Base description which applies to whole site
+

2.3 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen1 2

Art

Naam

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Geheel

   

realisatie

planning

artikel?

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

     

X

     

Ja

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem incl. MVO

               

1.2

Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie

               

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

               

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

         

X

 

Ja

2.1

Voedselzekerheid

 

X

           

2.2

Water

 

X

           

2.3

Klimaat

               

3

Sociale vooruitgang

         

X

 

Ja

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

               

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

               

3.3

Maatschappelijk middenveld

X

             

3.4

Onderwijs

               

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

         

X

 

Ja

4.1

Humanitaire hulp

               

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

               

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

               

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

             

Nee

5.1

Multilaterale samenwerking

 

X

           

5.2

Overig armoedebeleid

               

5.3

Nog verder in te delen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

               
1

De begroting van BZ is in 2013 opgesplitst in de begroting van BZ (Hfst. 5) en BHOS (Hfst. 17). Er zijn toen nieuwe beleidsartikelen en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Beleidsdoorlichtingen van voor dat jaar zijn in deze tabel met terugwerkende kracht over de nieuwe beleidsdoelstellingen verdeeld.

2

Bij BZ en BHOS is het de wens om beleidsdoorlichtingen van één beleidsartikel uit te voeren. Dat is niet mogelijk gebleken voor artikel 5.

Licence