Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 SUBSIDIEOVERZICHT

Begrotingsartikel

Naam subsidie (regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie1 (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie2 (jaartal)

Einddatum subsidie3 (regeling) (jaartal)

 

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieprogramma wereldwijd werken met water: Partners voor Water (HGIS)

680

0

0

0

0

0

0

2015

*

2015

 
   

Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's: Partners voor Water (HGIS)

2.242

3.500

4.000

4.000

1.500

500

0

*

2018

2021

 
   

Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016–2021

400

400

400

400

400

400

0

*

2021

2021

 
   

Subsidieregeling Delta Alliance

320

400

250

200

0

0

0

*

2019

2019

4

 

Overig

                     
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Programma Partners voor Water 3 (HGIS)

3.049

0

0

0

0

0

0

     

5

   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Programma Partners voor Water 4 (HGIS)

5.016

7.641

7.352

7.402

10.102

11.102

8.802

     

5

 

Besluit

                     
   

St. Rioned – Project Kenniscoaches

0

172

0

0

0

0

0

   

2015

6

 

Begroting

                     
   

Instituut Fysieke Veiligheid – Project Water en Evacuatie

50

50

0

0

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 11.01 Algemeen Waterbeleid

0

21

0

0

0

0

0

       
   

Stichting Deltares – Bouw GeoCentrifuge

0

0

1.030

1.030

1.040

0

0

       
   

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

79

72

0

0

0

0

0

       
   

Totaal artikel

11.836

12.256

13.032

13.032

13.042

12.002

8.802

       

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling Geonovum

0

380

380

380

380

380

380

2014

2021

2021

4

   

Subsidieregeling transportkosten drinkwater BES

1.491

3.823

3.823

3.823

1.211

1.211

1.211

*

2022

2027

4

   

Subsidieregeling exploitatiekosten RWZI Bonaire

0

1.700

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

*

2022

2027

4

 

Besluit

                     
   

Provincie Friesland – Regiecollege Waddengebied 2015

12

0

0

0

0

0

0

2014

2019

2015

 
   

Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Bedrijvenregeling

6.327

9.031

8.684

10.000

10.000

10.000

10.000

2015

2020

2024

 
   

Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Collectieve saneringen

650

650

0

0

0

0

0

2015

2020

2024

 
 

Begroting

                     
   

Beleidsprogramma AAARO: Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017–2021

0

1.215

1.215

1.215

1.215

0

0

2016

     
   

St. Landelijk Samenwerkingsverband GBKN – Beheerkosten van grootschalige topografie voor de periode 2016–2017

5.000

0

0

0

0

0

0

       
   

St. Landelijk Samenwerkingsverband GBKN – Afronding realisatieprogramma Basisregistratie grootschalige topografie 2017

0

945

0

0

0

0

0

       
   

St. SVB-BGT – Programma BGT 2016 en 2017

4.779

0

0

0

0

0

0

       
   

St. SVB-BGR – Afronding realisatieprogramma Basisregistratie grootschalige topografie 2017

0

342

0

0

0

0

0

       
   

St. Geonovum – Basisprogramma 2014–2016

380

0

0

0

0

0

0

2014

     
   

Provincie Friesland – Regiecollege Waddengebied

60

60

60

60

60

60

60

2014

     
   

Openbaar Lichaam Saba – Drinkwatervoorziening Saba

652

0

0

0

0

0

0

       
   

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. – Exploitatiekosten RWZI Bonaire

2.229

0

0

0

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

Beleidsprogramma AAARO: Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016

716

0

0

0

0

0

0

2016

     
   

St. SVB-BGT – Transitiekosten 2014–2015

382

0

0

0

0

0

0

       
   

St. SVB-BGT – Kwaliteitszorg BGT

0

300

300

300

0

0

0

       
   

St. Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage – Programma Commissie MER

2.000

2.000

0

0

0

0

0

       
   

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – Implementatie omgevingswet

0

5.000

5.000

3.000

0

0

0

       
   

Unie van Waterschappen – Implementatie Omgevingswet

0

4.000

1.000

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium

74

0

0

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 13.02 Geo-informatie

30

23

0

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 13.03 Gebiedsontwikkelen

0

0

0

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 13.04 Ruimtegebruik Bodem

31

0

0

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 13.05 Eenvoudig Beter

0

0

0

0

0

0

0

       
   

Totaal artikel

24.812

29.469

21.662

19.778

13.866

12.651

12.651

       

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling Fietsersbond

581

600

600

600

600

600

600

2016

2021

2021

 
   

Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland

3.781

3.726

3.736

3.736

3.736

3.736

3.736

2014

2017

2018

 
   

Subsidieregeling SWOV

3.660

3.854

3.870

3.869

3.869

3.869

3.869

2014

2017

2018

 
   

Subsidieregeling Team Alert

399

771

765

765

765

764

764

2015

2017

2018

 
 

Begroting

                     
   

St. Consument en Veiligheid – Fietshelmproject Zeeland

20

0

0

0

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 14.01 Netwerk

545

535

50

50

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid

203

0

30

0

0

0

0

       
   

Totaal artikel

9.189

9.486

9.051

9.020

8.970

8.969

8.969

       

Artikel 15 Openbaar Vervoer

                     
 

Regeling

                     
   

Eenmalige subsidieregeling update software Boordcomputer taxi

0

           

2016

*

2016

 
 

Begroting

                     
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket 2013–2015

50

                   
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – Beleidsondersteuning 2013–2015

19

                   
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket 2016–2018

314

                   
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – Beleidsondersteuning 2016–2018

238

                   
   

St. Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer – Landelijk klachtenmeldpunt Taxivervoer 2016

48

                   
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 15.01 Openbaar Vervoer

112

                   
   

Totaal artikel

782

0

0

0

0

0

0

       

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

                     
 

Wet

                     
   

Subsidie Contractsector/Bijzondere spoordiensten

0

0

0

0

0

0

0

2012

*

2014

 
 

Wet

                     
   

NS – Intercityverbinding Dordrecht–Breda

0

1.380

2.000

0

0

0

0

     

7

 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling upgrade elektrische locomotieven ERTMS

180

0

0

0

0

0

0

 

*

2010

8

   

Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie

2.014

15.607

0

0

0

0

0

*

2017

2016

 
   

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

1.871

2.400

2.200

2.900

3.000

2.938

3.000

*

2020

2022

 
   

Tijdelijke subsidieregeling Stichting Rocov Fryslân inzake consumenteninspraak Friese Waddenveren 2017–2021

0

12

12

12

12

12

12

*

2021

2021

4

   

Tijdelijke subsidieregeling SLKT 2017–2018

0

50

50

0

0

0

0

*

2018

2018

4

   

Subsidieregeling OV-Klantenbarometer

0

200

200

200

200

200

200

*

2020

2020

4

 

Begroting

                     
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket 2016–2018

0

318

326

322

320

320

320

       
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – Beleidsondersteuning 2016–2018

0

238

237

240

238

238

238

       
   

Verkeersverbund Rhein-Ruhr – exploitatie Regional Expres 13

0

500

250

250

250

250

250

       
 

Convenant

                     
   

St. Bodemsanering NS (SBNS) – Bodemsanering NS-percelen

9.076

0

0

0

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

NS Reizigers BV – Sociale Veiligheid

2.300

4.100

3.600

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

102

59

59

59

59

59

59

       
   

Totaal artikel

15.543

24.864

8.934

3.983

4.079

4.017

4.079

       

Artikel 17 Luchtvaart

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling KDC (Bijdrage Knowledge Development Centre)

36

37

50

50

50

50

50

2010

2017

2017

 
   

Regeling Bijdrage onderwerken graanresten

1.854

1.900

0

0

786

803

803

2014

2017

2017

 
 

Begroting

                     
   

Bijdrage Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) / Omgevingsraad Schiphol (ORS)

428

369

369

369

369

369

369

       
   

Bijdrage commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

175

140

140

140

140

140

140

       
   

St. Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schipholregio – Leefomgeving Schiphol

5.300

2.900

0

1.000

400

400

0

       
   

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. – Corporate Biofuel Programme

200

200

200

0

0

0

0

       
   

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg – klachtenbehandeling AWACS-Geilenkirchen, Weeze-Niederrhein en Luik-Bierset

0

75

75

75

75

75

75

       
   

Stichting Avi-Assist – Luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika

0

50

50

50

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

462

1.548

790

790

197

0

0

       
   

Totaal artikel

8.455

7.219

1.674

2.474

2.017

1.837

1.437

       

Artikel 18 Scheepvaart en havens

                     
 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012

0

           

2012

*

2013

 
   

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart

248

250

0

0

0

0

0

2014

2017

2017

 
   

Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

429

767

40

0

0

0

0

*

2017

2017

 
   

Subsidieregeling Topsector Logistiek

0

7.744

4.850

3.177

545

0

0

*

2020

2020

4

 

Incidenteel

                     
   

NWO – Subsidie Topsector Logistiek

4.337

0

0

0

0

0

0

       
   

Zero Emissie Transport (Low Carbon Freight)

765

106

85

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en Havens

146

69

69

68

0

0

0

       
   

Totaal artikel

5.926

8.936

5.044

3.245

545

0

0

       

Artikel 19 Klimaat

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieprogramma reductie overige broeikasgassen

36

0

0

0

0

0

0

2011

*

2012

 
   

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

0

696

1.689

267

0

0

0

*

2020

2020

 
   

Projectstimuleringsregeling Interreg V

638

0

200

0

0

0

0

*

2020

2020

 
 

Incidenteel

                     
   

Omgevingsdienst NL – Extra toezicht energiebesparing

570

1.860

600

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 19.01 Tegengaan klimaatverandering

1.187

277

176

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 19.01 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

0

0

0

0

0

0

0

       
   

