Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

214.305

0

214.305

5.730

220.035

1.513

4.491

6.116

660

Waarvan garantieverplichtingen

         

Waarvan overige verplichtingen

214.305

 

214.305

5.730

220.035

1.513

4.491

6.116

660

          

Uitgaven

215.326

0

215.326

7.226

222.552

3.143

6.123

6.324

660

Waarvan juridisch verplicht

96%

 

96%

 

97%

    
          

Subsidies

203

0

203

572

775

0

0

0

0

Cyberweerbaarheid

203

 

203

572

775

    
          

Opdrachten

22.152

0

22.152

‒ 564

21.588

‒ 150

‒ 150

‒ 150

0

Onderzoek en Opdrachten

1.678

 

1.678

736

2.414

    

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid

5.844

 

5.844

‒ 364

5.480

‒ 150

‒ 150

‒ 150

 

ICT beleid

6.793

 

6.793

‒ 213

6.580

    

Digital Trust Center

1.322

 

1.322

‒ 723

599

    

Cyber Security

6.515

 

6.515

 

6.515

    
          

Bijdrage aan agentschappen

30.218

0

30.218

7.218

37.436

2.422

5.472

5.673

0

Agentschap Telecom

21.488

 

21.488

5.350

26.838

    

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

8.730

 

8.730

1.868

10.598

2.422

5.472

5.673

 
          

Bijdrage aan zbo/rwt's

158.870

0

158.870

0

158.870

871

801

801

660

Metrologie

9.483

 

9.483

 

9.483

    

Raad voor Accreditatie

265

 

265

 

265

    

ACM

736

 

736

 

736

    

CBS

148.386

 

148.386

 

148.386

871

801

801

660

          

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.883

0

3.883

0

3.883

0

0

0

0

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

1.156

 

1.156

 

1.156

    

Internationale organisaties

2.727

 

2.727

 

2.727

    
          

Ontvangsten

31.934

0

31.934

20

31.954

0

0

0

0

Ontvangsten ACM

162

 

162

 

162

    

High Trust

30.200

 

30.200

 

30.200

    

Diverse ontvangsten

1.572

 

1.572

20

1.592

    
Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingbudget met € 5,7 mln wordt onder meer veroorzaakt door de bijdrage aan Agentschap Telecom. Dit budget wordt verhoogd met € 5,3 mln. Voor € 3,3 mln heeft dit te maken met onder andere extra opdrachten vanwege de aankomende veilingen van telecomfrequenties en in verband met een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) moet een bedrag van € 2,0 mln terugbetaald worden. Dit betreft een uitspraak gedaan over de in 2016 opgelegde nieuwe verlengingsprijs (eenmalig bedrag) voor kavel A2 (Radio Veronica) van € 12,7 mln en de begin 2017 in rekening gebrachte wettelijke rente van € 2,0 mln. De uitspraak betreft de wettelijke rente en het Agentschap Telecom draagt zorg voor de terugbetaling van de Rente. Tevens is de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgehoogd met € 1,8 mln om het budget op het niveau te brengen van de jaarlijkse opdracht.

Uitgaven

Bijdrage aan agentschappen

De verhoging van het kasbudget met € 7,2 mln is toegelicht onder de verplichtingen.

Licence