Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 20 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand incidentele suppletoire begroting (3)

Mutaties 2e suppletoire begroting (4)

Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4)

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

46.951

46.951

‒ 46.951

0

0

Uitgaven

0

46.951

46.951

‒ 46.951

0

0

       

Loonbijstelling

 

20.398

20.398

‒ 20.398

 

0

Prijsbijstelling

 

25.210

25.210

‒ 25.210

 

0

Onvoorzien

 

1.343

1.343

‒ 1.343

 

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».

Licence