Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Subsidie(-regeling)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(-regeling)

Artikel 2

CDFD

437

436

436

436

436

436

436

2014

Eind 2018

Jaarlijkse vaststelling

Totaal

 

437

436

436

436

436

436

436

     

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van Financiën, volgens de subsidiedefinitie van de Awb (artikel 4.21 Awb): «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Licence