Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2020 € 3,6 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 4,7 mln minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,0 mln hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 2 mln:

  • De onderuitputting was met name bij Kennis Informatie Cyber (€ 2,5 mln). In 2020 zijn o.a. door TNO, NWO en Cyberveilig Nederland verkenningen verricht en is advies uitgebracht door een vijftal kwartiermakers uit het veld over de vormgeving van het platform. Aangezien de inderdepartementale besluitvorming pas eind 2020 is afgerond is een aanzienlijk deel van de middelen niet benut.

Uitgaven

Uitgavenmutaties groter dan € 2 mln:

  • De onderuitputting was met name bij Kennis Informatie Cyber (€ 2,9 mln). In 2020 zijn o.a. door TNO, NWO en Cyberveilig Nederland verkenningen verricht en is advies uitgebracht door een vijftal kwartiermakers uit het veld over de vormgeving van het platform. Aangezien de inderdepartementale besluitvorming pas eind 2020 is afgerond is een aanzienlijk deel van de middelen niet benut.

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 2 mln:

  • Het betreft ontvangsten uit boetes van ACM, deze inkomsten zijn van te voren niet exact vast te stellen. De boete-ontvangsten van ACM zijn niet taakstellend. Daarbij geldt dat het aanspannen van een gerechtelijke procedure de betalingsverplichting niet opschort. Afhankelijk van de gerechtelijke uitspraak bij beroep of hoger beroep zal de ACM mogelijk een deel van de in 2020 ontvangen bedragen in een komend jaar moeten terugbetalen.

    De ACM kan i.v.m. vertrouwelijkheid geen uitspraken doen over de betaling door een partij in individuele zaken. De opgelegde boetes worden ook niet altijd openbaar gemaakt, als een uitspraak van de rechter dit verhinderd bijvoorbeeld.

Licence