in de juiste jaren te begroten.

Extrapolatie 2031

Dit betreft de extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2031. De doorlopende verplichtingen worden overgeheveld naar desbetreffende productartikelen. De budgetten voor vervanging en renovatie worden voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging. Het restant van € 1,6 miljard wordt ten gunste gebracht van de programmaruimte op artikel 18 Overige uitgaven. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging, artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen wegens geactualiseerd kasritmes op met name de projecten A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere en A15 Maasvlakte–Vaanplein, en artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten wegens onder meer een ontvangstenschuif op A7 Zuidelijke Ringweg Groningen.

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Op de verschillende modaliteiten treden diverse autonome wijzigingen van de programmering op. Om een betere verdeling van de overprogrammering over de verschillende modaliteiten te verkrijgen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Op de begroting HXII stond er voor € 75 miljoen aan activiteiten geraamd die vallen binnen de scope van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Hiervan was reeds € 43,7 miljoen gerealiseerd op Hoofdstuk XII. Hiermee was echter tot op heden geen rekening gehouden binnen het op het Infrastructuurfonds beschikbare budget voor MJPG. Dit betekent dus dat – gelet op het budget gestuurde karakter – er nu € 43,7 miljoen teveel staat geraamd bij het MJPG op het Infrastructuurfonds. Deze € 43,7 miljoen valt vrij naar de investeringsruimte Hoofdwegennet (€ 2,3 miljoen) en Spoorwegen (€ 41,4 miljoen).

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

Bij het notaoverleg over het MIRT van 28 november 2016 (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 52) is de motie ingediend en aangenomen € 30 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwe sluis bij Kornwerderzand. Met deze mutatie wordt € 30 miljoen onttrokken uit de investeringsruimte Hoofdwegennet en toegevoegd aan artikelonderdeel 15.03 Aanleg (Hoofdvaarwegennet).

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

Bij het notaoverleg over het MIRT van 28 november 2016 (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 52) is de motie ingediend en aangenomen om € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanpak van de verkeersveiligheids- en doorstromingsproblemen met betrekking tot de N50 Kampen–Kampen Zuid. Met deze mutatie wordt € 5 miljoen onttrokken uit de investeringsruimte Hoofdwegennet en middels een kasschuif in 2020 toegevoegd aan artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

Nalevingskosten SWUNG

Met deze overboeking wordt de reservering op planuitwerking en verkenning voor de nalevingskosten SWUNG toegevoegd aan artikelonderdeel 12.02 Beheer en onderhoud overeenkomstig de Service Level Agreement (SLA) met Rijkswaterstaat zoals eerder gemeld bij de begroting 2017.

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

De huidige programmadirectie Beter Benutten zal in 2017 worden omgebouwd. In het kader van de ombouw wordt ingezet op het doorzetten van de werkwijze van Beter Benutten, innovatie en Intelligente Transport Systemen (ITS) als primaire activiteit met raakvlakken met aanpalende thema’s als de fietsagenda, Logistiek en Duurzame mobiliteit. Hiertoe wordt in 2018 en 2019 in totaal € 6 miljoen overgeheveld naar de begroting HXII.

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De omvangrijkste meevallers doen zich voor bij aflossing tunnels (€ 303,7 miljoen) en A59 Rosmalen–Geffen (€ 11,5 miljoen).

Strategisch Capaciteit Management

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt Rijkswaterstaat meerjarig (tenminste vijf jaar) naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende Rijkswaterstaat producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte als gevolg van areaalgroei (bediening van sluizen, tunnels en stuwen). Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten. Via kasschuiven op de aanlegartikelonderdelen van Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden de middelen uit de investeringsruimte in het juiste ritme ter beschikking gesteld.

Uitgaven realisatie tolsysteem

Dit betreft de budgettaire verwerking van de uitvoering van de tijdelijke tolheffing, Blankenburgverbinding en ViA15. De dekking van het daarvoor benodigde budget komt uit de tolopbrengsten.

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet wordt € 695 miljoen overgeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen op artikelonderdeel 12.03 Aanleg voor de programma-aanpak Bereikbaarheid (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 9). Het gaat om het gebiedsprogramma Rotterdam–Den Haag (€ 200 miljoen), gebiedsprogramma Amsterdam (€ 200 miljoen), goederencorridor Oost (€ 200 miljoen), vervolgprogramma Meer Veilig (€ 30 miljoen), A4 Leiden (€ 50 miljoen) en A6 Almere–Lelystad (€ 15 miljoen). De programma’s dragen bij aan betere deur-tot-deur bereikbaarheid door inzet op zowel weg, OV/spoor, vaarwegen, fiets als smart oplossingen.

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam worden aanvullend benodigde middelen voor beheer en onderhoud vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet toegevoegd aan artikelonderdeel 12,02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Zuidasdok worden de middelen die voor beheer en onderhoud gereserveerd staan op artikelonderdeel 12.03 Aanleg overgeheveld naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

Op basis van het (tweejaarlijks) VenR-prognoserapport blijkt tot en met 2030 sprake te zijn van een tekort op de vervanging en renovatieopgave op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. Dit gewijzigde beeld is ontstaan doordat voor het hoofdvaarwegennet de VenR-behoefte op middellange termijn beter in beeld is gekomen, waarbij de toegenomen kosten voor issues als bruggen (stalen bruggen/draagkracht) en het opnemen van damwandenproblematiek een belangrijk deel van de toename veroorzaken. Het tekort op artikel 15 Hoofdvaarwegennet zorgt op fondsniveau niet voor een verhoging van de benodigde middelen voor VenR, aangezien het VenR-prognoserapport van Rijkswaterstaat tegelijkertijd een overschot liet zien op de vervanging- en renovatieopgave op artikel 12 Hoofdwegennet. In bijlage 4 wordt de vervanging en renovatieopgave nader toegelicht.

Voorbereiding tol: bijdrage aan Rijkswaterstaat

Voor de uitvoering van de tijdelijke tolheffing op Blankenburgverbinding en ViA15 en de hieraan gekoppelde uitbreiding van de formatie heeft Rijkswaterstaat extra capaciteit nodig. De dekking van het daarvoor benodigde apparaatbudget komt uit de tolopbrengsten, aanmaningsvergoedingen en boetes. Voor de openstelling van de projecten worden de uitgaven ingepast in de begroting van het Infrastructuurfonds (en later terugbetaald vanuit de tolontvangsten).

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

30.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.276.615

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                           

Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten

2.250

         

2.250

                 

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

299.608

                       

149.793

149.815

 

Extrapolatie 2031

1.366.926

                           

1.366.926

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

21.598

– 3.956

– 2.956

23.148

31.548

– 22.356

– 20.000

4.000

– 31.026

 

– 63.000

63.000

     

Overdracht Hoekse Lijn

– 18.679

– 18.679

                           

Prijsbijstelling 2017

214.585

14.325

14.108

13.709

13.952

13.980

13.881

13.914

13.695

14.140

14.129

14.204

14.277

15.275

15.276

15.720

Programma aanpak suïcide

– 4.235

 

– 1.400

– 1.400

– 1.435

                     

Restwerkzaamheden HSL-Zuid

291

291

                           

Risicoreservering naar beheer, onderhoud en vervanging

542.000

7.260

9.680

37.110

44.370

44.370

73.910

73.910

73.920

44.330

44.330

44.330

44.480

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

26.583

18.432

46.463

80.035

89.898

67.685

67.824

91.615

27.444

58.459

– 4.466

121.757

165.068

165.091

1.382.646

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.303.198

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

187.567

– 2.118

– 513

– 659

– 710

– 626

– 250

– 250

– 250

0

0

0

0

3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

923.072

672.465

675.732

705.116

768.870

480.748

339.426

304.198

469.662

262.030

237.502

83.743

229.463

294.125

0

Aanvullend budget programma NABO

25.000

 

5.000

5.000

7.500

7.500

                   

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                           

ATB Vv

68.000

1.000

11.000

10.000

10.000

15.000

15.000

6.000

               

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                         

Bodemsanering station Groningen

4.200

     

4.200

                     

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                           

Bureau Sanering Verkeerslawaai

2.100

             

2.100

             

BZK: eID

0

 

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

7.764

 

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 594

– 2.393

– 2.690

– 2.908

– 2.707

– 2.408

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

26.517

 

Dekking budgetspanning PHS

84.000

                       

70.000

14.000

 

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

40.000

                         

40.000

 

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

– 9.458

– 9.458

                           

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 250.000

60.000

190.000

                       

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

– 80.000

   

80.000

                     

Intercity Dordrecht Breda

0

380

                       

– 380

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

2

80.208

– 20.317

– 67.170

– 74.384

– 92.010

– 45.471

72.168

49.328

54.717

2.893

– 29.120

251.232

– 81.043

– 101.029

 

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 40.991

83.337

– 16.610

– 20.947

– 1.323

– 1.239

– 2.227

               

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

55.412

46.014

8.241

– 49.284

– 57.065

– 17.464

32.076

– 28.238

76.430

3.567

64.439

– 62.563

– 37.188

– 34.377

 

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

 

– 80.000

– 165.000

– 60.000

50.000

255.000

                 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

2.000

         

2.000

                 

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 41.400

               

– 41.400

           

Multimodale Knoop Schiphol

250.000

             

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

     

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 3.160

– 3.950

– 3.950

– 3.753

– 2.342

               

17.155

 

Prijsbijstelling 2017

74.151

5.107

6.252

7.419

6.005

8.972

9.899

13.223

11.437

30.686

– 348

12.579

14.560

14.128

– 65.768

 

Programma aanpak suïcide

14.235

2.500

3.900

3.900

3.935

                     

Risicoreservering naar BOV

0

22.070

19.650

8.970

710

25.710

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.110

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 93.841

– 34.640

– 23.797

– 17.288

– 12.066

   

– 6.050

               

SpoDo regeling

– 29.193

– 20.555

– 8.638

                         

Spooraansluiting VDL Nedcar

5.000

                         

5.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 272.012

93.808

– 39.825

– 111.639

– 48.912

203.670

101.712

71.149

156.955

42.634

84.420

239.641

– 36.581

– 91.118

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

651.060

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

34.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

193.558

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

– 181.904

                       

– 90.952

– 90.952

 

Extrapolatie 2031

38.590

                           

38.590

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

230

230

                           

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 18.000

10.500

7.500

                       

Rentemeevaller Infraspeed

– 60.000

 

– 7.750

– 22.000

– 12.500

– 9.000

– 8.750

                 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 17.770

2.750

– 14.500

– 12.500

– 9.000

– 8.750

0

0

0

0

0

0

– 90.952

– 90.952

38.590

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

175.788

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Extrapolatie 2031

16.597

                           

16.597

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.345

– 4.045

– 45

– 1.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

43.926

59.537

51.184

52.147

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

308.977

0

Aanvullend budget programma NABO

– 25.000

 

– 5.000

– 5.000

– 7.500

– 7.500

                   

ATB Vv

– 68.000

– 1.000

– 11.000

– 10.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

– 6.000

               

Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten

– 2.250

         

– 2.250

                 

Bodemsanering station Groningen

– 4.200

     

– 4.200

                     

Bureau Sanering Verkeerslawaai

– 2.100

             

– 2.100

             

Dekking budgetspanning PHS

– 84.000

                       

– 70.000

– 14.000

 

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

– 40.000

                         

– 40.000

 

Extrapolatie 2031

200.224

                           

200.224

Intercity Dordrecht Breda

380

                         

380

 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 65.450

– 51.270

– 11.497

27.424

26.805

41.108

– 12.076

24.238

– 45.404

– 3.567

– 1.439

– 437

37.188

34.377

 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

– 2.000

         

– 2.000

                 

Meerjarenprogramma Geluidsanering

41.400

               

41.400

           

NSP Arnhem

– 424

– 424

                           

Ontvangst SBNS

600

600

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland

– 177

– 177

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg

– 252

– 252

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland

– 288

– 288

                           

Prijsbijstelling 2017

5.386

 

78

105

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Programma aanpak suïcide

– 10.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

                     

Rekenmodel Trillingen RIVM

– 1.000

– 300

– 700

                         

Rentemeevaller Infraspeed

60.000

 

7.750

22.000

12.500

9.000

8.750

                 

Risicoreservering naar BOV

– 542.000

– 29.330

– 29.330

– 46.080

– 45.080

– 70.080

– 62.910

– 62.910

– 62.920

– 33.330

– 33.330

– 33.330

– 33.370

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

93.841

34.640

23.797

17.288

12.066

   

6.050

               

SpoDo regeling

29.193

20.555

8.638

                         

Spooraansluiting VDL Nedcar

– 5.000

                         

– 5.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 43.926

– 59.537

– 35.684

– 16.985

– 56.451

– 31.958

– 74.579

– 40.413

– 36.458

– 36.459

– 34.331

– 33.369

– 32.374

– 23.805

200.662

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.453.768

2.134.933

2.097.701

2.156.120

2.256.480

1.955.179

1.817.563

1.734.359

1.947.245

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen

2.146.643

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

63.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

249.039

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                           

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                           

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                         

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                           

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

2.496

                       

1.237

1.259

 

Extrapolatie 2031

201.505

                           

201.505

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 6.440

1.288

1.288

1.288

1.288

1.288

                 

Ontvangst SBNS

600

600

                           

Prijsbijstelling 2017

5.744

 

257

284

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 3.343

– 58

1.572

1.593

1.612

1.632

357

369

876

438

438

438

1.675

1.697

201.943

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

245.696

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Aanvullend budget programma NABO

Naar aanleiding van een aantal incidenten is besloten om € 25 miljoen toe te voegen aan het projectbudget voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (Kamerstukken II 2016–2017 29 983, nr. 209). Middels deze mutatie wordt dit geëffectueerd. De dekking vindt plaats vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

ATB Vv

Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte Spoorwegen naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg voor de verdere uitrol van Automatische TreinBeïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv). Het betreft hier enkel trajecten waarop niet binnen afzienbare termijn ERTMS wordt aangelegd.

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een structurele bijdrage van € 2 miljoen. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Infrastructuurfonds. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Bij de begroting 2017 is de looptijd van het Infrastructuurfonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Bij deze verlenging is besloten om een deel van de vrijkomende middelen volledig vrij beschikbaar te houden voor toekomstige kabinetten, hetgeen is aangemerkt als beleidsruimte.

In de begroting 2017 is aangegeven dat de beleidsruimte nog kan wijzigen, indien in aanloop naar de begroting 2018 blijkt dat de omvang van de doorlopende verplichtingen voor de jaren 2029 en 2030 moet worden bijgesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is in de begroting 2017 aangekondigd dat deze budgetten in aanloop naar de begroting 2018 nader zullen worden bezien. Aanleiding hiervoor is dat de omvang van de doorlopende verplichtingen bij de verlenging tot en met 2030 technisch is bepaald door de omvang van de doorlopende verplichtingen in het begrotingsjaar 2028 als uitgangspunt te hanteren. In het afgelopen jaar is gebleken dat het hanteren van dit uitgangspunt niet voor alle budgetten heeft geresulteerd in het juiste benodigde bedrag in de jaren 2029 en 2030.

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 57,6 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen op artikel 13 Spoorwegen. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

Defensie: MOC Kustwacht

De ministeries van IenM, VenJ, EZ, Financiën en Defensie investeren in een Maritiem Operatiecentrum (MOC) voor de Kustwacht. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van IenM. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, vinden kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaats.

Dekking budgetspanning PHS

Door de opheffing van de PHS-leenfaciliteit is een kasspanning van € 84 miljoen op het programma ontstaan (Kamerstukken II 2015–2016 34 404, nr. 79). De spanning wordt opgelost door € 84 miljoen te onttrekken uit de investeringsruimte Spoorwegen en toe te voegen aan het programmabudget van PHS op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij Stations

Om te waarborgen dat de doelstellingen van het actieplan Fietsparkeren bij Stations worden behaald, wordt € 40 miljoen aanvullend budget toegekend aan het programma Fietsparkeren bij Stations (Kamerstukken II 2016–2017 29 984, nr. 691). De dekking vindt plaats uit de investeringsruimte Spoorwegen.

Extrapolatie 2031

Dit betreft de extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2031. De doorlopende verplichtingen worden overgeheveld naar desbetreffende productartikelen. De budgetten voor vervanging en renovatie worden voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging. Het restant van € 1,6 miljard wordt ten gunste gebracht van de programmaruimte op artikel 18 Overige uitgaven. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

Op basis van de budgettaire prognose is bij de eerste suppletoire begroting 2017 een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) verwerkt. Deze kasschuif is bij de eerste suppletoire begroting 2017 doorgevoerd op artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif. Zoals aangekondigd in de eerste suppletoire begroting 2017 wordt deze kasschuif – op basis de geactualiseerde programmering – bij begroting 2018 over de artikelen verdeeld. De kasschuif is bij begroting 2018 volledig ingepast op artikel 13 Spoorwegen, aangezien met name op dit artikel sprake is van diverse autonome vertragingen in de programmering.

Inpassing minregel generale kasschuif begroting 2017

Bij begroting 2017 is een kasschuif van € 100 miljoen van 2017 naar 2020 toegepast ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. Deze kasschuif is bij begroting 2017 doorgevoerd op artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif. De meerjarige programmering is hiervoor niet aangepast en derhalve is de kasschuif bij begroting 2017 nog niet verdeeld over de artikelen. Bij begroting 2018 wordt deze kasschuif ingepast op artikel 13 Spoorwegen (€ 80 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 20 miljoen).

