Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

214.305

221.839

6.436

2.644

230.919

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

214.305

221.839

6.436

2.644

230.919

      

Uitgaven

215.326

224.356

7.184

3.023

234.563

Waarvan juridisch verplicht

96%

97%

  

98%

      

Subsidies

203

2.579

3

206

2.788

Cyber security

203

775

3

167

945

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona)

0

1.804

 

39

1.843

      

Opdrachten

22.152

21.588

1.034

634

23.256

Onderzoek en Opdrachten

1.678

2.414

86

108

2.608

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid

5.844

5.480

‒ 50

4.075

9.505

Digital Trust Center

1.322

599

 

‒ 408

191

Cyber Security

6.515

6.515

127

‒ 2.225

4.417

ICT beleid

6.793

6.580

‒ 129

‒ 303

6.148

CSIRT-DSP

0

0

1.000

‒ 988

12

Opdrachten Nationaal Groeifonds

0

0

 

375

375

      

Bijdrage aan agentschappen

30.218

37.436

1.266

802

39.504

Agentschap Telecom

21.488

26.838

1.002

859

28.699

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

8.730

10.598

264

‒ 57

10.805

      

Bijdrage aan zbo/rwt's

158.870

158.870

4.783

1.381

165.034

Metrologie

9.483

9.483

258

979

10.720

Raad voor Accreditatie

265

265

6

 

271

ACM

736

736

25

 

761

CBS

148.386

148.386

4.494

402

153.282

      

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.883

3.883

98

0

3.981

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

1.156

1.156

30

 

1.186

Internationale organisaties

2.727

2.727

68

 

2.795

      

Ontvangsten

31.934

31.954

822.586

75.316

929.856

Ontvangsten ACM

162

162

  

162

High Trust

30.200

30.200

 

75.316

105.516

Diverse ontvangsten

1.572

1.592

822.586

 

824.178

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen zijn onder andere te verklaren door de budgettaire ophoging van het frequentie budget vanuit budgetten buiten artikel 1.

Uitgaven

Opdrachten

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid

Dit betreft een aantal bijboekingen omdat de verwachting is dat het huidige budget onvoldoende is om het aantal verplichtingen dat dit jaar tot betaling komt te kunnen dekken.

Cyber Security

Het betreft hier onder andere een aantal overboekingen naar onder andere het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en TNO.

Ontvangsten

Ontvangsten High Trust

De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 75,3 mln verhoogd.

Licence