Base description which applies to whole site

4. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde

Bedragen in EUR 1.000

Stand

ontwerp

begroting

2019

Mutaties via

amendement

2019

Vastgestelde

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2019

Stand

1e suppletoire

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2020

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2021

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2022

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2023

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

105.487

0

105.487

17.668

123.155

8.959

4.062

25.587

14.166

                       

Uitgaven:

                 
                       

Programma-uitgaven totaal

123.487

0

123.487

5.094

128.581

4.251

4.919

4.795

4.728

   

waarvan juridisch verplicht

63%

     

69%

       
                       

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

56.035

 

56.035

5.574

61.609

4.744

3.144

5.444

5.444

                       
 

Subsidies

                 
   

Internationaal recht

12.035

 

12.035

4.230

16.265

3.400

1.800

1.100

1.100

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Verenigde Naties

34.525

 

34.525

0

34.525

       
   

OESO

6.175

 

6.175

1.044

7.219

1.044

1.044

1.044

1.044

   

Internationaal Strafhof

3.300

 

3.300

300

3.600

300

300

300

300

   

Vredespaleis

             

3 000

3 000

                       

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

63.402

0

63.402

0

63.402

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

                 
   

Landenprogramma's mensenrechten

34.252

 

34.252

0

34.252

       
                       
 

Opdrachten

                 
   

Landenprogramma's mensenrechten

1.500

 

1.500

0

1.500

       
                       
 

bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Landenprogramma's mensenrechten

20.000

 

20.000

0

20.000

       
   

Centrale mensenrechtenprogramma's

7.650

 

7.650

0

7.650

       
                       

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

4.050

0

4.050

– 480

3.570

– 493

1.775

– 649

– 716

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Speciaal Tribunaal Libanon

1.900

 

1.900

19

1.919

19

336

   
   

Internationaal Strafhof

1.150

 

1.150

– 49

1.101

– 62

– 111

– 199

– 266

   

Nederland Gastland

900

 

900

– 450

450

– 450

1.550

– 450

– 450

                     
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

                 
   

Nederland Gastland

100

 

100

0

100

       

Verplichtingen

In het kader van een actieve Nederlandse inzet op internationale veiligheid werd besloten tot een eenmalige Nederlandse bijdrage aan de totstandkoming van een nieuwe OPCW-laboratorium in Pijnacker. Dit besluit past en ondersteunt eveneens het gastlandbeleid van Nederland.

In lijn met de afspraken uit het Regeerakkoord in het kader van de Nederlandse inzet op de bescherming en bevordering van mensenrechten zijn meerjarige verplichtingen aangegaan die leiden tot een structurele ophoging van het verplichtingenbudget.

In het kader van het Nederlandse gastlandbeleid voor internationale organisaties werd in 2018 een nieuwe meerjarige afspraak afgesproken met de Carnegiestichting (de eigenaar van het Vredespaleis) die leidde tot een toename in het verplichtingenbudget. Vanaf 2022 is met de Voorjaarsnota structureel extra middelen vanuit de HGIS toegekend voor de renovatie (asbestsanering) van het Vredespaleis.

In het kader van een aanspraak op een in 2015 afgegeven garantie voor de financiële uitvoeringsrisico’s voor de verbouwing van het Kosovo Tribunaal toegekend vanuit de HGIS.

Uitgaven

Artikel 1.1

In 2019 worden hogere bijdrages toegekend aan de OESO en het ICC (International Criminal Court). Deze zijn het gevolg van een verhoging van de verplichte verdragscontributies. Tevens wordt een bijdrage gedaan aan de organisatie van de HCCH-conferentie (Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht) die plaatsvindt in 2019. Besluitvorming omtrent bijdrages aan de organisaties ICMP (International Commission on Missing Persons), UNITAD (United Nations Investigative Team for the Accountability of Da’esh), alsook aan het project van de ICC geleid door de PILPG (Public International Law & Policy Group) in samenwerking met de VU (Vrije Universiteit) in Afrika en een bijdrage aan de IIIM (Bewijzenbank Syrië) leiden samen met eindejaarsmarge voor de tijdelijke uithuizing van twee Hoven (gevestigd in het Vredespaleis) tot de verhoging van het uitgavenbudget van artikel 1.1.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

Stand

ontwerp

begroting

2019

Mutaties via

amendement

2019

Vastgestelde

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2019

Stand

1e suppletoire

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2020

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2021

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2022

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2023

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

275.449

0

275.449

– 12.255

263.194

– 4.566

– 5.146

2.354

– 5.146

                       

Uitgaven:

                 
                       

Programma-uitgaven totaal

291.000

0

291.000

1.831

292.831

– 4.237

– 2.020

– 3.396

– 3.329

   

waarvan juridisch verplicht

75%

     

78%

       
                       

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

11.015

 

11.015

1.590

12.605

1.530

1.450

1.450

1.450

                       
 

Subsidies

                 
   

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

1.000

 

1.000

450

1.450

450

450

450

450

   

Atlantische Commissie

500

 

500

0

500

       
                       
 

Opdrachten

                 
   

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

500

 

500

0

500

       
                       
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

NAVO

7.200

 

7.200

0

7.200

       
   

Veiligheidsfonds

500

 

500

1.140

1.640

1.080

1.000

1.000

1.000

   

WEU

565

 

565

0

565

       
   

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

250

 

250

0

250

       
   

Overige

500

 

500

0

500

       
                       

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

14.351

 

14.351

– 49

14.302

– 100

– 710

– 500

– 500

 

Subsidies

                 
   

Contra-terrorisme

4.000

 

4.000

0

4.000

       
   

Anti-terrorisme instituut

551

 

551

1 073

1.624

– 100

– 210

   
                       
 

Opdrachten

                 
   

Contra-terrorisme

1.000

 

1.000

0

1.000

       
   

Cyber security

4.700

 

4.700

– 552

4.148

       
   

Global Forum on Cyber Expertise

400

 

400

– 70

330

       
   

Overige

500

 

500

– 500

0

– 500

– 500

– 500

– 500

                       
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Contra-terrorisme

3.200

 

3.200

0

3 200

500

     
   

Cyber security

0

 

0

0

0

       
                       

2.3

Wapenbeheersing

10.794

 

10.794

2.344

13.138

79

88

0

0

                       
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

IAEA

7.317

 

7.317

0

7.317

       
   

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1.557

 

1.557

2.344

3.901

79

88

   
   

CTBTO

1.920

 

1.920

0

1.920

       
                       

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

226.827

 

226.827

– 2.156

224.671

– 5.746

– 2.848

– 4.346

– 4.279

                       
 

Subsidies

                 
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds)

31.000

 

31.000

0

31.000

       
   

Nederland Helsinki Comité

28

 

28

0

28

       
                       
 

Opdrachten

                 
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds)

15.000

 

15.000

0

15.000

       
                       
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds)

44.722

 

44.722

0

44.722

       
   

OVSE

7.195

 

7.195

– 1.195

6.000

– 1.195

– 1.195

– 1.195

– 1.195

   

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

99.849

 

99.849

10.070

109.919

       
   

Training buitenlandse diplomaten

2.500

 

2.500

0

2.500

       
   

Inzet hoog-risico posten

20.000

 

20.000

– 15.257

4.743

       
   

Overige

6.533

 

6.533

4.226

10.759

– 4.551

– 1.653

– 3.151

– 3.084

                       

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

28.013

 

28.013

102

28 115

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

                 
   

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»

11.822

 

11.822

625

12.447

       
                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

16.191

 

16.191

– 523

15.668

       
                       

Ontvangsten

1.242

 

1.242

0

1.242

0

0

0

0

                       

2.10

Doorberekening Defensie diversen

242

 

242

0

242

       

2.40

Restituties programma's

1.000

 

1.000

0

1.000

       

Verplichtingen

Het totaal van de verplichtingen voor 2019 t/m 2023 neemt af vanwege een technische correctiemutatie. Dit heeft geen gevolgen voor de daadwerkelijke verplichtingen.

Uitgaven

Geen toelichting conform ondergrenzen Rijksbegrotingsvoorschriften.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking

Bedragen in EUR 1.000

Stand

ontwerp

begroting

2019

Mutaties via

amendement

2019

Vastgestelde

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2019

Stand

1e suppletoire

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2020

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2021

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2022

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2023

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

8.520.360

0

8.520.360

– 103.984

8.416.376

1.375

675

1.719

675

                       

Uitgaven:

                 
                       

Programma-uitgaven totaal

8.745.255

0

8.745.255

– 103.984

8.641.271

1.375

675

46.837

46.837

   

waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       
                       

3.1

Afdrachten aan de Europese Unie

8.496.427

0

8.496.427

– 105.240

8.391.187

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

BNI-afdracht

4.647.575

 

4.647.575

– 105.240

4.542.335

       
   

BTW-afdracht

556.114

 

556.114

0

556.114

       
   

Invoerrechten

3.292.738

 

3.292.738

0

3.292.738

       
                       

3.2

Europees ontwikkelingsfonds

234.281

0

234.281

0

234.281

0

0

46.162

46.162

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Europees Ontwikkelingsfonds

234.281

 

234.281

0

234.281

   

46 162

46 162

                       

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

9.720

0

9.720

0

9.720

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen (internationale organisaties

                 
   

Raad van Europa

9.720

 

9.720

0

9.720

       
                       

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie

4.827

0

4.827

1.256

6.083

1.375

675

675

675

                       
 

Opdrachten

                 
   

programmatische ondersteuning

500

 

500

581

1.081

700

     
   

CECP

0

 

0

675

675

675

675

675

675

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Benelux bijdrage

3.979

 

3.979

0

3.979

       
   

EIPA

348

 

348

0

348

       
                       

Ontvangsten

383.929

0

383.929

– 331.371

52.558

0

0

0

0

                       

3.10

Diverse ontvangsten EU

383.679

0

383.679

– 331.371

52.308

0

0

0

0

   

Invoerrechten

658.548

 

658.548

0

658.548

       
   

Overige ontvangsten EU

– 274.869

 

– 274.869

– 331.371

– 606.240

       
                       

3.30

Restitutie Raad van Europa

250

0

250

0

250

0

0

0

0

Verplichtingen

De mutatie wordt veroorzaakt door de neerwaartse bijstelling van de BNI-afdracht in 2019, zoals vermeld in artikel 3.1 onder uitgaven.

Uitgaven

De raming voor de afdrachten aan de Europese Unie kent een aantal mutaties. In onderstaande tabel zijn deze geclusterd opgenomen. Hieronder is de toelichting op elk van deze bijstelling opgenomen.

Artikel 3.1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Dab 1 2019: surplus EU-begroting 2018

– 87.991

0

0

0

0

0

2. Begrotingsakkoord 2019: overige inkomsten EU begroting

– 17.249

0

0

0

0

0

DAB 1 2019: surplus EU-begroting 2018

De Commissie heeft in april 2019 de eerste aanvullende begroting gepresenteerd met daarin het surplus voor de Europese begroting over 2018. Het surplus valt in totaal uit op EUR 1,8 miljard wat voor Nederland incidenteel een lagere BNI-afdracht van EUR 88 miljoen in 2019 tot gevolg heeft.

Begrotingsakkoord 2019: overige inkomsten EU begroting

De raming van de BNI-afdracht in 2019 wordt met EUR 17 miljoen neerwaarts bijgesteld doordat de raming van de overige inkomsten op de Europese begroting voor 2019 opwaarts is bijgesteld.

