Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4 Subsidieoverzicht

Begrotingsartikel

Naam subsidie (regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

20171

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie1 (jaartal)

Volgende evaluatie1 (jaartal)

Einddatum subsidie2 (regeling) (jaartal)

 

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieprogramma wereldwijd werken met water: Partners voor Water (HGIS)

– 125

0

0

0

0

0

0

2015

n.v.t.

2015

 
   

Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's: Partners voor Water (HGIS)

5.172

4.000

4.000

1.500

500

0

0

n.v.t.

2018

2021

3

   

Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016–2021

400

400

400

400

400

0

0

2016

2021

2021

 
   

Tijdelijke subsidieregeling Delta Alliance 2016–2020

0

250

200

0

0

0

0

n.v.t.

2019

2020

 
 

Overig

                     
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Programma Partners voor Water 3 (HGIS)

– 445

0

0

0

0

0

0

5

   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Programma Partners voor Water 4 (HGIS)

4.649

9.072

7.402

10.102

11.102

8.802

8.802

5

 

Begroting

                     
   

Instituut Fysieke Veiligheid – Project Water en Evacuatie

50

0

0

0

0

0

0

**

**

 
   

Provincie Friesland – Regiecollege Waddengebied

0

60

60

60

60

60

60

2014

**

10

 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 11.01 Algemeen Waterbeleid

244

150

100

0

0

0

0

*

*

 
   

Stichting Deltares – Bouw GeoCentrifuge

0

1.030

1.030

1.040

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

36

36

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

9.981

14.998

13.192

13.102

12.062

8.862

8.862

       

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

                     
 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater Saba en St. Eustatius 2017

285

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2022

2017

6

   

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater en afvalwater Bonaire 2017

3.829

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2022

2017

6

   

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

6.435

4.823

2.211

2.211

2.211

2.497

n.v.t.

2022

2022

 
 

Besluit

                     
   

Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Bedrijvenregeling

735

1.376

8.157

8.438

11.272

17.796

15.708

2015

2020

2024

 
   

Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Collectieve saneringen

650

800

500

500

500

500

500

2015

2020

2024

 
 

Begroting

                     
   

Provincie Friesland – Regiecollege Waddengebied

48

0

0

0

0

0

0

2014

**

10

   

Openbaar Lichaam Saba – Drinkwatervoorziening Saba

0

0

0

0

0

0

0

**

**

   
   

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. – Exploitatiekosten RWZI Bonaire

0

0

0

0

0

0

0

**

**

   
 

Incidenteel

                     
   

St. Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage – Programma Commissie MER

2.000

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium

161

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.02 Geo-informatie

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.03 Gebiedsontwikkelen

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.04 Ruimtegebruik Bodem

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.05 Eenvoudig Beter

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

7.708

8.611

13.480

11.149

13.983

20.507

18.705

       

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling Fietsersbond

582

600

600

600

600

600

600

2016

2021

2021

 
   

Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland

3.523

3.893

3.736

3.736

3.736

3.736

3.736

2017

2022

2018

7

   

Subsidieregeling SWOV

3.878

3.870

3.869

3.869

3.869

3.869

3.869

2017

2022

2018

7

   

Subsidieregeling Team Alert

750

760

765

765

764

764

764

2017

2022

2018

7

 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 14.01 Netwerk

495

50

50

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid

30

60

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

9.258

9.233

9.020

8.970

8.969

8.969

8.969

       

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

                     
 

Wet

                     
   

NS – Intercityverbinding Dordrecht-Breda

1.380

2.000

0

0

0

0

0

     

8

 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie

3.573

0

0

0

0

0

0

2017

n.v.t

2016

3

   

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

676

2.200

2.900

3.000

2.938

3.000

1.000

n.v.t.

2019

2022

 
   

Tijdelijke subsidieregeling Stichting Rocov Fryslân inzake consumenteninspraak Friese Waddenveren 2017–2021

12

12

12

12

12

12

12

n.v.t.