Totaal artikel

2.430

2.833

2.665

267

0

0

0

       

Artikel 20 Lucht en Geluid

                     
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 20.01 Lucht en geluid

50

4

0

0

0

0

0

       
   

Totaal artikel

50

4

0

0

0

0

0

       

Artikel 21 Duurzaamheid

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling St. Milieu Centraal – Programma Duurzaam Consumeren

0

350

350

350

350

350

350

2015

2020

2020

4

   

Subsidieregeling St. Milieukeurmerk – Milieukeurmerk en Ecolabel

0

350

350

350

350

350

350

2014

2020

2020

4

 

Besluit

                     
   

St. Milieu Centraal – Programma Duurzaam Consumeren

140

0

0

0

0

0

0

   

2015

6

   

St. Milieukeur – Milieukeurmerk en Ecolabel

86

0

0

0

0

0

0

   

2015

6

 

Incidenteel

                     
   

Programma CIRCO en Nederland Circulair

0

1.100

1.100

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

1.522

743

0

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 21.06 Natuurlijk Kapitaal

0

188

135

179

179

179

179

       
   

Totaal artikel

1.749

2.731

1.935

879

879

879

879

       

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

14.999

25.001

15.091

10.083

9.594

13.094

19.594

*

2021

2021

 
   

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

*

2021

2021

 
 

Europese regeling

                     
   

EU-project NANoReg

491

1.089

0

0

0

0

0

       
   

EU-project ProSafe

609

246

0

0

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

336

385

175

175

175

175

175

       
   

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland – Safety Deal Vuurwerk

1.242

3

0

0

0

0

0

       
   

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

932

506

1.604

1.663

3.555

1.755

1.755

       
   

Totaal artikel

18.609

29.230

18.870

13.921

15.324

17.024

23.524

       

Artikel 97 Algemeen Departement

                     
 

Wet

                     
   

Nederlands Normalisatie Instituut – Normalisatiewerkzaamheden radioactiviteitsmetingen 2013 – 2017

50

51

0

0

0

0

0

     

9

 

Besluit

                     
   

COVRA N.V. – Onderzoeksprogramma Eindberging Nucleair Afval (OPERA)

450

102

122

0

0

0

0

*

2019

2009

 
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling Urban Futures Studio

250

250

250

250

250

250

0

*

2021

2021

 
   

Subsidieregeling samenwerkende personeelsverenigingen I&M

0

                   
 

Begroting

                     
   

NWO – Programma Duurzame Logistiek

250

250

250

0

0

0

0

       
   

NWO – Programma Duurzame bereikbaarheid Randstad

0

                   
   

NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

750

750

750

750

750

0

0

     

10

 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

40

967

78

255

356

502

502

       
   

Totaal artikel

1.790

2.370

1.450

1.255

1.356

752

502

       
                           
   

Totaal Hoofdstuk XII

101.170

129.398

84.317

67.854

60.078

58.131

60.843

       

Toelichting

  • 1. Een * in deze kolom betekent dat een eerder evaluatiemoment op grond van de vigerende regelgeving niet aan de orde is. Bij subsidies waarvoor conform de Awb geen evaluatieverplichting is, is in deze kolom niets aangegeven tenzij er wel een evaluatie is uitgevoerd.

  • 2. Een * in deze kolom betekent dat een eerder evaluatiemoment op grond van de vigerende regelgeving niet aan de orde is. Bij subsidies waarvoor conform de Awb geen evaluatieverplichting is, is in deze kolom niets aangegeven tenzij er wel een evaluatie is uitgevoerd.

  • 3. Bij de subsidies die aangegeven zijn als Begrotingssubsidies en Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid sub c en sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling aan ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde. Bij de Europese Regelingen zijn de evaluatiemomenten en einddatum niet van toepassing. Bij subsidies die rechtstreeks zijn gebaseerd op een formele wet is geen einddatum aangegeven omdat op grond van de vigerende Comptabiliteitswet 2001 geen horizonbepaling is verplicht.

  • 4. Nieuwe regeling, publicatie voorzien voor 2e helft 2017.

  • 5. De programmamiddelen voor de programma's Partners voor Water worden op het subsidie-artikel verantwoord.

  • 6. Het hieraan ten grondslag liggende Besluit Milieusubsidies is medio 2015 vervallen en niet geëvalueerd.

  • 7. Deze subsidie heeft, hoewel rechtstreeks gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000, een incidenteel karakter. Evaluatiemomenten zijn daarom niet opgenomen.

  • 8. Deze regeling is niet geëvalueerd.

  • 9. Deze subsidie is verstrekt op grond van de Kaderwet EZ-subsidies. Voor eventuele evaluaties wordt verwezen naar de informatie van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 10. De voortgangsrapportage voor de Subsidie(regeling) Urban Futures Studio is te vinden op: https://www.uu.nl/sites/default/files/voortgangsrapportage_ufs_voor_ienm_juni_2017.pdf

Licence