Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 1 – Belastingen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Dienstverlening

2020

2020

 

Toeslagen

2021

2021

 

Toezicht en opsporing en massale processen

2022

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

 

Fiscale monitor

Jaarlijks

 
 

Accijns teruggaaf LNG

2018

2018

 

Overdrachtsbelasting

2018

2018

 

Evaluatie autobrief II

2018

2019

 

Middelingsregeling

2018

2018

 

Vrijstellingen nettolijfrenten en nettopensioen

2019

2019

 

Assurantiebelasting

2019

2019

 

Fiscale regelingen eigen woning

2019

2019

 

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

2020

2020

 

Energiebelasting

2020

2020

 

BPM en MRB

2020

2020

 

Erf- en schenkbelasting

2021

2021

 

Kansspelbelasting

2021

2021

 

Vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling

2021

2021

 

Bankenbelasting

2021

2021

Artikel 2 – Financiële markten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Wet beloningen financiële ondernemingen

2017

2018

 

Witwaspiramide

2017

2018

 

Beleidsmonitor terrorisme financiering 1

2017

2018

 

Beleidsmonitor terrorisme financiering 2

2017

2018

 

Onderzoek verdienmodellen accountants

2018

2019

 

Onderzoek ontwikkelingen in de markt voor uitvoering premieregelingen

2019

2020

 

Evaluatie, i.s.m. de AFM, naar het toezicht op het ontwikkelingsproces van financiële producten

2019

2020

 

Evaluatie doeltreffendheid en effecten art. 4: 24a

2021

2022

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   
 

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar Monitoring maatregelen kredietcrisis

Doorlopend

 
 

Evaluatie naar kosten tuchtrechtspraak accountants

2018

2018

 

Onderzoek consumptief krediet

2018

2019

 

National Risk Assessment witwassen 2

2018

2020

 

National Risk Assessment terrorisme financiering 2

2018

2020

 

Beleidsmonitor witwassen 3

2018

2020

 

Evaluatie Basic

2019

2020

 

Evaluatie garantieregeling WAKO (kernongevallen)

2020

2020

 

ZBO-verslag AFM/DNB

2020

2021

Artikel 3 – Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Optimaal financieel resultaat bij realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en materiële activa van de Staat

2020

2020

 

Publiek-private investeringen

2023

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   
 

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar Monitoring maatregelen kredietcrisis

Doorlopend

 
 

Evaluaties staatsaandeelhouderschap bij permanente staatsdeelnemingen

Doorlopend

 

Artikel 4 – Internationale financiële betrekkingen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economisch ontwikkeling

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Artikel 5 – Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Het verzekeren van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan Nederlandse export en buitenlandse investeringen die zonder deze verzekering niet tot stand zouden zijn gekomen, en het creëren en handhaven van een internationaal gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van de exportkredietverzekeringsfaciliteit

2022

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   
 

CBS-onderzoek inzake bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

Jaarlijks

 

Artikel 6 – Btw-compensatiefonds

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s hebben de mogelijkheid een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding. De btw speelt hierin geen rol

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Artikel 9 – Douane

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Douane

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Artikel 11 – Financiering staatsschuld

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting

2019

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Artikel 12 – Kasbeheer

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd

2018

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Overig

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Begrotingsbeleid

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   
Licence