Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Uitgaven

In de veegbrief is aangeven dat in november en december circa € 22 miljoen meer uitgaven zijn gedaan voor de WKB-herstelactie dan de € 132,0 miljoen die vermeld is bij Najaarsnota. De uitgaven zijn een automatisch gevolg van mutaties door burgers in het toeslagdossier. Daarnaast heeft de Belastingdienst gedetaileerder kunnen kijken naar de precieze hersteluitgaven voor de herstelactie in 2019. Hieruit volgt dat er nog € 6,0 miljoen meer hersteluitgaven zijn gedaan dan eerder vermeld. Hiermee komen de totaaluitgaven in 2019 voor de herstelactie uit op € 160,0 miljoen. De meer-uitgaven in 2019 zouden anders in 2020 zijn gedaan.

Ontvangsten

De ontvangsten kindgebonden budget komen circa € 17 miljoen lager uit dan vermeld bij Najaarsnota. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere terugontvangsten doordat de Belastingdienst op voorhand de inkomens van burgers beter weet in te schatten.

Licence