Ontvangsten

Artikel 3.10:

De ontvangsten nemen per saldo af. In onderstaande tabel is opgenomen uit welke onderdelen deze wijziging bestaat:

Art 3.10

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Nacalculatie 2018 incl. bronnenrevisie

– 318,450

0

0

0

0

0

2. DAB 6 2018: BNI effect herziening invoerrechten

– 12.921

0

0

0

0

0

1. Nacalculatie 2018 incl. bronnenrevisie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het CBS is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Voor 2019 leidt dit via de jaarlijkse nacalculatie van de EU-afdrachten tot een extra BNI-afdracht van EUR 318 miljoen onder artikel 3.10 «overige ontvangsten», Eerder is hiervoor in de begroting een reservering getroffen. Deze nacalculatie over 2018 is nader toegelicht in de kamerbrief van 1 februari 2019.

2. DAB 6 2018: BNI effect herziening invoerrechten

De raming van het effect van de Spring Forecast 2018 op de invoerrechten van 2018 is op basis van nieuwe cijfers naar beneden bijgesteld. Een daling van de ontvangst van invoerrechten door de Europese begroting moet gecompenseerd worden door hogere BNI-afdrachten door de lidstaten. Voor Nederland leidt dit tot een toename van de afdracht met EUR 13 miljoen. Door de late aanname van de 6e aanvullende begroting 2018 is dat effect naar 2019 doorgeschoven en wordt deze geboekt onder art 3.10

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en

uitdragen Nederlandse waarden

Bedragen in EUR 1.000

Stand

ontwerp

begroting

2019

Mutaties via

amendement

2019

Vastgestelde

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2019

Stand

1e suppletoire

begroting

2019

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2020

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2021

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2022

Mutaties

1e suppletoire

begroting

2023

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

51.762

0

51.762

15.793

67.555

7.433

5.348

5.048

5.048

                       

Uitgaven:

                 
                       

Programma-uitgaven totaal

50.306

0

50.306

18.892

69.198

5.172

1.557

1.457

1.457

   

waarvan juridisch verplicht

53%

     

80%

       
                       

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13.945

0

13.945

3.367

17.312

– 1.483

– 4.288

– 4.288

– 4.288

             

0

       
 

Subsidies

                 
   

Gedetineerdenbegeleiding

1.900

 

1.900

0

1.900

       
                       
 

Opdrachten

                 
   

Consulaire bijstand

259

 

259

150

409

150

150

150

150

   

Gedetineerdenbegeleiding

200

 

200

0

200

       
   

Reisdocumenten en verkiezingen

4.320

 

4.320

– 1.420

2.900

– 1.770

– 1.770

– 1.770

– 1.770

   

Consulaire opleidingen

400

 

400

0

400

       
   

Consulaire informatiesystemen

6.866

 

6.866

137

7.003

137

137

137

137

   

Loket buitenland

     

3.500

3.500

       
   

Overig

           

– 2.805

– 2.805

– 2.805

                       
 

Bijdrage aan agentschappen

                 
   

Loket buitenland

     

1.000

1.000

       
                       

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

9.049

 

9.049

11.742

20.791

5.722

4.862

4.762

4.762

                       
 

Opdrachten

                 
   

Visumverlening

1.100

 

1.100

1.800

2.900

1.850

1.950

1.950

1.950

   

Ambtsberichtenonderzoek

150

 

150

0

150

       
   

Legalisatie en verificatie

80

 

80

0

80

       
   

Consulaire informatiesystemen

6.856

 

6.856

7.730

14.586

3.535

3.375

3.275

3.275

   

Informatie Ondersteunend Beslissen

     

1.875

1.875

       
   

Overig

           

– 800

– 800

– 800

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Asiel en migratie

863

 

863

337

1.200

337

337

337

337

                       

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7.706

0

7.706

1.000

8.706

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

                 
   

Internationaal Cultuurbeleid

7.706

0

7.706

1.000

8.706

       
                       

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

19.606

0

19.606

2.783

22.389

933

983

983

983

                       
 

Subsidies

                 
   

Instituut Clingendael

800

 

800

0

800

       
   

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

4.124

 

4.124

1.353

5.477

3

3

3

3

                       
 

Opdrachten

                 
   

Onderzoeksprogramma's

1.620

 

1.620

0

1.620

       
   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

3.000

 

3.000

0

3.000

       
   

waarvan kosten Koninklijk Huis o.a. Staatsbezoeken

2.000

 

