Base description which applies to whole site

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

2.492

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Eindejaarsmarge 2018

1

24

2)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

73

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

2.589

Toelichting

  • 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan het Kabinet van de Koning.

  • 2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

2.492

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Eindejaarsmarge 2018

1

24

2)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

73

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

2.589

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Licence