2021

2021

 
   

Tijdelijke subsidieregeling SLKT 2017–2018

48

50

0

0

0

0

0

n.v.t.

2018

2018

 
   

Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022

100

200

200

200

200

200

200

n.v.t.

2022

2022

 
 

Begroting

                     
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket 2016–2018

318

326

322

320

320

320

320

**

**

 
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – Beleidsondersteuning 2016–2018

238

237

240

238

238

238

238

**

**

 
   

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr – exploitatie Regional Express 13

500

250

250

250

250

250

250

**

**

 
 

Incidenteel

                     
   

NS Reizigers BV – Sociale Veiligheid

4.100

3.600

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

110

191

89

59

59

59

59

*

*

 
   

Totaal artikel

11.054

9.066

4.013

4.079

4.017

4.079

2.079

       

Artikel 17 Luchtvaart

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling KDC (Knowledge Development Centre)

34

38

38

38

38

38

38

2017

2022

2022

 
   

Regeling Bijdrage onderwerken graanresten

1.773

1.800

1.800

1.786

1.803

1.803

0

2016

2022

2022

 
 

Begroting

                     
   

Bijdrage Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) / Omgevingsraad Schiphol (ORS)

353

369

369

369

369

369

369

**

**

 
   

Bijdrage commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

140

140

140

140

140

140

140

**

**

 
   

St. Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schipholregio – Leefomgeving Schiphol

2.900

0

1.000

400

400

0

0

**

**

 
   

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. – Corporate Biofuel Programme

200

200

0

0

0

0

0

**

**

 
   

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg – klachtenbehandeling AWACS-Geilenkirchen, Weeze-Niederrhein en Luik-Bierset

75

75

75

75

75

75

75

**

**

 
   

Stichting Avi-Assist – Luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika

40

50

50

0

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

203

942

20

0

0

0

0

*

*

 
   

Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. – Luchtverkeersdienstverlening Bonaire

647

650

650

477

     

*

*

   
   

Totaal artikel

6.366

4.264

4.142

3.285

2.825

2.425

622

       

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

                     
 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012

15

0

0

0

0

0

0

2012

n.v.t.

2013

 
   

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart

131

0

0

0

0

0

0

2014

n.v.t.

2017

 
   

Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

448

0

0

0

0

0

0

2018

n.v.t.

2017

3

   

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018

1.304

0

0

0

0

0

2018

2020

2019

3

   

Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017–2021

3.500

6.489

4.104

1.764

0

0

0

n.v.t.

2021

2021

4

 

Incidenteel

                     
   

NWO – Subsidie Topsector Logistiek

4.275

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Zero Emissie Transport (Low Carbon Freight)

0

85

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en havens

89

165

68

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

8.458

8.043

4.172

1.764

0

0

0

       

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

                     
 

Regeling

                     
   

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

0

839

967

0

0

0

0

n.v.t.

2020

2020

 
   

Projectstimuleringsregeling Interreg V

650

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2020

2020

 
   

Totaal artikel

650

839

967

0

0

0

0

       

Artikel 20 Lucht en Geluid

                     
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 20.01 Lucht en Geluid

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

0

0

0

0

0

0

0

       

Artikel 21 Duurzaamheid

                     
 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021

928

629

629

629

629

629

629

2015

2020

2021

 
   

Subsidieregeling SMK 2018

390

100

20

0

0

0

0

2014

2020

2018

 
   

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

7.166

1.620

1.620

1.620

0

0

0

n.v.t.

2022

2021

 
   

Subsidieregeling Caribisch Nederland

4.291

3.559

1.374

1.374

1.375

0

n.v.t.

2022

2022

4

 

Incidenteel

                     
   

Programma CIRCO en Nederland Circulair

990

990

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

232

3.884

8

28

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 21.06 Natuurlijk Kapitaal

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 21.07 Duurzame mobiliteit

21.951

5.546

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

9.707

33.465

11.382

3.651

2.003

2.004

629

       

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

26.196

23.091

7.583

2.894

13.094

19.594

19.594

n.v.t.

2019

2019

 
   

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

509

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

n.v.t.

