Base description which applies to whole site

3.2 Niet-beleidsartikel 95. Apparaat Kerndepartement

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en de uitgaven worden respectievelijk met € 3,1 miljoen en € 3,3 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,1 miljoen verhoogd.

Licence