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging, artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen op de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infraspeed, en op 13.08 Investeringsruimte vanwege onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Op de verschillende modaliteiten treden diverse autonome wijzigingen van de programmering op. Om een betere verdeling van de overprogrammering over de verschillende modaliteiten te verkrijgen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Op de begroting HXII stond er voor € 75 miljoen aan activiteiten geraamd die vallen binnen de scope van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Hiervan was reeds € 43,7 miljoen gerealiseerd op Hoofdstuk XII. Hiermee was echter tot op heden geen rekening gehouden binnen het op het Infrastructuurfonds beschikbare budget voor MJPG. Dit betekent dus dat – gelet op het budget gestuurde karakter – er nu € 43,7 miljoen teveel staat geraamd bij het MJPG op het Infrastructuurfonds. Deze € 43,7 miljoen valt vrij naar de investeringsruimte Hoofdwegennet (€ 2,3 miljoen) en Spoorwegen (€ 41,4 miljoen).

Multimodale knoop Schiphol

In de begroting 2017 is vermeld dat binnen het totale beschikbare ERTMS-budget € 250 miljoen wordt vrijgemaakt om de capaciteit van de multimodale knoop station Schiphol te vergroten. Middels deze mutatie wordt € 250 miljoen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.07 ERTMS naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen hebben, kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Overdracht Hoekse Lijn

IenM draagt de hoofdspoorweg Schiedam–Hoek van Holland Strand (Hoekse Lijn) over aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). MRDH betaalt ProRail de boekwaarde van de lijn (€ 18,3 miljoen), hetgeen door IenM via artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt gecompenseerd. Voorts wordt de NS conform het contractuele kader gecompenseerd voor misgelopen inkomsten. Hiertoe wordt € 0,3 miljoen overgeheveld naar de begroting HXII. De totale boeking wordt gedekt uit met de overdracht gepaarde vrijval van middelen voor beheer, onderhoud en vervanging.

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Overijssel voor het programma Grensoverschrijdend Spoorvervoer.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Programma aanpak suïcide

Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte Spoor (€ 10 miljoen) en vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 4,2 miljoen) naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg ten behoeve van het nieuwe programma aanpak suïcide. Het nieuwe programma is gericht op het versterken van suïcidepreventie en op de verkorting van de afhandeltijd van een suïcide-incident op het spoor (Kamerstukken II 2016–2017 29 893, nr. 212).

Rentemeevaller Infraspeed

Infraspeed, de infrabeheerder van HSL-Zuid, heeft voor de aanleg van HZL-zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Door de lage rentestand is sprake van een rentemeevaller van € 60 miljoen. Deze € 60 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Risicoreservering naar BOV

In de begroting 2017 is toegelicht dat in de investeringsruimte Spoorwegen een risicoreservering is opgenomen voor potentiële tekorten op beheer, onderhoud en vervanging van Spoorwegen. Uit de subsidieaanvraag van ProRail voor 2017 blijkt dat de risico's zijn opgetreden. Derhalve wordt de risicoreservering overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen. De omvangrijkste meevallers doen zich voor bij OV-SAAL korte termijn (€ 54,5 miljoen), Vleuten–Geldermalsen (€ 12,2 miljoen) en een garantstelling voor Rotterdam–Genua (€ 10,4 miljoen).

SpoDo regeling

De regeling eenmalige uitkering Spoorse Doorsnijdingen (SpoDo) bevindt zich in de afrondende fase. Projecten dienden uiterlijk begin 2017 in de realisatiefase te bevinden om een beroep te kunnen doen op de regeling. De resterende middelen worden toegevoegd naar de investeringsruimte Spoorwegen.

Spooraansluiting VDL Nedcar

IenM draagt bij aan het realiseren van een spooraansluiting van VDL Nedcar. Hiertoe wordt € 5 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Spoorwegen naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 6.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

126.116

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

18.485

20.043

– 415

15.859

– 5.594

– 50.605

2.227

               

Overdracht Hoekse Lijn

18.332

18.332

                           

Prijsbijstelling 2017

8.148

160

1.144

 

825

1.961

 

3.515

       

543

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

36.977

21.187

– 415

16.684

– 3.633

– 50.605

5.742

0

0

0

0

543

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

163.093

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

105

     

105

                     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 5.500

– 5.500

                           

GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 36.277

– 36.277

                           

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

92.123

– 106.830

17.025

5.088

– 10.094

2.688

                 

PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 105.104

– 105.104

                           

Prijsbijstelling 2017

4.594

1.487

 

106

2.196

 

805

                 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 53.271

– 106.830

17.131

7.284

– 10.094

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

38.957

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.

202.050

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BCF/GF/PF Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds (€ 105,1 miljoen), het Gemeentefonds (€ 36,3 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 5,5 miljoen) in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Hieraan ligt met name een snellere uitbetaling aan de medeoverheden in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) ten grondslag.

Overdracht Hoekse Lijn

IenM draagt de hoofdspoorweg Schiedam–Hoek van Holland Strand (Hoekse Lijn) over aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). MRDH betaalt ProRail de boekwaarde van de lijn (€ 18,3 miljoen), hetgeen door IenM via artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt gecompenseerd. Voorts wordt de NS conform het contractuele kader gecompenseerd voor misgelopen inkomsten. Hiertoe wordt € 0,3 miljoen overgeheveld naar de begroting HXII. De totale boeking wordt gedekt uit met de overdracht gepaarde vrijval van middelen voor beheer, onderhoud en vervanging.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Extrapolatie 2031

8.428

                           

8.428

Prijsbijstelling 2017

1.455

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Mutaties Miljoenennota 2018

 

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

8.525

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

381

– 35.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

367.350

347.517

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

105.248

                       

52.624

52.624

 

Extrapolatie 2031

204.769

                           

204.769

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 20.302

– 300

– 300

– 7.483

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.019

– 1.019

– 1.019

– 1.018

– 1.018

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 32.899

28.207

69.303

– 6.819

– 22.911

– 32.662

– 9.249

– 29.880

– 631

– 488

– 282

38.987

– 338

– 338

 

Omzetting payrollers

– 849

– 283

– 283

– 283

                       

Prijsbijstelling 2017

45.626

3.840

4.315

4.395

3.347

2.441

2.959

3.324

2.534

2.204

2.213

2.198

3.113

3.200

3.200

2.343

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

0

   

– 5.692

               

5.692

     

Uitvoeringsbesluit Lobith

12.132

 

108

108

108

108

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

 

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

334.000

         

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

30.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 29.642

32.047

60.348

– 4.382

– 21.380

8.579

32.357

10.936

39.855

40.007

40.197

86.073

93.767

85.768

206.094

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

337.708

379.564

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

87.741

5.226

5.932

134

134

134

134

134

134

124

0

35.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

274.102

307.781

291.518

203.637

262.945

129.935

47.299

71.390

128.869

293.683

237.894

139.341

28.420

28.420

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

17.760

5.000

                   

12.760

     

BERZOB

– 34.840

                 

– 20.000

– 14.840

       

Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend

104

104

                           

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.644

         

668

 

7.976

             

BZK: eID

0

 

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

1.495

– 115

Caribisch Nederland: havenprojecten

– 8.705

 

– 8.705

                         

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

44.322

                       

22.161

22.161

 

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 74.087

– 19.870

– 25.247

– 13.816

– 6.813

– 827

– 7.514

                 

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 105

– 424

– 476

– 515

– 479

– 427

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

5.026

– 325

 

– 2.698

 

– 2.698

                         

Extrapolatie 2031

22.161

                           

22.161

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

400

400

                           

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

– 20.000

   

20.000

                     

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

27.870

– 19.243

– 79.777

10.308

23.656

33.337

10.025

30.855

1.077

602

– 137

– 39.249

338

338

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

5.619

61

 

647

             

– 6.327

     

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 70.000

– 25.000

120.000

60.000

– 50.000

50.000

 

– 25.000

– 30.000

– 30.000

         

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

30.000

                         

30.000

 

MSW: functioneel beheer

0

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

       

1.920

       

Omzetting payrollers

– 480

– 160

– 160

– 160

                       

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 560

– 700

– 700

– 665

– 415

               

3.040

 

Pilot Langsdammen Waal

0

– 968

– 986

               

1.954

       

Prijsbijstelling 2017

16.605

2.850

3.204

4.022

3.486

3.198

2.933

1.456

2.479

– 465

– 76

2.079

1.678

2.256

– 12.495

 

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

13.536

3.568

 

5.692

               

4.276

     

Strategisch Capaciteit Management

0

– 1.772

– 2.468

– 2.555

– 3.131

– 3.955

– 3.955

       

17.836

       

Uitvoeringsbesluit Lobith

– 12.132

 

– 108

– 108

– 108

– 108

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

 

Verdieping van de Wielingen

2.000

                   

2.000

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 68.344

– 82.909

31.687

82.774

– 29.365

73.307

9.741

14.570

– 31.128

– 51.214

9.072

– 28.602

23.015

48.265

21.721

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

205.758

224.872

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

24.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.935

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

85.951

5.313

2.640

8.027

13.699

5.479

12.103

4.527

4.466

4.406

4.352

4.295

4.239

4.183

4.128

4.094

Extrapolatie 2031

37.961

                           

37.961

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 5.926

1.241

10.099

– 3.864

– 1.070

– 758

– 726

– 427

360

390

419

262

     

Prijsbijstelling 2017

11.056

394

510

2.646

1.896

533

605

512

507

511

503

497

489

485

484

484

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 219

4.391

20.772

11.731

4.942

11.950

4.313

4.546

5.277

5.245

5.211

4.990

4.668

4.612

42.539

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.716

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 361

– 52

– 77

– 211

– 134

– 134

– 134

– 134

– 134

– 124

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.555

296.336

293.476

292.336

290.072

284.920

287.555

288.322

287.617

287.794

288.535

291.161

291.161

291.161

0

ABP pensioenpremie

22.722

1.498

1.503

1.510

1.507

1.522

1.530

1.519

1.519

1.515

1.514

1.521

1.516

1.516

1.516

1.516

Extrapolatie 2031

291.161

                           

291.161

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

375

375

375

375

325

83

– 50

– 548

– 806

– 504

         

KNMI offerte 2017

– 360

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Loonbijstelling 2017

49.021

2.646

3.451

3.411

3.403

3.374

3.301

3.274

3.281

3.271

3.269

3.284

3.264

3.264

3.264

3.264

Omzetting payrollers

1.329

443

443

443

                       

Prijsbijstelling 2017

20.158

1.138

1.394

1.384

1.380

1.372

1.353

1.346

1.352

1.349

1.354

1.364

1.343

1.343

1.343

1.343

Strategisch Capaciteit Management

18.531

2.467

2.468

2.555

3.131

3.955

3.955

                 

Verduurzaming SLA

2.000

1.000

1.000

                         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

9.543

10.610

9.654

9.772

10.524

10.198

6.065

5.580

5.305

5.609

6.145

6.099

6.099

6.099

297.260

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.098

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

26.755

39.929

38.342

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

– 12.760

                     

– 12.760

     

BERZOB

34.840

                 

20.000

14.840

       

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

– 400

                     

– 400

     

MSW: functioneel beheer

– 1.920

                   

– 1.920

       

Pilot Langsdammen Waal

– 1.986

– 32

                 

– 1.954

       

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 9.936

32

                   

– 9.968

     

Strategisch Capaciteit Management

– 17.836

                   

– 17.836

       

Verdieping van de Wielingen

– 2.000

                   

– 2.000

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

– 8.870

– 23.128

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN

984.370

1.000.510

1.131.720

958.250

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

729.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN

 

895.805

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.041

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

96.716

120.617

133.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

5.000

5.000

                           

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.644

         

668

 

7.976

             

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 10.580

10.580

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

3.600

3.600

                           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 1.980

10.580

0

0

0

668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

94.736

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

ABP pensioenpremie

Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2017 ter compensatie van de pensioenpremiestijging aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op Hoofdstuk XII en de fondsen.

Afrekening Zeetoegang IJmond

Met de regionale partners provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam is overeenstemming bereikt over de afrekening van de bijdragen aan het project Zeetoegang IJmond. Van de gemeente Amsterdam wordt € 5 miljoen ontvangen. Voorts wordt vanuit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet € 12,8 miljoen toegevoegd aan artikelonderdeel 15.03 Aanleg, omdat de provincie Noord-Holland van de eerdere ontvangen bijdrage € 17,8 miljoen terugkrijgt.

BERZOB

De reservering voor Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant (BERZOB) komt te vervallen. De middelen vloeien terug naar de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

De bijdragen derden voor Hoofdvaarwegennet zijn verhoogd vanwege een subsidiebijdrage vanuit de EU in het kader van Connecting Europe Facility (CEF) voor de Nieuwe Sluis Terneuzen.

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een structurele bijdrage van € 2 miljoen. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Infrastructuurfonds. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Caribisch Nederland: havenprojecten

Dit betreft een overboeking vanuit planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar de begroting HXII ten behoeve van de renovatie van de haveninfrastructuur op Bonaire. Deze uitgaven worden op de begroting HXII verantwoord.

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Bij de begroting 2017 is de looptijd van het Infrastructuurfonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Bij deze verlenging is besloten om een deel van de vrijkomende middelen volledig vrij beschikbaar te houden voor toekomstige kabinetten, hetgeen is aangemerkt als beleidsruimte.

In de begroting 2017 is aangegeven dat de beleidsruimte nog kan wijzigen, indien in aanloop naar de begroting 2018 blijkt dat de omvang van de doorlopende verplichtingen voor de jaren 2029 en 2030 moet worden bijgesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is in de begroting 2017 aangekondigd dat deze budgetten in aanloop naar de begroting 2018 nader zullen worden bezien. Aanleiding hiervoor is dat de omvang van de doorlopende verplichtingen bij de verlenging tot en met 2030 technisch is bepaald door de omvang van de doorlopende verplichtingen in het begrotingsjaar 2028 als uitgangspunt te hanteren. In het afgelopen jaar is gebleken dat het hanteren van dit uitgangspunt niet voor alle budgetten heeft geresulteerd in het juiste benodigde bedrag in de jaren 2029 en 2030.

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 74,8 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

Defensie: MOC Kustwacht

De ministeries van IenM, VenJ, EZ, Financiën en Defensie investeren in een Maritiem Operatiecentrum (MOC) voor de Kustwacht. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van IenM. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, vinden kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaats.

Extrapolatie 2031

Dit betreft de extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2031. De doorlopende verplichtingen worden overgeheveld naar desbetreffende productartikelen. De budgetten voor vervanging en renovatie worden voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging. Het restant van € 1,6 miljard wordt ten gunste gebracht van de programmaruimte op artikel 18 Overige uitgaven. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Inpassing minregel generale kasschuif begroting 2017

Bij begroting 2017 is een kasschuif van € 100 miljoen van 2017 naar 2020 toegepast ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. Deze kasschuif is bij begroting 2017 doorgevoerd op artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif. De meerjarige programmering is hiervoor niet aangepast en derhalve is de kasschuif bij begroting 2017 nog niet verdeeld over de artikelen. Bij begroting 2018 wordt deze kasschuif ingepast op artikel 13 Spoorwegen (€ 80 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 20 miljoen).

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging, artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen wegens geactualiseerd kasritmes op Zeetoegang IJmond en Keersluis Limmel, en artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten wegens een ontvangstenschuif op Nieuwe Sluis Terneuzen.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Op de verschillende modaliteiten treden diverse autonome wijzigingen van de programmering op. Om een betere verdeling van de overprogrammering over de verschillende modaliteiten te verkrijgen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

Bij het notaoverleg over het MIRT van 28 november 2016 (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 52) is de motie ingediend en aangenomen € 30 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwe sluis bij Kornwerderzand. Met deze mutatie wordt € 30 miljoen onttrokken uit de investeringsruimte Hoofdwegennet en toegevoegd aan artikelonderdeel 15.03 Aanleg (Hoofdvaarwegennet).

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet. De omvangrijkste tegenvaller doet zich voor bij Wilhelminakanaal Tilburg (€ 14,0 miljoen).

Strategisch Capaciteit Management

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt Rijkswaterstaat meerjarig (tenminste vijf jaar) naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende Rijkswaterstaat producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte als gevolg van areaalgroei (bediening van sluizen, tunnels en stuwen). Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten. Via kasschuiven op de aanlegartikelonderdelen van Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden de middelen uit de investeringsruimte in het juiste ritme ter beschikking gesteld.

Uitvoeringsbesluit Lobith

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Lobith worden de middelen die voor beheer en onderhoud gereserveerd staan op artikelonderdeel 15.03 Aanleg overgeheveld naar artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

Op basis van het (tweejaarlijks) VenR-prognoserapport blijkt tot en met 2030 sprake te zijn van een tekort op de vervanging en renovatieopgave op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. Dit gewijzigde beeld is ontstaan doordat voor het hoofdvaarwegennet de VenR-behoefte op middellange termijn beter in beeld is gekomen, waarbij de toegenomen kosten voor issues als bruggen (stalen bruggen/draagkracht) en het opnemen van damwandenproblematiek een belangrijk deel van de toename veroorzaken. Het tekort op artikel 15 Hoofdvaarwegennet zorgt op fondsniveau niet voor een verhoging van de benodigde middelen voor VenR, aangezien het VenR-prognoserapport van Rijkswaterstaat tegelijkertijd een overschot liet zien op de vervanging- en renovatieopgave op artikel 12 Hoofdwegennet. In bijlage 4 wordt de vervanging en renovatieopgave nader toegelicht.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

6.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.095

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 4.000

4.000

                         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

3.095

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

5.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

46.713

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 230

– 230

                           

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 40.930

– 32.320

22.750

17.200

16.600

16.700

                 

Prijsbijstelling 2017

938

469

469

                         

Restwerkzaamheden HSL-Zuid

– 291

– 291

                           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 40.982

– 31.851

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

5.731

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.219

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 35.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

15.085

34.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

28.163

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 6.266

– 61

                 

6.327

     

Prijsbijstelling 2017

2.075

177

685

76

34

59

59

59

59

59

59

59

690

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 6.089

624

76

34

59

59

59

59

59

59

59

7.017

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

8.996

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

36.811

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

81.274

56.727

110.613

161.245

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

EU-subsidies ERTMS

0

– 2.714

– 7.023

– 8.025

– 9.657

27.419

                   

Kasschuiven binnen Megaprojecten

– 2

– 35.278

48.637

44.420

57.184

75.410

28.771

– 72.168

– 49.328

– 54.717

– 2.893

29.120

– 251.232

81.043

101.029

 

Multimodale Knoop Schiphol

– 250.000

             

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

     

Prijsbijstelling 2017

26.448

 

482

253

                   

25.713

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 37.992

42.096

36.648

47.527

102.829

28.771

– 72.168

– 99.328

– 104.717

– 52.893

– 20.880

– 301.232

81.043

126.742

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

43.282

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

25.081

0

0

0

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

113.239

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

66.170

94.755

46.453

0

0

0

Calamiteiten opstelplaats

1.200

                     

1.200

     

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

983

4.257

– 312

– 363

– 338

– 297

– 7.747

– 943

– 158

– 323

– 180

5.421

     

Prijsbijstelling 2017

16.754

1.314

1.307

1.874

2.185

2.040

1.791

1.449

1.381

957

757

1.089

610

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

2.297

5.564

1.562

1.822

1.702

1.494

– 6.298

438

799

434

909

7.231

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

115.536

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV

263.406

242.064

282.466

353.308

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.405

256.990

484.348

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV

176.640

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

15.178

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

37.839

37.130

68.822

77.272

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.362

23.820

19.484

0

0

0

EU-subsidies ERTMS

0

– 2.714

– 7.023

– 8.025

– 9.657

27.419

                   

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 647

   

647

                     

Prijsbijstelling 2017

5.505

331

329

699

777

741

451

376

356

241

706

274

224

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 3.030

– 6.694

– 7.326

– 8.233

28.160

451

376

356

241

706

274

224

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

34.809

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

EU-subsidies ERTMS

ERTMS heeft bij de eerste suppletoire begroting een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Met de EU is een nieuwe ontvangstenritme afgesproken, deze boeking betreft de verwerking daarvan.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen voor op artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid en artikelonderdeel 17.07 ERTMS.

Multimodale Knoop Schiphol

In de begroting 2017 is vermeld dat binnen het totale beschikbare ERTMS-budget € 250 miljoen wordt vrijgemaakt om de capaciteit van de multimodale knoop station Schiphol te vergroten. Middels deze mutatie wordt € 250 miljoen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.07 ERTMS naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 4.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

2.137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.705

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

56

35

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

35

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.740

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

BZK: eID

– 22.946

                         

– 22.946

 

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

– 506.190

                       

– 253.209

– 252.981

 

Defensie: MOC Kustwacht

– 76.406

                         

– 76.406

 

Extrapolatie 2031

1.562.279

                           

1.562.279

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

– 43.430

                         

– 43.430

 

Prijsbijstelling 2017

183.636

                         

156.587

27.049

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 253.209

– 239.176

1.589.328

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie 2031

445.202

                           

445.202

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 290.000

60.000

190.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 350.000

60.000

190.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

0

250.000

– 60.000

– 190.000

                       

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

100.000

   

– 100.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

350.000

– 60.000

– 190.000

– 100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 56.083

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

18.918

8.950

1.200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Eenvoudig Beter

0

7.463

– 7.463

                         

Prijsbijstelling 2017

1.480

863

463

99

55

                     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

8.326

– 7.000

99

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

27.244

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

– 291.867

69.958

192.072

100.969

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

66.494

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een structurele bijdrage van € 2 miljoen. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Infrastructuurfonds. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Bij de begroting 2017 is de looptijd van het Infrastructuurfonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Bij deze verlenging is besloten om een deel van de vrijkomende middelen volledig vrij beschikbaar te houden voor toekomstige kabinetten, hetgeen is aangemerkt als beleidsruimte.

In de begroting 2017 is aangegeven dat de beleidsruimte nog kan wijzigen, indien in aanloop naar de begroting 2018 blijkt dat de omvang van de doorlopende verplichtingen voor de jaren 2029 en 2030 moet worden bijgesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is in de begroting 2017 aangekondigd dat deze budgetten in aanloop naar de begroting 2018 nader zullen worden bezien. Aanleiding hiervoor is dat de omvang van de doorlopende verplichtingen bij de verlenging tot en met 2030 technisch is bepaald door de omvang van de doorlopende verplichtingen in het begrotingsjaar 2028 als uitgangspunt te hanteren. In het afgelopen jaar is gebleken dat het hanteren van dit uitgangspunt niet voor alle budgetten heeft geresulteerd in het juiste benodigde bedrag in de jaren 2029 en 2030.

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 253 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

Defensie: MOC Kustwacht

De ministeries van IenM, VenJ, EZ, Financiën en Defensie investeren in een Maritiem Operatiecentrum (MOC) voor de Kustwacht. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van IenM. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, vinden kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaats.

Eenvoudig Beter

In het kader van het programma Eenvoudig Beter wordt in 2017 € 7,5 miljoen overgeboekt van de begroting HXII naar artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet op het Infrastructuurfonds. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn de middelen voor externe inhuur in 2018 en 2019 benodigd. Via de aanlegprogramma’s van Hoofdwegennet vinden kasschuiven plaats om de middelen in de juiste jaren te begroten.

Extrapolatie 2031

Dit betreft de extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2031. De doorlopende verplichtingen worden overgeheveld naar desbetreffende productartikelen. De budgetten voor vervanging en renovatie worden voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging. Het restant van € 1,6 miljard wordt ten gunste gebracht van de programmaruimte op artikel 18 Overige uitgaven. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

Op basis van de budgettaire prognose is bij de eerste suppletoire begroting 2017 een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) verwerkt. Deze kasschuif is bij de eerste suppletoire begroting 2017 doorgevoerd op artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif. Zoals aangekondigd in de eerste suppletoire begroting 2017 wordt deze kasschuif – op basis de geactualiseerde programmering – bij begroting 2018 over de artikelen verdeeld. De kasschuif is bij begroting 2018 volledig ingepast op artikel 13 Spoorwegen, aangezien met name op dit artikel sprake is van diverse autonome vertragingen in de programmering.

