Base description which applies to whole site

2.2 Prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda

In de Veiligheidsagenda hebben de Minister van JenV, het college van procureurs-generaal en de regioburgemeesters doelstellingen geformuleerd voor de periode 2019–2022. Deze Veiligheidsagenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s. In onderstaande tabel worden de prestatie-indicatoren omtrent de belangrijkste thema’s gepresenteerd. Een uitgebreide toelichting evenals de definities van de indicatoren zijn te vinden in de Veiligheidsagenda 2019–2022.8

 

Norm

Norm

   
 

2019

2020

2021

2022

Ondermijnende criminaliteit1

       

Aantal aangepakte criminele samenwerkings-verbanden (csv’s)

1.370

     

Mensenhandel2

       

Aantal gemelde slachtoffers bij Comensha

       

Aantal OM-verdachten mensenhandel

190

205

220

240

Aantal complexe onderzoeken

       

Cybercrime1

       

Aantal reguliere onderzoeken naar cybercrime

310

     

Wrv alternatieve of aanvullende interventies

77

     

Aantal fenomeen onderzoeken naar cybercrime

41

     

Wrv alternatieve of aanvullende interventies

20

     

Aantal high tech crime onderzoeken

20

     

Online seksueel kindermisbruik

       

Inzet gericht op misbruikers / vervaardigers (in aantal zaken)

100

100

100

100

Inzet gericht op keyplayers (/netwerken) (in aantal zaken)

15

15

15

15

Inzet gericht op bezitters / verspreiders (in aantal zaken)

400

400

400

400

Executie

       

Positief afgedane dossiers

40%

40%

40%

40%

Aantal dossiers in behandeling

100

100

100

100

1

De norm voor de meerjarige afspraken op het gebied van de ondermijnende criminaliteit en de cybercrime worden pas aan het einde van het jaar 2019 vastgesteld.

2

Er zal gestreefd worden naar een jaarlijkse toename van complexe onderzoeken en interventies, waarbij 2019 het referentiejaar zal zijn. Gedurende de looptijd van deze agenda zal op deze elementen gemonitord worden.

8

Kamerstukken II 2018–2019, 29 628-896, bijlage bij halfjaarbericht politie

Licence