Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Niet beleidsartikel 91. Nog onverdeeld

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

        

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

 

waarvan programma

0

0

0

0

0

 

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

 

waarvan programma

0

0

0

0

0

 

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven.

Licence