Base description which applies to whole site

4.2 Artikel Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Budgettaire gevolgen, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5) = (3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

2.551

0

2.551

67

2.618

67

67

67

67

                   

Uitgaven

2.551

0

2.551

67

2.618

67

67

67

67

                   

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.551

0

2.551

67

2.618

67

67

67

67

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence