Base description which applies to whole site

Bijlage 1 Verdiepingsbijlage

Uitgaven en ontvangsten beleidsartikel 1: provinciefonds (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.187.740

2.166.927

2.148.141

2.074.840

2.064.840

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

124.836

93.194

95.423

67.691

57.518

57.518

               

Nieuwe mutaties

1.610

147.538

128.454

128.354

128.354

2.183.194

waarvan: nominale mutaties

           

1a

Accres tranche 2018

-29.739

-29.739

-29.739

-29.739

-29.739

-29.739

1b

Accres tranche 2019

 

158.093

158.093

158.093

158.093

158.093

1c

Ruimte onder plafond bcf 2018

15.150

         

waarvan overboekingen

           

2

Programma Impuls omgevingsveiligheid

 

13.684

       
               

Overige mutaties

16.199

5.500

100

0

0

2.054.840

               

Stand ontwerpbegroting 2019

2.314.186

2.407.659

2.372.018

2.270.885

2.250.712

2.240.712

Toelichting

De specifiek opgenomen mutaties zijn reeds toegelicht onder Tabel 2.1 Belangrijkste mutaties in paragraaf 2 Beleidsagenda.

Licence