Inpassing minregel generale kasschuif begroting 2017

Bij begroting 2017 is een kasschuif van € 100 miljoen van 2017 naar 2020 toegepast ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. Deze kasschuif is bij begroting 2017 doorgevoerd op artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif. De meerjarige programmering is hiervoor niet aangepast en derhalve is de kasschuif bij begroting 2017 nog niet verdeeld over de artikelen. Bij begroting 2018 wordt deze kasschuif ingepast op artikel 13 Spoorwegen (€ 80 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 20 miljoen).

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

 

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 417.251

16.390

172.762

– 11.755

– 684

– 600

– 224

– 224

– 224

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

ABP pensioenpremie

58.680

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

Beter Benutten-ITS

– 1.000

– 500

– 500

                         

BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 5.500

– 5.500

                           

Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg

20

20

                           

BZK: eID

– 22.946

 

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

Caribisch Nederland: havenprojecten

– 8.705

 

– 8.705

                         

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 6.692

– 114.032

– 14.103

19.131

12.687

11.867

8.474

8.305

8.146

7.984

7.823

7.664

7.507

7.415

7.290

7.150

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 8.438

– 14.857

– 22.907

– 13.272

5.868

3.634

3.571

3.509

3.448

3.388

3.334

3.276

3.220

3.164

3.110

3.076

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 4.979

– 113.263

16.232

9.345

9.201

7.233

7.103

6.976

6.880

6.775

6.665

6.558

6.452

6.378

6.290

6.196

DBFM SAA A6 Almere

– 6.108

– 28.528

– 53.060

– 77.255

33.134

11.832

11.622

11.415

11.211

11.053

10.874

10.685

10.498

10.315

10.136

9.960

Defensie: MOC Kustwacht

– 76.406

– 1.504

– 6.059

– 6.809

– 7.362

– 6.852

– 6.096

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 6.107

– 3.165

Defensie: Onderhoud Dorniers

– 2.698

 

– 2.698

                         

Eenvoudig Beter

0

7.500

– 5.000

– 2.500

                       

Extrapolatie 2031

5.260.879

                           

5.260.879

GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 36.277

– 36.277

                           

GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught

– 10

– 10

                           

Intercity Dordrecht Breda

380

380

                           

KNMI offerte 2017

– 576

– 64

– 44

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

Loonbijstelling 2017

126.473

6.920

8.967

8.840

8.832

8.664

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

MSW: functioneel beheer

– 1.920

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

                 

NSP Arnhem

– 424

– 424

                           

OCW: Beter Benutten

500

500

                           

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

– 6.000

 

– 3.000

– 3.000

                       

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

– 43.430

– 8.000

– 10.000

– 10.000

– 9.500

– 5.930

                   

Overboeking coördinerende inkoopfunctie

– 750

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Overdracht Hoekse Lijn

– 347

– 347

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland

– 177

– 177

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg

– 252

– 252

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland

– 288

– 288

                           

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

– 9.458

– 9.458

                           

PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 105.104

– 105.104

                           

Pilot Langsdammen Waal

– 1.986

– 1.000

– 986

                         

Prijsbijstelling 2017

984.811

59.159

64.493

64.796

65.800

64.483

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

Rekenmodel Trillingen RIVM

– 1.000

– 300

– 700

                         

Strategisch Capaciteit Management

1.113

1.113

                           

Uitvoering tol: bijdrage aan RDW

– 3.898

 

– 814

– 966

– 1.243

– 875

                   

Verduurzaming SLA

4.000

2.000

2.000

                         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 358.751

– 34.981

– 9.823

119.284

95.923

101.574

102.789

102.269

101.784

101.280

100.767

100.261

99.856

97.939

5.361.316

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017

 

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018

 

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

ABP pensioenpremie

Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2017 ter compensatie van de pensioenpremiestijging aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op Hoofdstuk XII en de fondsen.

BCF/GF/PF Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds (€ 105,1 miljoen), het Gemeentefonds (€ 36,3 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 5,5 miljoen) in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een structurele bijdrage van € 2 miljoen. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Infrastructuurfonds. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Caribisch Nederland: havenprojecten

Dit betreft een overboeking vanuit planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar de begroting HXII ten behoeve van de renovatie van de haveninfrastructuur op Bonaire. Deze uitgaven worden op de begroting HXII verantwoord.

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Er is sprake van een aanbestedingsmeevaller van € 88,8 miljoen. Deze wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project N18 Varsseveld – Enschede afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

DBFM SAA A6 Almere

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere deeltraject A6 Almere afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

Defensie: MOC Kustwacht

De ministeries van IenM, VenJ, EZ, Financiën en Defensie investeren in een Maritiem Operatiecentrum (MOC) voor de Kustwacht. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van IenM. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, vinden kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaats.

Eenvoudig Beter

In het kader van het programma Eenvoudig Beter wordt in 2017 € 7,5 miljoen overgeboekt van de begroting HXII naar artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet op het Infrastructuurfonds. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn de middelen voor externe inhuur in 2018 en 2019 benodigd. Via de aanlegprogramma’s van Hoofdwegennet vinden kasschuiven plaats om de middelen in de juiste jaren te begroten.

Extrapolatie 2031

Dit betreft de extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2031. De doorlopende verplichtingen worden overgeheveld naar desbetreffende productartikelen. De budgetten voor vervanging en renovatie worden voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging. Het restant van € 1,6 miljard wordt ten gunste gebracht van de programmaruimte op artikel 18 Overige uitgaven. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

De huidige programmadirectie Beter Benutten zal in 2017 worden omgebouwd. In het kader van de ombouw wordt ingezet op het doorzetten van de werkwijze van Beter Benutten, innovatie en Intelligente Transport Systemen (ITS) als primaire activiteit met raakvlakken met aanpalende thema’s als de fietsagenda, Logistiek en Duurzame mobiliteit. Hiertoe wordt in 2018 en 2019 in totaal € 6 miljoen overgeheveld naar de begroting HXII.

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Overijssel voor het programma Grensoverschrijdend Spoorvervoer.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Licence