2.000

0

2.000

       
   

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

 

525

0

525

       
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

2.500

 

2.500

530

3.030

30

30

30

30

   

Verkeersnotificaties

0

 

0

400

400

400

400

400

400

   

Chinastrategie

     

250

250

500

550

550

550

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

6.517

 

6.517

0

6.517

       
   

Europese bewustwording

520

 

520

250

770

       
                       
                       

Ontvangsten

47.890

 

47.890

3.859

51.749

1.984

1.984

1.984

1.984

                       

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9.500

 

9.500

0

9.500

       
                       

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

37.500

 

37.500

3.875

41.375

2.000

2.000

2.000

2.000

                       

4.40

Doorberekening Defensie diversen

890

 

890

– 16

874

– 16

– 16

– 16

– 16

                       

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

0

 

0

0

0

       

Verplichtingen

De ambitie in het regeerakkoord om een one-stop shop (loket buitenland) voor Nederlanders woonachtig in het buitenland op te zetten wordt verder ontwikkeld in 2019. Daarvoor is dit jaar EUR 4,5 miljoen gebudgetteerd van de intensiveringsmiddelen uit het Regeerakkoord voor het postennet.

Overeenkomstig het bedrag aan mutaties bij de uitgaven 2019 worden ook nieuwe verplichtingen aangegaan voor de versnelling van de digitaliseringsagenda consulair, vervoerskosten in het kader van het visumproces, ICT kosten (extra licenties software) en stickerkosten, beide het gevolg van toename visumaanvragen.

Uitgaven

Artikel 4.1

De mutaties in de uitgaven voor consulaire dienstverlening zijn te splitsen in een structurele bijdrage voor de bestrijding van huwelijksdwang, een structurele bijdrage voor loket buitenland (one-stop shop) en een tijdelijke verlaging van de uitgaven van reisdocumenten door de paspoortdip van 2019 t/m 2023 door de overgang van een 5-jarig naar 10-jarig paspoort.

Zoals opgenomen in het Regeerakkoord zijn er middelen beschikbaar gesteld om te komen tot één loket buitenland (one-stop shop) voor dienstverlening aan Nederlanders woonachtig in het buitenland. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn het afgelopen jaar structureel toegevoegd aan de apparaatsbegroting van Buitenlandse Zaken. Omdat de uitgaven voor consulaire dienstverlening binnen beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland staan opgenomen, wordt het beschikbare bedrag voor 2019 (EUR 4,5 miljoen) overgeheveld naar beleidsartikel 4. Jaarlijks vindt de overheveling plaats van de middelen voor het loket op basis van de verwachte inzet.

Artikel 4.2

De mutaties op dit artikel zijn onder meer een gevolg van de autonome groei van visa, waardoor de uitgaven van de dienstverlening structureel toenemen, zoals ICT kosten, vervoerskosten visumproces en aankoop stickers.

De modernisering van de consulaire diplomatie zal in 2019 en 2020 intensiveren om de digitaliseringsagenda conform planning en budget uit te voeren.

De verplichte Nederlandse bijdrage aan internationale organisaties op het gebied van asiel en migratie nemen structureel licht toe.

Artikel 4.4

De mutaties op artikel 4.4 voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen zijn divers, waaronder de kosten voor de Chinastrategie en verkeersnotificaties. De uitgaven voor notificaties zijn een vergoeding aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor het genereren van begane verkeersovertredingen door medewerkers van Corps Diplomatique en Internationale organisaties.

Ontvangsten

Artikel 4.20

De consulaire dienstverlening aan vreemdelingen is sinds 2014 toegenomen. Naar verwachting zullen de visumaanvragen nog enigszins stijgen. Daarom is de raming van de ontvangsten structureel met EUR 2 miljoen naar boven bijgesteld. Voor de kosten van de Informatie Ondersteunend Beslissen software ontvangt de Directie consulaire dienstverlening in 2.019 EUR 1,875 miljoen subsidie uit het ISF (Internal Security Fund) van de Europese Commissie.

Licence