Base description which applies to whole site

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

0

   

2.227

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 18.433

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 51.166

566

14.427

10.700

70.723

   

6.578

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

150.166

118.252

92.918

91.927

635

11.535

23.348

12.838

70.723

   

8.805

  

Desaldering

87

87

              

Innovatie HWBP - HWBP2

1.531

1.226

   

305

          

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

0

 

26

28

39

    

‒ 93

      

Loon- en prijsbijstelling 2020

9.648

2.499

1.961

1.541

1.523

15

191

387

213

1.172

   

146

  

Overheveling IK HWBP-2

8.805

 

2.935

2.935

2.935

           

Mutaties Miljoenennota 2021

 

3.812

4.922

4.504

4.497

320

191

387

213

1.079

0

0

0

146

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

153.978

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

0

0

0

8.951

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

16.141

‒ 16.141

             

Mutaties Najaarsnota 2020

0

16.141

‒ 16.141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

170.119

107.033

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

0

0

0

8.951

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 846

81.958

‒ 78.311

171.912

89.538

255.048

‒ 7.649

54.941

60.858

‒ 10.588

‒ 136.428

‒ 186.320

‒ 336.354

‒ 84.932

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.034

381.668

468.566

507.318

565.912

662.949

459.928

463.147

531.089

533.162

379.148

275.155

51.742

234.618

 

Desalderingen

12.603

1.064

7.527

‒ 7.540

602

706

1.776

1.536

961

903

‒ 1.841

‒ 107

941

1.551

4.057

467

Extrapolatie 2034

346.501

              

346.501

Innovatie HWBP - HWBP2

‒ 1.531

‒ 1.226

   

‒ 305

          

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

0

170

‒ 236

‒ 28

1

    

93

      

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

0

 

‒ 92

‒ 2.023

186

 

‒ 88

 

184

1.833

      

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 20.550

‒ 13.391

‒ 22.829

12.507

‒ 14.281

‒ 48.294

12.555

893

‒ 39.492

‒ 38.496

‒ 35.120

‒ 722

169.817

83.697

‒ 46.294

Kennisprogramma zeespiegelstijging

6.936

667

1.267

1.267

1.267

1.267

734

467

        

Loon- en prijsbijstelling 2020

77.052

5.433

6.974

8.184

7.893

8.447

9.785

7.547

7.386

7.766

7.954

5.351

3.974

3.435

‒ 9.310

‒ 3.767

Meevaller NURG

‒ 1.666

     

‒ 1.666

         

MIRT onderzoeken Water Veiligheid

1.000

 

500

500

            

Mutaties Miljoenennota 2021

440.895

‒ 14.442

2.549

‒ 22.469

22.456

‒ 4.166

‒ 37.753

22.105

9.424

‒ 28.897

‒ 32.383

‒ 29.876

4.193

174.803

78.444

296.907

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

267.592

384.217

446.097

529.774

561.746

625.196

482.033

472.571

502.192

500.779

349.272

279.348

226.545

313.062

296.907

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

21.215

‒ 21.215

             

Desalderingen

354

354

              

Plan Duinen aan programma BOI van 1.03

300

300

              

opdracht realisatie project Betuweplan van artikel 5.04

500

500

              

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging van 5.02

333

333

              

Mutaties Najaarsnota 2020

1.487

22.702

‒ 21.215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

290.294

363.002

446.097

529.774

561.746

625.196

482.033

472.571

502.192

500.779

349.272

279.348

226.545

313.062

296.907

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

6.665

2.891

1.917

4.719

3.810

2.340

690

240

240

240

240

240

240

256

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.634

11.103

9.617

12.401

10.687

9.337

7.687

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.253

 

BOI 2023

1.000

 

500

500

            

Cybersecurity extrapolatie

4.997

              

4.997

Extrapolatie 2034

2.000

              

2.000

XII: Cybersecurity WV ILT

‒ 3.900

‒ 400

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

1.500

50

513

363

574

           

Desaldering

200

200

              

XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied

1.476

75

75

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

0

‒ 170

210

 

‒ 40

           

Kennisprogramma zeespiegelstijging

‒ 10.311

‒ 1.042

‒ 1.892

‒ 1.892

‒ 1.892

‒ 1.892

‒ 984

‒ 717

        

MIRT onderzoeken Water Veiligheid

‒ 1.000

 

‒ 500

‒ 500

            

Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk

3.987

1.361

2.026

300

300

           

OCW: Uitvoering gebiedsagenda's

25

25

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

99

682

‒ 1.377

‒ 1.206

‒ 2.040

‒ 1.132

‒ 865

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

6.849

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.733

11.785

8.240

11.195

8.647

8.205

6.822

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 5.974

5.974

             

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 847

‒ 847

              

Cybersecurity naar artikel 5.02

‒ 734

‒ 734

              

Ministerie BZK: Uitvoering gebiedsagenda s

50

50

              

Plan Duinen aan programma BOI naar 1.02

‒ 300

‒ 300

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 1.831

‒ 7.805

5.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.928

17.759

8.240

11.195

8.647

8.205

6.822

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

352.001

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

449.834

511.023

571.101

611.646

577.234

683.821

490.963

483.222

609.049

540.399

386.385

282.392

67.784

241.871

348.501

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

439.303

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.590

492.711

581.083

507.868

356.361

286.437

242.585

320.167

303.756

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

470.341

487.794

551.759

637.393

571.348

645.127

512.590

492.711

581.083

507.868

356.361

286.437

242.585

320.167

303.756

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

10.899

4.143

  

‒ 1.037

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

 

Desalderingen

12.890

1.351

7.527

‒ 7.540

602

706

1.776

1.536

961

903

‒ 1.841

‒ 107

941

1.551

4.057

467

Extrapolatie 2034

157.508

              

157.508

Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv

39.126

2.845

2.499

2.643

2.484

2.398

2.296

2.497

2.518

2.521

2.564

2.812

2.905

2.918

2.613

2.613

Mutaties Miljoenennota 2021

 

4.196

10.026

‒ 4.897

3.086

3.104

4.072

4.033

3.479

3.424

723

2.705

3.846

4.469

6.670

160.588

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

187.507

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 1.461

1.461

             

Desalderingen

354

354

              

Mutaties Najaarsnota 2020

354

‒ 1.107

1.461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

186.400

166.340

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

157.508

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

157.508

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

187.507

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Tabel 11
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 600

‒ 14.004

22.500

8.531

694

919

3.006

919

919

1.500

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

23.835

14.862

24.378

11.000

2.752

2.752

4.839

2.752

2.752

1.500

     

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

0

 

92

1.925

    

‒ 184

‒ 1.833

      

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.344

394

248

406

161

15

15

50

15

15

25

     

Onderzoek Zoetwatervoorziening

‒ 10.264

  

‒ 1.833

‒ 1.283

‒ 1.833

‒ 1.833

‒ 1.833

‒ 1.649

       

Mutaties Miljoenennota 2021

 

394

340

498

‒ 1.122

‒ 1.818

‒ 1.818

‒ 1.783

‒ 1.818

‒ 1.818

25

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.229

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 1.106

1.106

             

Opdracht betonning in het Ijsselmeer naar artikel 3.02

‒ 20

‒ 20

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 20

‒ 1.126

1.106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

23.103

16.308

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

759

 

167

717

167

167

367

551

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.844

4.100

1.267

2.083

1.267

367

367

551

       

Implementatie peilbesluit

5.000

    

2.319

2.681

         

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

0

  

98

‒ 186

 

88

         

Onderzoek Zoetwatervoorziening

10.264

  

1.833

1.283

1.833

1.833

1.833

1.649

       

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

1.931

1.097

4.152

4.602

1.833

1.649

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.844

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 1.100

1.100

             

Overboekingen naar ministerie IenW

‒ 166

‒ 166

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 166

‒ 1.266

1.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.578

5.200

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.679

18.962

25.645

13.083

4.019

3.119

5.206

3.303

2.752

1.500

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

28.073

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

25.681

21.508

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

1.520

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 20

20

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

‒ 20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.500

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

 

Extrapolatie 2034

7.155

              

7.155

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.813

122

122

122

122

122

122

122

126

119

119

119

119

119

119

119

Mutaties Miljoenennota 2021

 

122

122

122

122

122

122

122

126

119

119

119

119

119

119

7.274

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

17.163

10.396

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

      

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

143.080

144.668

136.076

157.898

160.917

218.197

157.098

159.867

201.860

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

 

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

691

59

58

78

97

117

136

146

        

Extrapolatie 2034

224.621

              

224.621

Loon- en prijsbijstelling 2020

31.183

2.256

2.257

2.120

2.461

1.833

2.666

1.942

1.988

1.910

1.951

1.951

1.962

1.962

1.962

1.962

Stroomlijnen (meevaller)

‒ 2.644

‒ 2.557

 

‒ 87

            

Stuw Grave (meevaller)

‒ 3.607

          

‒ 3.607

    

Thermisch gereinigde grond op RWS locaties

332

83

83

83

83

           

Extra werkzaamheden instandhouding

4.000

             

4.000

 

Risicoreservering instandhouding

79.200

    

24.750

24.750

2.475

2.475

2.475

2.475

2.475

12.375

2.475

2.475

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 159

2.398

2.194

2.641

26.700

27.552

4.563

4.463

4.385

4.426

819

14.337

4.437

8.437

226.583

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

142.921

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

0

‒ 5.123

5.123

             

Opdracht betonning in het Ijsselmeer

20

20

              

Ministerie EZK: Wind op Zee

331

331

              

Mutaties Najaarsnota 2020

351

‒ 4.772

5.123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

138.149

152.189

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

231.776

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

150.416

152.004

143.412

165.234

168.279

225.559

164.460

167.436

209.015

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

231.776

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

150.379

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Tabel 13
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

7.247

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

‒ 1.231

‒ 1.231

‒ 1.230

‒ 1.230

‒ 1.229

‒ 1.227

‒ 1.226

‒ 628

‒ 927

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

57.771

56.935

56.112

55.470

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

 

Extrapolatie 2034

52.889

              

52.889

Loon- en prijsbijstelling 2020

15.518

337

697

695

3.722

994

959

945

931

921

908

895

882

880

874

878

Mutaties Miljoenennota 2021

 

337

697

695

3.722

994

959

945

931

921

908

895

882

880

874

53.767

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Saldo 2020 Experimenteren cf art. III Deltawet

0

52.100

‒ 52.100

             

Mutaties Najaarsnota 2020

0

52.100

‒ 52.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

72.727

‒ 9.401

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

52.889

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

57.771

56.935

56.112

55.470

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

52.889

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Tabel 14
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

3.342

3.833

3.598

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

249.488

248.188

238.759

237.120

232.917

230.631

235.288

235.287

234.556

234.556

234.556

234.556

234.556

234.556

 

Extrapolatie 2034

234.556

              

234.556

Overheveling IK HWBP-2

‒ 8.805

 

‒ 2.935

‒ 2.935

‒ 2.935

           

Cybersecurity

4.074

2.055

2.019

             

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

939

939

              

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

488

 

488

             

Kennisprogramma zeespiegelstijging

3.375

375

625

625

625

625

250

250

        

Loon- en prijsbijstelling 2020

106.764

7.512

7.463

7.181

7.131

7.004

6.936

7.076

7.076

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

Capaciteit RWS

10.778

1.125

1.853

1.774

‒ 5.278

1.515

9.789

         

Vervolgaanpak bezien vergunningen

1.000

250

750

             

Mutaties Miljoenennota 2021

 

12.256

10.263

6.645

‒ 457

9.144

16.975

7.326

7.076

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

241.611

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

261.744

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

Ministerie EZK: Wind op Zee

1.829

1.829

              

Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten

284

284

              

Overboekingen naar ministerie IenW

‒ 57

‒ 57

              

Mutaties Najaarsnota 2020

2.056

2.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

263.800

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

671

777

1.609

            

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

68.782

69.142

68.200

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

 

Cybersecurity

7.335

3.719

3.616

             

Extrapolatie 2034

62.779

              

62.779

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

477

233

88

68

49

29

10

         

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

386

 

386

             

Ministerie IenW: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

Ministerie IenW: Klimaatadaptatie en Bestuur

‒ 100

‒ 100

              

Landelijk Meetnet Water

4.845

4.845

              

Loon- en prijsbijstelling 2020

16.188

1.143

1.149

1.133

1.102

1.107

1.079

1.079

1.104

1.048

1.041

1.041

1.041

1.041

1.040

1.040

Opdracht VNAC Cyber Security big data

570

170

200

200

            

Staf deltacommissaris extrapolatie

1.736

     

1.736

         

Mutaties Miljoenennota 2021

 

9.060

5.439

1.401

1.151

1.136

2.825

1.079

1.104

1.048

1.041

1.041

1.041

1.041

1.040

63.819

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

77.842

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 300

300

             

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging

‒ 333

‒ 333

              

Cybersecurity

734

734

              

