Base description which applies to whole site

1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Slotwet)

In deze paragraaf worden de belangrijkste uitgavenmutaties toegelicht.

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
  

Uitgaven 20191

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019

 

16.471.358

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

976.214

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

17.447.572

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

42.144

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

17.489.716

Slotwetmutaties

 

524.287

   

Stand Realisatie 2019

 

18.014.003

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste slotwetmutaties 2019 (bedragen x € 1000)
 

Art.nr.

Uitgaven 20191

Belangrijkste slotwetmutaties

  

Realisaties opdrachten

3

‒ 8.652

Realisaties subsidies

3

‒ 7.817

Realisatie subsidies

6

‒ 26.426

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2019 in totaal € 5,6 miljard betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,6 miljard.

8

628.682

Realisatie apparaat

10

‒ 14.289

   

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

‒ 47.211

   

Totaal slotwetmutaties

 

524.287

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence