Base description which applies to whole site

2 Overzicht belangrijkste suppletoire verplichtingenmutaties 2019 (Slotwet)

In deze paragraaf worden de belangrijkste verplichtingenmutaties toegelicht.

Overzicht suppletoire verplichtingenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
  

Verplichtingen 20191

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019

 

16.235.749

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

‒ 410.916

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

15.824.833

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

1.026.905

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

16.851.738

Slotwetmutaties

 

4.136.070

   

Stand Realisatie 2019

 

20.987.808

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste slotwetmutaties 2019 (bedragen x € 1000 ):
 

Art.nr.

Verplichtingen 20191

   
   

Realisatie Rijksbijdrage 18-

2

‒ 144.600

Betreft overboeking naar 2019 van verplichtingen voor de BIKK

3

118.800

Rijksbijdrage WLZ

3

3.050.000

Verplichtingruimte verhogen voor een herziene subsidieverlening SectorplanPlus 1e, 2e en 3e tranche 2017-2021 (Regionaal arbeidsmarktbeleid).

4

82.395

Verplichtingenruimte van 2020, 2021 en 2022 naar 2019 halen i.v.m. de herziene subsidieverlening SectorplanPlus 1e, 2e en 3e tranche 2017 ‒ 2021 (Capaciteit opleidingen)

4

115.844

Verplichtingenruimte naar voren halen zorg Caribisch Nederland

4

73.000

Betreft overboeking naar 2019 voor het vastleggen van de bijdragen aan de SVB voor de uitkeringen en uitvoeringskosten 2020

7

201.800

De Belastingdienst heeft in 2019 in totaal € 5,6 miljard betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,6 miljard.

8

628.682

VWS is voor de komende 20 jaar een huurcompensatie verplichting aangegaan voor de Nieuwbouw van EMA.

9

30.050

   

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Divesre artikelen

‒ 19.901

   

Totaal slotwetmutaties

 

4.136.070

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence