Base description which applies to whole site

5. EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht opgenomen van het evaluatie- en overig onderzoek dat is gekoppeld aan de begrotingsartikelen voor het Ministerie van VWS.

Daarnaast start VWS in 2018 de pilot Lerend evalueren. Zie voor de toelichting hoofdstuk 2 van deze begroting. De evaluaties die worden uitgevoerd in het kader van de pilot zijn niet opgenomen in onderstaande tabellen omdat hierbij een beleidsvraagstuk centraal staat en niet een begrotingsartikel, daardoor zijn de evaluaties niet een op een te koppelen aan een artikel van de begroting.

Artikel 1 – Volksgezondheid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie DHW (Drank- en Horecawet)

2016

2017

 

Evaluatie Jongeren Op Gezond Gewicht

2016

2017

 

Evaluatie regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid

2017

2018

 

Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

2017

2018

 

Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap

2017

2018

 

Evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

2017

2018

       

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
Artikel 2 – Curatieve Zorg

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (2.2)

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

jaarlijks

jaarlijks

 

Effectonderzoek campagne vervalsingen

jaarlijks

jaarlijks

 

Evaluatie pilot herberekenen GVS

2018

2018

 

Evaluatie stichting Lareb

2018

2019

 

Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting

2020

2021

 

Evaluatie subsidieregeling Donatie bij Leven

2020

2021

 

Monitor zorggerelateerde schade, onderdeel medische technologie en verdiepingstudie

2015

2017

 

Effect subsidies Geneesmiddelenbulletin en Medicijnbalans

2017

2017

 

Evaluatie Wet inzake de bloedvoorziening

2020

2021

 

Evaluatie wet verplichte ggz

2021

2022

 

Evaluatie CPZ-Perined

2017

2018

       

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
 

Monitor ZVW/PGB 2016/2017

2016

2017

 

Monitoren overstapseizoen 2016/2017

2016

2017

 

Vervolgonderzoek collectiviteiten

2016

2017

 

Vereenvoudiging van het keuzeproces

2017

2017

 

Onderzoek volmachten

2016

2017

 

Monitor integrale bekostiging geboortezorg

2017

2018

 

Monitor generalistische basis ggz

   
 

Monitor integrale bekostiging MSZ

2018

2018

Artikel 3 – Langdurige zorg en ondersteuning

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Hervorming langdurige zorg (incl. Wmo 2015 en Wlz)

2015

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

MKBA Toegankelijkheidsakte incl. vooronderzoek ter voorbereiding

2016

2018

       
 

MKBA Geweld in afhankelijkheidsrelaties

2015

2017

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
 

Monitoring VN-verdrag Handicap door College voor de rechten van de Mens

jaarlijks

jaarlijks

 

Onderzoek registratielasten Wlz

2016

2017

 

Onderzoeken t.a.v. overhead langdurige zorg

2016

2017

 

Monitor Zorginkoop zorgkantoren niet meedoend aan experiment

2016

2017

Artikel 4 – Zorgbreed beleid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling (4.3)

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie artikel 36A Wet BIG Klinisch Technoloog

2014

2018

 

Evaluatie experiment art. 36a wet BIG BMH

2018

2023

 

Evaluatie artikel 36A Wet BIG Mondhygiënisten

2018

2023

 

Evaluatie Ziekenhuisarts

2012

2018

       

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       
 

Taakherschikking in de ouderenzorg 2016

2014

2018

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

2014

2018

 

Monitor Zorgpact

2016

2018

 

Evaluatie PGO-support

2018

2018

 

De staat van volksgezondheid en zorg (RIVM) o.a. Jaarlijks samenvattende rapportage, themarapporten en de Volksgezondheid toekomst verkenningen (VTV)

2018

2018

Artikel 5 – Jeugd

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Jeugdwet

2017

2018

       

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
 

Noodzakelijke en passende zorg

2017

2018

 

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

2017

2018

Artikel 6 – Sport

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Sportbeleid

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectmeting Buurtsportcoaches

2017

2017

       

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

Sport Toekomst Verkenning

2015

2017

 

Rapportage Sport

2017

2018

 

Monitoring kernindicatoren sport; digitale actualisatie via Vzinfo

2017

2017

 

Monitoring Sport en bewegen in de Buurt

2017

2019

 

Monitoring VSK

2017

2018

Artikel 7 – Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Subsidiekader Sinti/Roma

2017

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
       
Artikel 8 – Tegemoetkoming specifieke kosten

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Tegemoetkoming specifieke kosten

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
       
Licence