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 60

‒ 60

              

Ministerie LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

530

530

              

Mutaties Najaarsnota 2020

871

571

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

78.413

74.881

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 12.193

‒ 1.829

184

8.252

4.606

‒ 8.105

‒ 6.466

22.284

‒ 18.875

1.125

‒ 1.995

‒ 14.251

562

11.071

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

5.257

18.471

23.984

53.952

76.656

73.336

64.441

150.242

19.800

29.800

16.680

57.733

217.964

350.659

 

3e pakket zoetwater

‒ 294.000

        

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

BOI 2023

‒ 1.000

 

‒ 500

‒ 500

            

Cybersecurity

‒ 11.409

‒ 5.774

‒ 5.635

             

Extrapolatie 2034

309.096

              

309.096

XII: Cybersecurity WV extrapolatie

‒ 4.997

              

‒ 4.997

Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 15.000

  

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

       

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

‒ 1.168

‒ 292

‒ 146

‒ 146

‒ 146

‒ 146

‒ 146

‒ 146

        

Implementatie peilbesluit

‒ 5.000

    

‒ 2.319

‒ 2.681

         

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

‒ 200.000

 

‒ 5.000

‒ 10.000

‒ 20.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 45.000

       

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 437

 

‒ 437

             

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

19.139

10.852

23.092

‒ 12.807

13.268

43.294

‒ 2.555

‒ 893

39.492

38.496

35.120

722

‒ 169.817

‒ 83.697

46.294

Landelijk Meetnet Water

‒ 4.845

‒ 4.845

              

Loon- en prijsbijstelling 2020

80.917

‒ 3.590

‒ 4.514

‒ 4.514

‒ 4.514

‒ 4.514

‒ 4.514

6.075

6.489

6.763

7.759

10.648

12.120

12.528

25.121

19.574

Meevaller NURG

1.666

     

1.666

         

Noordzeeakkoord

‒ 46.800

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

    

Stroomlijnen (meevaller)

2.644

2.557

 

87

            

Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren

‒ 8.000

 

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

          

reservering WBI 2024 tm 2035

‒ 1.000

    

‒ 500

‒ 500

         

Capaciteit RWS

‒ 10.778

‒ 1.125

‒ 1.853

‒ 1.774

5.278

‒ 1.515

‒ 9.789

         

Staf deltacommissaris extrapolatie

‒ 1.736

     

‒ 1.736

         

Stuw Grave (meevaller)

3.607

          

3.607

    

Thermisch gereinigde grond op RWS locaties

‒ 332

‒ 83

‒ 83

‒ 83

‒ 83

           

Extra werkzaamheden instandhouding

‒ 4.000

             

‒ 4.000

 

Risicoreservering instandhouding

‒ 79.200

    

‒ 24.750

‒ 24.750

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 12.375

‒ 2.475

‒ 2.475

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

1.732

‒ 13.571

‒ 2.593

‒ 41.027

‒ 69.231

‒ 45.911

‒ 45.855

‒ 48.633

‒ 2.474

‒ 2.474

646

‒ 41.533

‒ 201.764

‒ 107.051

327.967

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

6.989

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.586

101.609

17.326

27.326

17.326

16.200

16.200

243.608

327.967

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 6.989

6.989

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

‒ 6.989

6.989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

11.889

21.391

12.925

7.425

27.425

18.586

101.609

17.326

27.326

17.326

16.200

16.200

243.608

327.967

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 5.000

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

5.620

9.050

9.000

9.000

‒ 121.000

‒ 43.200

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

4.500

8.589

21.369

27.289

78.300

100.020

118.450

118.400

74.000

29.000

192.600

235.800

169.800

169.800

 

3e pakket zoetwater

294.000

        

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Extrapolatie 2034

169.800

              

169.800

Ministerie IenW: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie

‒ 911

 

‒ 911

             

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 1.500

‒ 50

‒ 513

‒ 363

‒ 574

           

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

15.000

  

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

       

Grote wateren

‒ 2.000

          

‒ 2.000

    

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

200.000

 

5.000

10.000

20.000

40.000

40.000

40.000

45.000

       

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 437

 

‒ 437

             

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

1.411

2.539

‒ 263

300

1.013

5.000

‒ 10.000

        

Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren

8.000

 

2.000

2.000

2.000

2.000

          

Reservering WBI 2024 tm 2035

1.000

    

500

500

         

Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk

‒ 3.987

‒ 1.361

‒ 2.026

‒ 300

‒ 300

           

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

5.652

13.574

23.926

46.013

48.000

32.500

47.500

42.000

42.000

40.000

42.000

42.000

42.000

211.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

4.500

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 4.167

4.167

             

Overboekingen van ministerie IenW

167

167

              

opdracht realisatie project Betuweplan

‒ 500

‒ 500

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 333

‒ 4.500

4.167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

18.408

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

772.741

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

328.027

344.390

352.312

384.765

454.536

469.062

483.250

570.511

391.485

356.174

506.654

590.907

685.138

817.794

776.241

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

351.075

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.300

577.558

439.114

403.796

555.396

599.470

533.470

760.838

845.197

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

342.213

363.629

371.339

368.358

441.598

490.951

478.300

577.558

439.114

403.796

555.396

599.470

533.470

760.838

845.197

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

43.986

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

43.986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

43.986

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

43.986

              
Tabel 15
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 105.688

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.416.030

1.163.041

1.236.634

1.136.704

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

 

XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie

‒ 911

 

‒ 911

             

XII: Cybersecurity WV ILT

‒ 3.900

‒ 400

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied

1.476

75

75

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

XII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

XII: Klimaatadaptatie en Bestuur

‒ 100

‒ 100

              

Extrapolatie 2034

1.251.889

              

1.251.889

Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv

312.681

14.051

15.431

15.866

18.235

14.395

16.471

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden

‒ 3.200

‒ 610

‒ 815

‒ 885

‒ 890

           

Noordzeeakkoord

‒ 46.800

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

    

XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data

570

170

200

200

            

XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics

‒ 80

‒ 64

‒ 16

             

OCW: Uitvoering gebiedsagenda's

25

25

              

Ministerie VWS: microplastics

‒ 50

‒ 50

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

7.892

9.459

10.778

12.942

9.992

12.068

19.846

19.846

19.846

19.846

19.846

24.100

24.100

24.100

1.275.989

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Ministerie IenW

‒ 2.104

‒ 2.104

              

Ministerie EZK

2.660

2.660

              

Ministerie LNV

‒ 716

‒ 716

              

Ministerie BZK

50

50

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 110

‒ 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

834.333

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

1.251.899

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.416.030

1.163.041

1.236.634

1.136.704

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

1.251.899

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Tabel 16
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

       

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 26.737

10.253

33.328

‒ 4.698

601

‒ 9.907

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

20.875

91.773

87.201

45.586

54.291

83.755

91.818

86.919

       

Loon- en prijsbijstelling 2020

9.319

346

1.522

1.446

756

900

1.389

1.522

1.438

       

Mutaties Miljoenennota 2021

 

346

1.522

1.446

756

900

1.389

1.522

1.438

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

21.221

93.295

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

0

491

‒ 491

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

491

‒ 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

21.712

92.804

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

30.424

26.484

49.444

23.393

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

931

‒ 7.438

‒ 24.555

8.445

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.355

19.046

24.889

31.838

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

     

Grote wateren

2.000

          

2.000

    

Loon- en prijsbijstelling 2020

2.061

444

51

195

362

870

139

         

Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden

‒ 3.200

‒ 610

‒ 815

‒ 885

‒ 890

           

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 166

‒ 764

‒ 690

‒ 528

870

139

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.189

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 3.525

3.525

             

Ministerie EZK: getij Grevelingen

500

500

              

Ministerie LNV: PAGW

‒ 1.338

‒ 1.338

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 838

‒ 4.363

3.525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

26.826

21.807

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 21.867

10.000

10.000

10.000

24.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

27.609

19.990

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

‒ 939

‒ 939

              

Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics

‒ 80

‒ 64

‒ 16

             

Vervolgaanpak bezien vergunningen

‒ 1.000

‒ 250

‒ 750

             

Ministerie VWS: microplastics

‒ 50

‒ 50

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 1.303

‒ 766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

26.306

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 9.754

9.754

             

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 1.141

‒ 1.141

              

Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit

‒ 192

‒ 192

              
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 1.333

‒ 11.087

9.754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

15.219

28.978

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

79.839

130.809

131.540

96.524

152.735

115.148

112.818

107.919

21.000

21.000

0

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

78.716

130.801

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

63.757

143.589

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

332

508

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

385

‒ 451

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

             

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

332

508

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

717

57

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

717

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence