Base description which applies to whole site

41 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

VERPLICHTINGEN

     

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 10.000

UITGAVEN

     

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 10.000

               

41.10 Prijsbijstelling

             

41.20 Loonbijstelling

             

41.30 Onvoorzien

             

41.40 Nog te verdelen

     

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 10.000

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 41 worden gedaan. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstelling of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegevoegd.

Het tekort bij het onderdeel «Nog te verdelen» wordt bij 1e suppletoire begroting 2019 ingevuld. Het betreft een taakstellende reeks die is gereserveerd als dekking voor problematiek van het voorjaar 2018. Deze problematiek bestaat voornamelijk uit de uitbreiding van de klimaat- en energiedirecties, de versterking van de organisatie van SodM en het op orde brengen van de informatiebeveiliging.

Licence