Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Artikel 11 – Integraal Waterbeleid

     

11

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Integraal Waterbeleid

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Subsidieregeling HWBP

2019

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Ex (dur)ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de KRW

2018

2020

       

Overig onderzoek

Jaarlijkse voortgangsrapportage De staat van ons water

2020

2020

 

Periodieke beoordeling van primaire waterkeringen:

Rapportage eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen

2017

2023

 

Toetsing van de Basiskustlijn

2020

2020

 

Jaarevaluatie drinkwatertarieven

(jaarlijks)

2020

2020

Artikel 13 – Bodem en ondergrond

     

13

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Bodem en Ondergrond

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig Onderzoek

     
 

Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem

2019

2020

Artikel 14 – Wegen en verkeersveiligheid

     

14

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Wegen en verkeersveiligheid

2023

2024

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig Onderzoek

     
       

Artikel 16 – Openbaar Vervoer en Spoor

     

16

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

OV en Spoor

2018

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig Onderzoek

     
 

Contouren Toekomstbeeld OV 2040

2018

2020

Artikel 17 – Luchtvaart

     

17

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Luchtvaart

2023

2024

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties

2019

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

2019

2020

2a. MKBA's

Vogelaanvaringen: Evaluatie Convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016–2018

2018

2019

3. Overig Onderzoek

     
       

Artikel 18 – Scheepvaart

     

18

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Scheepvaart en havens

2022

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Eindevaluatie Project Mainport Rotterdam

2019

2020

 

Mobiliteitsbeeld

2020

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

3. Overig Onderzoek

     
       

Artikel 19 – Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

     

20

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

2024

2025

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltrefeendheid en doelmatigheid

     

3. Overig Onderzoek

     
       

Artikel 20 – Geluid

     

20

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Geluid

2021

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltrefeendheid en doelmatigheid

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

20181

2021

3. Overig Onderzoek

     
       

Artikel 21 – Duurzaamheid

     

21

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Duurzaamheid

20120

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Monitoring Circulaire Economie

2019

2021

3. Overig

     
 

Duurzaamheid/ Achtergrondinformatie in trends rondom verduurzaming van biomassa voor geselecteerde commodities

2018

2020

 

Voorstel tot herziening criteria inkoop hout in het kader van het inkoopbeleid

2017

2020

       

Artikel 22 – Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

     

22

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

2024

2025

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltrefeendheid en doelmatigheid

     

3. Overig Onderzoek

     
       

Artikel 23 – Meteorologie, seismologie en aardobservatie

     

23

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltrefeendheid en doelmatigheid

     

3. Overig Onderzoek

     

Artikel 24 – Handhaving en Toezicht

     
       

24

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Handhaving en Toezicht

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltrefeendheid en doelmatigheid

     

3. Overig Onderzoek

     
1

De beleidsdoorlichting Luchtkwaliteit (artikel 20) vindt plaats na afronding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is verlengd tot de beoogde datum van invoering van de omgevingswet (2018).

Toelichting

Bij MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

Licence