Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 10 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

41.875

Stand 1e suppletoire begroting 20201

 

48.833

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wisselkoerstegenvaller BES-fonds

 

4.823

2) Extra middelen Covid-19

 

2.226

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

55.882

1

Stand inclusief mutaties van de 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

Toelichting

1. Wisselkoerstegenvaller BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller (€ 4,8 mln.). Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

2. Extra middelen Covid-19

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet in verband met Covid-19 is afgesproken dat er extra middelen naar de openbare lichamen gaan voor eilandelijk beleid.

Daarnaast hebben de openbare lichamen hebben ook extra kosten gemaakt in verband met de coronacrisis. De openbare lichamen ontvangen in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten hiervoor in 2020 eenmalig een bedrag. De middelen hiervoor zijn afkomstig van artikel 7 van de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

Tabel 11 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

41.875

Stand 1e suppletoire begroting 20201

 

48.833

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wet financien openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FINBES)

 

7.049

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

55.882

1

Stand inclusief mutaties van de 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het BES-fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de uitgaven ten laste van het BES-fonds een post ontvangsten geraamd.

Licence