Base description which applies to whole site

3.2 Artikel Kabinet van de Koning

Budgettaire gevolgen, Kabinet van de Koning. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5) = (3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

                   

Uitgaven

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

                   

Kabinet van de Koning

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

                   

Ontvangsten

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

Licence