Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
          
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

304.412

0

304.412

72.160

376.572

36.317

36.834

‒ 966

1.683

          

Uitgaven

340.794

0

340.794

‒ 12.010

328.784

‒ 19.144

‒ 4.625

10.254

46.887

          

Subsidies (regelingen)

66.272

0

66.272

‒ 16.240

50.032

‒ 23.411

‒ 6.859

7.720

45.204

Cyber security

534

 

534

 

534

    

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland

3.500

 

3.500

 

3.500

    

EU-cofinanciering Digital Europe

26.800

 

26.800

‒ 1.773

25.027

    

Beter aanbesteden

  

0

306

306

    

NGF - project AiNed

29.800

 

29.800

‒ 14.773

15.027

‒ 23.411

‒ 6.859

7.720

45.204

NGF - project Nationaal Onderwijslab

5.638

 

5.638

 

5.638

    
          

Opdrachten

32.898

0

32.898

‒ 6.097

26.801

0

0

0

0

Onderzoek&opdrachten

2.280

 

2.280

819

3.099

1.382

1.292

1.353

1.353

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

5.681

 

5.681

‒ 2.021

3.660

‒ 1.382

‒ 1.292

‒ 1.353

‒ 1.353

Digital trust centre

3.941

 

3.941

‒ 141

3.800

    

Cyber security

8.823

 

8.823

‒ 1.220

7.603

    

ICT beleid

7.593

 

7.593

‒ 2.029

5.564

    

CSIRT - DSP

1.040

 

1.040

 

1.040

    

Nationaal Groeifonds

2007

 

2.007

 

2.007

    

Vervolgprogramma beter aanbesteden

1.533

 

1.533

‒ 1.505

28

    
          

Bijdrage aan agentschappen

54.734

0

54.734

7.345

62.079

164

164

0

0

Bijdrage RVO.nl

13.332

 

13.332

7.345

20.677

164

164

  

Bijdrage RDI

41.402

 

41.402

 

41.402

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

182.702

0

182.702

2.546

185.248

4.103

2.070

2.534

1.683

Bijdrage Metrologie

11.565

 

11.565

 

11.565

    

Raad voor de Accreditatie

1.060

 

1.060

330

1.390

70

   

Bijdrage ACM

802

 

802

 

802

    

Bijdrage aan het CBS

169.275

 

169.275

2.216

171.491

4.033

2.070

2.534

1.683

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.188

0

4.188

436

4.624

0

0

0

0

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.239

 

1.239

 

1.239

    

Bijdrage aan internationale organisaties

2.949

 

2.949

436

3.385

    
          

Ontvangsten

31.934

0

31.934

10.000

41.934

10.000

11.350

12.250

13.375

Ontvangsten ACM

162

 

162

 

162

    

Ontvangsten High Trust

30.200

 

30.200

10.000

40.200

10.000

11.350

12.250

13.375

Diverse ontvangsten

1.572

 

1.572

 

1.572

    
Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

304.412

0

304.412

72.160

376.572

36.317

36.834

‒ 966

1.683

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

304.412

 

304.412

72.160

376.572

36.317

36.834

‒ 966

1.683

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht en bestuurlijk gebonden is 99%. Dit is ongeveer 1% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2022. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingbudget met € 72,2 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 10,5 mln bij de subsidiemaatregel Telecom Caribisch Nederland. In 2023 wordt de verplichting voor deze subsidie meerjarig aangegaan. Verder is de eindejaarsmarge voor NGF-project AiNed van in totaal € 131,9 mln opgevraagd waarvan € 58,3 mln wordt ingezet in 2023. Dit komt doordat het verplichtingenbudget van AiNed volledig op 2022 stond terwijl de verplichtingen over verschillende jaren aangegaan wordt.

Uitgaven

Subsidies

NGF-project AiNedBij het NGF-project AiNed is er sprake van een kasschuif waarbij het budget in 2023 met € 14,7 mln wordt verlaagd. De uitgaven voor dit project worden met name in latere jaren (t/m 2027) verwacht.

Bijdrage Baten-Lastendiensten

Bijdrage RVO.nl

Voor de opdracht aan RVO voor het jaar 2023 heeft er een overheveling van middelen plaatsgevonden voor onder meer de uitvoering van de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds, het EU-programma Digital Europe en de subsidieregeling Beter aanbesteden.

Ontvangsten

Ontvangsten High Trust

Op basis van een oplopende trend van de High Trust boete-ontvangsten wordt de raming met € 10 mln verhoogd.

Licence