Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties

via

NvW,

moties

en

amendementen

(2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

62.303

0

62.303

2.139

64.442

1.563

1.595

1.627

1.628

                   

Uitgaven

62.303

0

62.303

2.139

64.442

1.563

1.595

1.627

1.628

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

     

100%

       

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.171

0

2.171

– 5

2.166

– 5

0

42

42

                   

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0

                   

Apparaatsuitgaven

33.112

0

33.112

1.507

34.619

931

958

949

950

                   

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

605

0

605

17

622

17

17

17

17

                   

Bijdrage aan agentschap

                 

Dienst Publiek en Communicatie

25.821

0

25.821

620

26.441

620

620

619

619

                   

Ontvangsten

4.439

0

4.439

44

4.483

44

44

44

44

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019.

Licence