Base description which applies to whole site

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

2.551

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

67

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

2.618

Toelichting

  • 1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Licence