Base description which applies to whole site

2.2 Kabinet van de Koning

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

2.641

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1. Eindejaarsmarge 2019

1

57

2. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

86

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

2.784

Toelichting

  • 1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan het Kabinet van de Koning.

  • 2. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

2.641

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1. Eindejaarsmarge 2019

1

57

2. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

86

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

2.784

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

          

Uitgaven

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

          

Kabinet van de Koning

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

          

Ontvangsten

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Licence