Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Het verdiepingshoofdstuk geeft informatie over andere nog niet toegelichte beleidsmatige mutaties.

Uitgaven beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

508.830

459.197

420.050

495.205

381.394

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

35.071

55.192

84.182

– 3.583

99.717

 

nieuwe mutaties

 

250

9.900

11.500

11.500

9.000

 

Stand ontwerpbegroting 2019

471.994

544.151

524.289

515.732

503.122

490.111

490.261

Toelichting

De nieuwe mutaties betreffen de toevoeging van middelen voor de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 vanuit de HGIS (2018: 0,9 miljoen en voor 2019 en 2020 jaarlijks EUR 2,5 miljoen) en de verhoging van het budget van Invest-NL vanaf 2019 met EUR 9 miljoen structureel vanuit de aanvullende post op de Rijksbegroting. Dit was al bij voorjaarsbesluitvorming 2017 afgesproken.

Ontvangsten beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

4.119

3.991

3.873

3.764

3.764

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2019

14.942

6.619

6.491

6.373

6.264

6.264

6.264

Toelichting

De ontvangstenraming van het DGGF is, als onderdeel van de aanpassingen als genoemd onder de uitgaven bij artikel 1, bijgesteld volgens de huidige inzichten.

Uitgaven beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water, en klimaat

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

666.496

663.427

663.427

663.882

663.882

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

41.060

60.000

80.000

80.000

80.000

 

nieuwe mutaties

 

50

50

50

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2019

664.774

707.606

723.477

743.477

743.882

743.882

743.882

Toelichting artikel 2 uitgaven

Geen verdere toelichting.

Uitgaven beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

724.927

724.793

725.729

725.729

725.729

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

61.400

39.500

39.500

37.800

37.500

 

nieuwe mutaties

 

0

2.800

– 500

– 500

– 500

 

Stand ontwerpbegroting 2019

714.000

786.327

767.093

764.729

763.029

762.729

762.729

Toelichting artikel 3 uitgaven

Geen verdere toelichting.

Uitgaven beleidsartikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

396.979

400.260

400.260

400.260

400.260

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

190.000

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

158.000

313.000

303.000

303.000

303.000

 

nieuwe mutaties

 

50.000

64.000

64.000

64.000

64.000

 

Stand ontwerpbegroting 2019

676.816

794.979

777.260

767.260

767.260

767.260

767.260

Toelichting artikel 4 uitgaven

Samenhangend met de wijziging van de indeling van de begroting zoals toegelicht onder artikel 4, wordt vanaf 2019 het budget voor migratiesamenwerking ondergebracht onder artikelonderdeel 4.2. Dit is een nieuwe mutatie ten opzichte van de eerste suppletoire begroting.

Uitgaven beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

169.071

164.285

290.382

434.741

545.067

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

43.896

247.482

479.364

536.514

712.326

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

27.712

– 143.364

– 361.184

– 450.107

– 637.470

 

nieuwe mutaties

 

– 13.670

35.602

40.893

43.405

32.409

 

Stand ontwerpbegroting 2019

294.132

227.009

304.005

449.455

564.553

652.332

807.142

Toelichting artikel 5 uitgaven

De nieuwe mutaties betreffen per saldo een verhoging van artikelonderdeel 5.4 «Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen» met EUR 67 miljoen, door een per saldo stijging van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) als gevolg de Macro Economische Verkenningen (MEV) en de bronnenrevisie door het CBS.

Ontvangsten beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

74.692

72.354

72.068

68.782

68.574

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

983

847

847

847

847

 

Stand ontwerpbegroting 2019

91.758

75.675

73.201

72.915

69.629

69.421

69.213

Toelichting artikel 5 ontvangsten

De ontvangsten worden licht bijgesteld op basis van aangepaste verwachtingen.

Licence