Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2017/2018

Moties Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

23-02-2018

21 501-02, nr. 1829, motie-Diks/Van den Hul over brievenbusfirma’s uitsluiten van investeringsgeschillenbeslechting

VSO RBZ/Handel d.d. 22 februari 2018

In behandeling

18-05-2018

21 501-02, nr. 1873, motie Van den Hul/Diks over naleving van duurzaamheidsbepalingen in handelsakkoorden

VAO RBZ/Handel d.d. 17 mei 2018

In behandeling

19-06-2018

21 501-02, nr. 1879, motie-Alkaya/Becker over uitzonderingen op de importheffing

VAO Handelsmaatregelen Verenigde Staten d.d. 13 juni 2018

In behandeling

19-06-2018

21 501-02, nr. 1882, motie-Becker/Amhaouch over bestrijden van oneerlijke handelspraktijken van China

VAO Handelsmaatregelen Verenigde Staten d.d. 13 juni 2018

In behandeling

23-02-2018

21 501-04, nr. 208, motie-Becker over afspraken in een nieuw Post-Cotonou verdrag

VSO RBZ/OS d.d. 20 februari 2018

In behandeling

23-02-2018

21 501-04, nr. 209, motie-Becker/Bouali over transparantie, verantwoording en controle van externe EU financieringsinstrumenten

VSO RBZ/OS d.d. 20 februari 2018

In behandeling

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 19, motie-Becker c.s. over een proactieve handelsagenda

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

In behandeling

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 26, motie-Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

Aan voldaan per brief d.d. 12 maart 2018

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 27, motie-Kuik over de kennispositie op het gebied van water en voedsel

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

Aan voldaan per brief d.d. 18 mei 2018

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 29, motie-Hijink c.s. over de blokkade van Jemen

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

Aan voldaan per brieven d.d. 19-12-2017 en 9 april 2018

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 35, motie-Van den Hul c.s. over betrekken van diasporaorganisaties bij nieuw beleid

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

Aan voldaan per brief d.d. 18 mei 2018

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 36, motie-Voordewind c.s. over 60 miljoen voor het samenwerkingsverband voor noodhulp

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

Aan voldaan per brief d.d. 7 december 2017

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 37, motie-Voordewind/Kuik over bieden van perspectieven aan Afrikaanse jongeren

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

In behandeling

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 38, motie-Voordewind c.s. over een gecombineerde aanpak van klimaat en ontwikkeling

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

In behandeling

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 43, motie-Kuzu/Van den Hul over voorlichting over ontwikkelingssamenwerking

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

In behandeling

28-11-2017

34 775-XVII, nr. 44, motie-Kuzu/Van den Hul over ondervoeding onder gevluchte Rohingya-kinderen

Vaststelling Begrotingsstaat BuHa-OS 2018

Aan voldaan per brief d.d. 21 februari 2018

19-06-2018

34 775-XVII, nr. 63, gewijzigde motie-Becker over voldoende toerusting van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Debat over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders d.d. 19 juni 2018

In behandeling

11-04-2018

23 987, nr. 232, motie-Paternotte/Veldman over het aantrekken van meer in het VK gevestigde bedrijven

De debat over de Nederlandse economie na de Brexit d.d. 5 april 2018

In behandeling

11-04-2018

23 987, nr. 234, motie-Amhaouch over optimale voorlichting aan het MKB over de Brexit

De debat over de Nederlandse economie na de Brexit d.d. 5 april 2018

In behandeling

11-04-2018

23 987, nr. 238, gewijzigde motie-Veldman c.s. over actief informeren van het MKB over de gevolgen van de Brexit

De debat over de Nederlandse economie na de Brexit d.d. 5 april 2018

In behandeling

11-04-2018

26 485, nr. 263, motie-Van Raan/Diks over de bijdrage van Atradius DSB aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

VAO Exportkredietverzekering,

– garanties en investeringsverzekering d.d. 10 april 2018

In behandeling (bij MinFin)

11-04-2018

26 485, nr. 267, motie-Alkaya/Van Raan over geen exportkredietverzekeringen bij risico’s op mensenrechtenschendingen

VAO Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering d.d. 10 april 2018

In behandeling

11-04-2018

26 485, nr. 269, motie-Slootweg c.s. over een balans tussen financiële en niet-financiële doelstellingen

VAO Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering d.d. 10 april 2018

In behandeling

11-04-2018

26 485, nr. 271, motie-Van den Hul over een harde kwantificeerbare doelstelling

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

Aan voldaan per brief d.d. 2 juli 2018

11-04-2018

26 485, nr. 273, gewijzigde motie-Diks over een verzoeningsdialoog

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

In behandeling

11-04-2018

26 285, nr. 274, motie-Diks over het sectorconvenant in de kleding- en textielsector

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

Aan voldaan per brief d.d. 2 juli 2018

11-04-2018

26 485, nr. 276, motie-Amhaouch c.s. over verbetering van keurmerken en certificeringen

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

In behandeling

11-04-2018

26 485, nr. 277, motie-Becker c.s. over het actief tegengaan van misstanden op de werkvloer

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

2e deel motie aan voldaan per brief d.d. 2 juli 2018

11-04-2018

26 485, nr. 279, gewijzigde motie-Voordewind c.s. over ontwikkelen van vergelijkbare doelen

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

Aan voldaan per brief d.d. 2 juli 2018

11-04-2018

26 485, nr. 280, gewijzigde motie- Bouali/Voordewind over een Europese high-levelbijeenkomst

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

In behandeling

11-04-2018

26 485, nr. 281, motie-Bouali c.s. over het Holland House uitrollen naar andere landen

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 4 april 2018

In behandeling

03-11-2017

34 775, nr. 29, motie Asscher/Ploumen over Nederland moet voortrekkersrol spelen dat vrouwen en meisjes wereldwijd moeten kunnen rekenen op seksuele voorlichting, kraamzorg en veilige abortus

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën d.d. 2 november 2017

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 2, motie-Bouali c.s. over een significante Nederlandse bijdrage aan het «Global Partnership for Education» (GPE)

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 3, motie-Bouali c.s. over de concrete samenwerking met de focuslanden

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 4, motie-Kuik c.s. over bredere aandacht voor mensen met een beperking

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 5, gewijzigde motie-Kuik c.s. over vergroten van de weerbaarheid van vrouwen en meisjes

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 6, gewijzigde motie-Amhaouch/Bouali over uitbreiding van de economische functie van het postennet

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 7, motie-Amhaouch over bindende afspraken met de cacao-producerende landen

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 8, motie-Van den Hul over het versterken van de positie van lokale maatschappelijke middenvelden

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 14, gewijzigde motie-Voordewind c.s. over een gebiedsgerichte aanpak met kinderarbeidvrije zones

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 15, motie-Voordewind/Kuik over werken aan wederopbouw en terugkeer van ontheemden naar Noord-Irak

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 16, motie-Becker c.s. over de review van het bedrijfsleveninstrumentarium

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 17, gewijzigde motie-Becker over per focusregio inzichtelijk maken op welke landen Nederland zich zal richten

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 18, motie-Becker over een juridische entiteit om EU-middelen voor het landelijk OS-beleid te benutten

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

03-07-2018

34 952, nr. 19, motie-Ouwehand over de Monitor Brede Welvaart betrekken bij de uitwerking van de beleidsnota

Notaoverleg BuHaOS d.d. 28 juni 2018

Investeren in perspectief – Goed voor de Wereld – Goed voor Nederland

In behandeling

Toezeggingen Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

09-03-2018

De Minister zegt een Kamerbrief toe over de uitkomsten van een intern onderzoek naar aanleiding van Oxfam GB missstanden en tijdspad vervolgstappen

AO Noodhulp d.d. 6 maart 2018

Aan voldaan per brief d.d. 23 maart 2018

09-03-2018

De Minister informeert de Kamer voor de zomer 2018 over de rol van SDG5 en gendermakers in het noodhulpbeleid

AO Noodhulp d.d. 6 maart 2018

Aan voldaan per brief d.d. 18 mei 2018

26-09-2017

De Minister zal opvolging geven aan meerdere toezeggingen over het handelsakkoord EU-Japan

Dertigleden debat handelsakkoord met Japan d.d. 26 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2017

07-09-2017

De Minister zal de Kamer informeren over de mogelijkheden op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking om de situatie in Myanmar te helpen

AO RBZ/OS d.d. 6 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 8 september 2017

07-09-2017

De Minister geeft in het RBZ-verslag meer duiding over de onderhandelingen in de EU over OS-zaken, inclusief eventuele knelpunten en de geschiedenis van het desbetreffende dossier

AO RBZ/OS d.d. 6 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 15 september 2017

06-10-2017

De Minister zal de Kamer op de hoogte houden over het wegnemen van handelsbelemmeringen en hoe ondernemers handelsakkoorden beter kunnen benutten

AO RBZ/Handel d.d.

5 oktober 2017

In behandeling

06-10-2017

De Minister stuurt een Kamerbrief met appreciatie over akkoord triloogonderhandelingen om de antidumpingmethodologie

AO RBZ/Handel d.d.

5 oktober 2017

Aan voldaan per brief d.d. 24 oktober 2017

06-10-2017

De Minister stuurt een Kamerbrief over verbeterde structuur en werkwijze van bestuurlijk overleg met economische regio’s over buitenlandse handel

AO RBZ/Handel d.d.

5 oktober 2017

In behandeling

07-12-2017

De Minister zegt toe een appreciatie te sturen van het voorstel tot oprichting van een Europese Ontwikkelingsbank en hoe deze zich verhoudt tot reeds bestaande instrumenten

AO RBZ/OS d.d.

6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 19 januari 2018

07-12-2017

De Minister zal in het verslag van de RBZ/OS terugkomen op vraag of de vermindering van OS-gelden uit de EU-begroting wel of niet voor migration compacts, zoals de Turkije deal, zal worden aangewend

AO RBZ/OS d.d.

6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 18 december 2017

18-05-2018

De Minister zal de Kamer nader informeren over de werking en monitoring van het handelsdefensief instrumentarium

AO RBZ/Handel d.d.

15 mei 2018

In behandeling

18-05-2018

De Minister zal de Kamer informeren over de voortgang van het Groene Goederen Akkoord

AO RBZ/Handel d.d.

15 mei 2018

Aan voldaan per brief d.d. 31 mei 2018

18-05-2018

De Minister zegt toe voor 1 juni de Kamer te informeren over de reactie van de EU op de maatregelen op het gebied van staal en aluminium van de VS

AO RBZ/Handel d.d.

15 mei 2018

Aan voldaan per brief d.d. 5 juni 2018

18-05-2018

De Minister zal terugkomen op het uitgebreider informeren van de Kamer over de lopende onderhandelingen over handelsakkoorden

AO RBZ/Handel d.d.

15 mei 2018

In behandeling

04-10-2017

De Minister zal in het verslag over de jaarvergadering Wereldbank meer informatie geven over de jaarlijkse Nederlandse bijdrage aan de Wereldbankgroep

Jaarvergadering Wereldbank d.d. 4 oktober 2017

Aan voldaan per brief d.d. 25 oktober 2017

04-10-2017

De Minister zegt toe dat als de Algemene Kamercommissie er behoefte aan heeft een technische briefing over de Wereldbank kan worden georganiseerd

Jaarvergadering Wereldbank d.d. 4 oktober 2017

In behandeling

25-06-2018

De Minister stuurt een Kamerbrief over de uitgaven in 2017 op het gebied van het maatschappelijk middenveld en de krimpende ruimte

WGO/OS d.d. 20 juni 2018

In behandeling

21-06-2018

De Minister zal een Kamerbrief sturen over eventuele mogelijkheden en kosten-baten analyse voor het meer toegankelijker maken van websites met OS-resultaten

WGO/OS d.d. 20 juni 2018

In behandeling

21-06-2018

De Minister zal de Kamer voor 26 juni informeren over het investeringsakkoord tussen Nederland en Burkina Faso

WGO/OS d.d. 20 juni 2018

Aan voldaan per brief d.d. 22 juni 2018

21-06-2018

De Minister zegt toe om bij de uitwerking van de begroting terug te komen op nadere uitwerking indicatoren, inclusief op gebied van opvang in de regio en handel

WGO/OS d.d. 20 juni 2018

In behandeling

21-06-2018

De Minister zal de mogelijkheden bekijken voor splitsing art. 32 van de begroting in een onderdeel HIV en een onderdeel AIDS

WGO/OS d.d. 20 juni 2018

In behandeling

21-06-2018

De Minister zegt een technische briefing toe over de indicatoren op het moment dat deze zijn uitgewerkt

WGO/OS d.d. 20 juni 2018

In behandeling

06-12-2017

De Minister zal een Kamerbrief sturen over de Nederlandse inzet en uitkomst van onderhandelingen over het EU handelsdefensief instrumentarium

AO RBZ/Handel d.d.

6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 13 december 2017

06-12-2017

De Minister zal schriftelijk terugkomen op betrokkenheid FMO bij havenproject Colombia en missstanden daaromtrent

AO RBZ/Handel d.d.

6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d.16 februari 2018

06-12-2017

De Minister zal op korte termijn een appreciatie sturen van het implementatierapport

AO RBZ/Handel d.d.

6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 30 januari 2018

06-12-2017

De Minister komt in het verslag RBZ Handel terug op het verzoek van Turkije om handelsmaatregelen ter ondersteuning van opvang Syrische vluchtelingen

AO RBZ/Handel en WTO d.d. 6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 30 januari 2018

06-12-2017

De Minister zegt toe dat het rapport Buijink meegenomen zal worden in de beleidsnotitie «Hulp en Handel» in het voorjaar

AO RBZ/Handel en WTO d.d. 6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 18 mei 2018

06-12-2017

De Minister komt in het verslag RBZ Handel terug op de verlenging van het moratorium op het heffen van importtarieven op elektronische verzendingen

AO RBZ/Handel en WTO d.d. 6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 30 januari 2018

06-12-2017

De Minister zegt toe het standpunt van het bedrijfsleven over het opnemen van ICS in handelsakkoorden te vragen en mee te nemen in de standpuntbepaling

AO RBZ/Handel en WTO d.d. 6 december 2017

Aan voldaan per brief VNO-NCW d.d. 1 maart 2018

06-12-2017

De Minister zegt een technische briefing toe over de vraag hoe het maatschappelijk middenveld recht kan halen complementair aan investeringsbescherming

AO RBZ/Handel en WTO d.d. 6 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 8 februari 2018

06-06-2018

De Minister zal de Kamer informeren over de laatste stand van zaken omtrent de onderhandelingen over dual use-verordening binnen de EU

AO Wapenexportbeleid d.d. 6 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal de voortgang over de besteding van de € 10 miljoen voor de Werkplaats en het NLIB en de geboekte vordering hierop in kaart brengen

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal een technische briefing aanbieden over de budgettaire gevolgen van de wijzigingen in focuslanden en -regio’s

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal een technische briefing aanbieden over de uitwerking van de streefwaarden en indicatoren voor handel en handelsbevordering

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal eind 2018 terugkomen op het meer inzichtelijk maken van het financierings-instrumentarium voor handelsbevordering

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal met de Minister van Buitenlandse Zaken overleggen over de mogelijkheden voor een EU Early Warning System Shrinking Space en informeert de Kamer hierover voor de Begrotingsbehandeling BuHa-OS

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal na de zomer terugkomen op de uitwerking van de afbouw van ontwikkelingssamenwerking in bepaalde landen als gevolg van de veranderingen in focuslanden en regio’s en de gevolgen hiervan voor deze landen

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal na twee jaar rapporteren over de stand van zaken van het NLIB, de Werkplaats en Trade & Innovate NL

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

02-07-2018

De Minister zal, zodra de ISB volledig is ingevuld, per brief terugkomen op de samenstelling en doelstellingen ervan evenals de benoemingsprocedure

Notaoverleg BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

In behandeling

18-05-2018

De Minister zal de zorgen over het MFK op het gebied van OS aan de orde stellen in de Raad en hierop terugkomen in het verslag

AO RBZ/OS d.d. 17 mei 2018

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2018

18-05-2018

De Minister zal in het verslag terugkomen op de bijstelling van «hoogst mogelijke bescherming» naar «hoog niveau van bescherming» in het concept mandaat voor het post-Cotonou verdrag

AO RBZ/OS d.d. 17 mei 2018

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2018

18-05-2018

De Minister zal in de eerder toegezegde jaarlijkse brief over de besteding van OS-gelden in EU-verband terugkomen op het «Spotlight Initiative» en diens complimentariteit

AO RBZ/OS d.d. 17 mei 2018

In behandeling

13-09-2017

De Minister zal het Nederlandse format voor rapporteren over het wapenexportbeleid voorleggen in de EU als voorbeeld om te volgen door andere lidstaten

AO Wapenexportbeleid d.d. 12 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2017

13-09-2017

De Minister zal onderzoeken of er verbeterstappen mogelijk zijn in het expliciet rapporteren over gender bij de toetsing van wapenexportvergunningen op het criterium mensenrechten

AO Wapenexportbeleid d.d. 12 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2017

06-06-2018

De Minister zal na het zomerreces een Kamerbrief sturen met terugkoppeling van de ontwikkelingen op dit dossier en nadere informatie over de gevolgen voor de Nederlandse economie

AO Handelsmaatregelen VS d.d. 6 juni 2018

In behandeling

08-12-2017

De Minister zal nadere informatie sturen over projecten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in Mali

AO MINUSMA d.d.

4 december 2017

In behandeling

08-12-2017

De Minister zal terugkomen op de vragen over de goudmijn in Mali

AO MINUSMA d.d.

4 december 2017

In behandeling

08-12-2017

De Minister zal terugkomen op vragen over de vermindering van het klimaatbudget voor Mali

AO MINUSMA d.d.

4 december 2017

Aan voldaan per brief d.d. 21 december 2017

08-11-2017

De Minister zal de vragen die nog aan het einde van het AO openstonden schriftelijke beantwoorden

AO RBZ d.d.

7 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 30 november 2017

08-11-2017

De Minister zal schriftelijk terugkomen op Fase Twee bij geschilpunten binnen het EU-Japan handelsakkoord

AO RBZ d.d.

7 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2017

08-11-2017

De Minister zal op korte termijn terugkomen op de Nederlandse positie ten opzichte van de architectuur van handelsakkoorden

AO RBZ d.d.

7 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 30 november 2017

13-06-2018

De Minister zal een interim-rapportage toesturen over misstanden bij hulporganisatie in najaar 2018

Debat misstanden hulporganisatie d.d.

13 juni 2018

In behandeling

13-02-2018

De Minister zal de Kamer nader informeren over berichtgeving over seksueel wangedrag bij Oxfam Novib

Vragenuurtje d.d. 13 februari 2018

Aan voldaan per brief d.d. 23 februari 2018

26-09-2017

De Minister zegt een Kamerbrief toe over het tijdspad voor onderhandelingen over het handelsakkoord met Japan

Dertigledendebat uitgelekte documenten handelsakkoord Japen d.d. 26 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2017

26-09-2017

De Minister zegt aanvullende informatie toe over afspraken over duurzaam hout in het handelsakkoord AU-Japan en promotie van Nederlandse zuivel en varkensvlees naar Japan naar aanleiding van rapport «Kansen voor de dierlijke agro-sector in Japan»

Dertigledendebat uitgelekte documenten handelsakkoord Japen d.d. 26 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2017

26-09-2017

De Minister zal de Kamer informeren over de stand van zaken van de onderhandelingen over het «Environmental Goods Agreement» (EGA)

Dertigledendebat uitgelekte documenten handelsakkoord Japen d.d. 26 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 3 oktober 2017

26-09-2017

De Minister zal een Kamerbrief sturen met de mate van verbindendheid van duurzaamheidsafspraken in het handelsakkoord EU-Japan, waarbij tevens wordt ingegaan op de gevolgen van het niet ratificeren van bepaalde ILO-conventies door Japan

Dertigledendebat uitgelekte documenten handelsakkoord Japen d.d. 26 september 2017

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2017

17-04-2018

De Minister zal EU landen die bijdragen aan de «debt management facility» in het verslag opnemen

AO Voorjaarsvergadering Wereldbank d.d. 17 april 2018

Aan voldaan per brief d.d. 22 mei 2018

17-04-2018

De Minister zegt een Kamerbrief toe bij begrotingsstukken met een ingevuld kader risicoregelingen voor verhoging garantieplafond IBRD

AO Voorjaarsvergadering Wereldbank d.d. 17 april 2018

In behandeling

17-04-2018

De Minister zal de Kamer informeren over de management uitwerking van de Wereldbank na intentieverklaring van de landen voor de kapitaalverhoging

AO Voorjaarsvergadering Wereldbank d.d. 17 april 2018

Aan voldaan per brief d.d. 22 mei 2018

23-09-2017

De Minister zegt de Kamer in 2018 een kabinetsbrede migratienota toe

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 29 maart 2018

23-09-2017

De Minister zal in december de Kamer informeren over de besteding van de middelen uit de tweede nota van wijziging in 2018

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 7 december 2017

23-09-2017

De Minister zal de Kamer in januari uitgebreid informeren over de inzet van het noodhulp budget 2018

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 21 februari 2018

23-09-2017

De Minister gaat de mogelijkheden onderzoeken om in het Nederlands buitenlandsbeleid extra aandacht te schenken aan het tegengaan van vrouwenhandel

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

In behandeling

23-09-2017

De Minister gaat de mogelijkheden voor een tussentijdse evaluatie van de IMVO-convenanten onderzoeken

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 28 februari 2018

23-09-2017

De Minister informeert de Kamer voor de zomer over de volledige Nederlandse aanpak van huwelijksdwang

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

In behandeling

23-09-2017

De Minister komt in de beleidsnota terug op 4 specifieke punten

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 18 mei 2018

23-09-2017

De Minister komt schriftelijk terug op de Nederlandse inzet voor het VN-verdrag over bedrijven en mensenrechten

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 1 maart 2018

23-09-2017

De Minister komt schriftelijk terug op de mogelijkheden voor het instellen van een MVO-toets bij de behandeling van wetsvoorstellen

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 18 mei 2018

23-09-2017

De Minister zal de verschillende sectorstudies inzake Marokko met de Kamer delen zodra deze gereed zijn

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 4 juli 2018

23-09-2017

De Minister zal zich diplomatiek blijven inspannen om andere landen te blijven betrekken bij CERF en informeert de Kamer hierover

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 21 februari 2018

23-09-2017

De Minister zal schriftelijke reactie sturen op de vraag van het lid Van Weerdenburg over Nederlandse bijdrage aan de ondersteuning van de juridische sector in Somalië

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

In behandeling

23-09-2017

De Minister zegt voor de zomer schriftelijk reactie toe op de mogelijkheden voor het instellen van een SDG-toets

Begrotingsbehandeling BuHa-OS d.d.23 november 2017

Aan voldaan per brief d.d. 18 mei 2018

05-04-2018

De Minister zegt toe om bij volgende multilaterale scorekaarten een aparte appreciatie van UNIDO aan te geven

AO Multilaterale Organisaties d.d. 4 april 2018

In behandeling

Licence