2021

2021

 
   

Subsidieregeling VeiligheidNL

98

180

180

180

180

180

180

n.v.t.

2022

2022

 
 

Europese regeling

                     
   

EU-project NANoReg

51

2.182

0

0

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

486

535

235

265

175

175

175

*

*

 
   

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland – Safety Deal Vuurwerk

113

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

380

1.801

1.906

2.475

675

675

675

*

*

 
   

Totaal artikel

27.834

29.789

11.904

7.814

16.124

22.624

22.624

       

Artikel 97 Algemeen Departement

                     
 

Wet

                     
   

Nederlands Normalisatie Instituut – Normalisatiewerkzaamheden radio-activiteitsmetingen 2013–2017

51

0

0

0

0

0

0

9

 

Besluit

                     
   

COVRA N.V. – Onderzoeksprogramma Eindberging Nucleair Afval (OPERA)

0

281

0

0

0

0

0

n.v.t.

2019

2009

 
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling Urban Futures Studio

250

250

250

250

250

0

0

n.v.t.

2023

2021

 
 

Begroting

                     
   

NWO – Programma Duurzame Logistiek

250

250

0

0

0

0

0

**

**

 
   

NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

750

750

750

750

0

0

0

**

**

11

   

Van Citters Beheer BV – Sanering Thermphos

16.000

5.000

6.700

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

40

78

255

356

502

502

502

*

*

 
   

Totaal artikel

1.341

17.609

6.255

8.056

752

502

502

       
                           
   

Totaal Hoofdstuk XII

92.356

135.917

78.527

61.870

60.735

69.972

62.992

       
1

Ten behoeve van de inzichtelijkheid zijn subsidies en subsidieregelingen die met ingang van 2018 onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dan wel het Ministerie van Economische Zaken niet opgenomen. Dit leidt in de 2017 tot verschillen ten opzichte van het Jaarverslag 2017.

Toelichting

 • Een * in deze kolom betreft een incidentele subsidie, een ** een begrotingssubsidie. Voor deze subsidies geldt geen periodieke evaluatieplicht.

 • Bij de subsidies die aangegeven zijn als Begrotingssubsidies en Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid sub c en sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde. Bij de Europese Regelingen zijn de evaluatiemomenten en einddatum niet van toepassing. Bij subsidies die rechtstreeks zijn gebaseerd op een formele wet is geen einddatum aangegeven omdat op grond van de vigerende Comptabiliteitswet 2001 geen horizonbepaling is verplicht.

 • De evaluatie is uitgevoerd, publicatie is voorzien medio 2018.

 • Nieuwe regeling, publicatie is voorzien in de loop van 2018.

 • De programmamiddelen voor de programma's Partners voor Water worden op het subsidie-artikel verantwoord.

 • Artikel 13. De subsidieregelingen Tijdelijke subsidieregeling drinkwater Saba en St. Eustatius 2017 en de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater en afvalwater Bonaire 2017 hadden een looptijd van 1 jaar, en zijn opgevolgd door de subsidieregeling Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022. De evaluatie van de eerste twee regelingen zal worden opgenomen in de evaluatie van de huidige lopende regeling die voorzien is voor 2022.

 • De huidige subsidieregeling vervalt per 1-1-2019, een vervolgregeling wordt in de tweede helft van 2018 gepubliceerd.

 • Deze subsidie heeft, hoewel rechtstreeks gebaseerd op de Wet personenvervoer 2000, een incidenteel karakter. Evaluatiemomenten zijn daarom niet opgenomen.

 • Deze subsidie is verstrekt op grond van de Kaderwet EZ-subsidies. Voor eventuele evaluaties wordt verwezen naar de informatie van het Ministerie van Economische Zaken.

 • Deze subsidie is overgeheveld van artikel 13 naar artikel 11.

 • De voortgangsrapportage voor de Subsidie(regeling) Urban Futures Studio is te vinden op: https://www.uu.nl/en/files/online-voortgangsverslag-urban-futures-studio-20172018–002klpdf.

Licence