Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht integratie-uitkeringen

Tabel 3 Overzicht integratie-uitkeringen (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2020

Voogdij 18+

704.592

Beschermd wonen

1.938.274

Participatie

2.122.682

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

9.763

Uitvoeringskosten inburgering

34.406

Wijziging betalingsverloop 2019

1

Stand 2e suppletoire begroting 2020

4.809.718

Licence