Base description which applies to whole site

3 De beleidsartikelen

Hieronder een overzicht per beleidsartikel van de mutaties sinds de vastgestelde begroting.

Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.

Licence