Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 SUBSIDIEOVERZICHT

Tabel subsidies (bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie (regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie1 (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie1 (jaartal)

Einddatum subsidie2 (regeling) (jaartal)

 

cijfers conform Jaarverslag

           

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieprogramma wereldwijd werken met water: Partners voor Water (HGIS)

– 13

0

0

0

0

0

0

2015

nvt

2015

 
   

Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's: Partners voor Water (HGIS)

2.985

4.000

1.500

500

0

0

0

nvt

2021

2021

 
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Uitvoeringskosten subsidieregeling stedelijke delta's

1.800

                   
   

Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016–2021

400

400

400

400

0

0

0

2016

2021

2021

 
   

Tijdelijke subsidieregeling Delta Alliance 2016–2020

0

200

0

0

0

0

 

nvt

2020

2020

 
   

Subsidieregeling voor Ontwikkelingssamenwerking (Unie van Waterschappen, Blue Deal)

700

1.200

1.400

1.400

1.500

0

0

       
 

Overig

                     
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Programma Partners voor Water 4 (HGIS)

5.988

9.841

10.102

11.102

8.802

8.802

8.802

5

 

Begroting

                     
   

Provincie Friesland – Regiecollege Waddengebied

60

60

60

60

60

60

60

2014

**

 
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 11.01 Algemeen Waterbeleid

150

100

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Stichting Deltares – Bouw GeoCentrifuge

1.030

1.030

1.040

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

36

220

180

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

13.136

17.051

14.682

13.462

10.362

8.862

8.862

       

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

                     
 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

4.991

7.423

2.211

2.211

2.211

2.497

2.497

nvt

2022

2022

 
 

Besluit

                     
   

Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Bedrijvenregeling

1.511

4.479

4.045

13.156

17.796

17.719

11.713

2015

2020

2024

 
   

Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Collectieve saneringen

800

500

500

500

500

500

500

2015

2020

2024

 
 

Begroting

                     
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.02 Geo-informatie

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.03 Gebiedsontwikkelen

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 13.04 Ruimtegebruik Bodem

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

7.303

12.402

6.756

15.867

20.507

20.716

14.710

       

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling Fietsersbond

582

600

600

600

600

600

600

2016

2021

2021

 
   

Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019

100

250

250

0

0

0

0

nvt

2021

2021

 
   

Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland

3.936

3.736

3.736

3.736

3.736

3.736

3.736

2017

2023

2023

3

   

Subsidieregeling SWOV

3.952

3.869

3.869

3.869

3.869

3.869

3.869

2017

2023

2023

3

   

Subsidieregeling Team Alert

750

765

765

764

764

764

764

2017

2023

2023

3

   

Subsidieregeling Wandelnet en Fietsplatform

0

125

0

0

0

0

0

     

3

   

Subsidieregeling Electrische Voertuigen

0

0

0

0

0

0

0

     

3, 4

   

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

0

13.944

15.305

8.000

0

0

0

nvt

2022

2021

11

 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 14.01 Netwerk

646

0

0

0

0

0

 

*

*

 
   

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid

25

25

0

0

0

0

 

*

*

 
   

Totaal artikel

9.990

23.314

24.525

16.969

8.969

8.969

8.969

       

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

                     
 

Wet

                     
   

NS – Intercityverbinding Dordrecht-Breda

2.000

760

0

0

0

0

0

     

8

 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

950

2.779

2.879

2.817

2.879

879

0

nvt

2019

2022

 
   

Prorail – Uitvoeringskosten subsidieregeling spoorgoederenvervoer

121

121

121

121

121

121

0

       
   

Tijdelijke subsidieregeling Stichting Rocov Fryslân inzake consumenteninspraak Friese Waddenveren 2017–2021

12

12

12

12

12

12

12

nvt

2021

2021

 
   

Tijdelijke subsidieregeling SLKT 2017–2018

48

0

0

0

0

0

0

2018

nvt

2018

 
   

Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022

250

252

252

252

252

212

212

nvt

2022

2022

 
   

Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

0

14.400

14.600

14.900

13.700

12.400

0

nvt

 

2023

3

 

Begroting

                     
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket 2016–2018

326

322

320

320

320

320

320

**

**

 
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – Beleidsondersteuning 2016–2018

237

293

285

285

226

226

226

**

**

 
   

Verkeersverbund Rhein-Ruhr – exploitatie Regional Expres 13

250

250

250

250

250

250

250

**

**

 
 

Incidenteel

                     
   

NS Reizigers BV – Sociale Veiligheid

3.600

1.750

0

0

0

0

0

*

*

 
   

NS- Samenloop Twente

0

2.000

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

181

75

0

0

59

59

59

*

*

 
   

Totaal artikel

7.975

23.014

18.719

18.957

17.819

14.479

1.079

       

Artikel 17 Luchtvaart

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling KDC (Knowledge Development Centre)

35

38

38

38

38

38

38

2017

2022

2022

 
   

Regeling Bijdrage onderwerken graanresten

1.510

1.600

1.786

1.803

1.803

0

0

2016

2022

2022

 
 

Begroting

                     
   

Bijdrage Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) / Omgevingsraad Schiphol (ORS)

369

369

369

369

369

369

369

**

**

 
   

Bijdrage commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

70

140

140

140

140

140

140

**

**

 
   

St. Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schipholregio – Leefomgeving Schiphol

0

1.000

400

400

0

0

0

**

**

 
   

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. – Corporate Biofuel Programme

200

0

0

0

0

0

 

**

**

 
   

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg – klachtenbehandeling AWACS-Geilenkirchen, Weeze-Niederrhein en Luik-Bierset

75

75

75

75

75

75

75

**

**

 
   

Stichting Avi-Assist – Luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika

50

50

50

50

50

50

0

**

**

 
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

100

130

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. – Luchtverkeersdienstverlening Bonaire

805

492

477

0

0

0

0

*

*

   
   

Totaal artikel

3.214

3.894

3.335

2.875

2.475

672

622

       

Artikel 18 Scheepvaart en havens

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

74

0

0

0

0

0

0

2018

nvt

2017

3

   

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018

1.251

1.052

0

0

0

0

0

2018

2020

2019

3

   

Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017–2021

6.344

4.104

1.764

0

0

0

0

nvt

2021

2021

4

 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en Havens

314

68

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

7.982

5.224

1.764

0

0

0

0

       

Artikel 19 Uitvoering Internationaal- en Milieu Beleid

                     
 

Regeling

                     
   

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

698

544

244

244

244

244

244

nvt

2020

2020

 
   

Projectstimuleringsregeling Interreg V

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2020

2020

 
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 19.02 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

51

30

30

6

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

748

574

274

250

244

244

244

       

Artikel 20 Lucht en Geluid

                     
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 20.01 Lucht en geluid

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

0

0

0

0

0

0

0

       

Artikel 21 Duurzaamheid

                     
 

Regeling

                     
   

Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021

956

629

629

629

629

629

629

2015

2020

2021

 
   

Subsidieregeling SMK 2018

150

0

0

0

0

0

0

2014

2020

2018

 
   

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

18.068

0

0

0

0

0

0

nvt

2022

2021

11

   

Regeling nationale EZ-subsidies -Bijlage 4.2.1 (Chemische recycling kunststoffen)

576

3.531

0

0

0

0

0

       
   

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

0

1.075

0

0

0

0

0

nvt

2024

2023

 
   

Subsidies samenhangend met het Klimaatakkoord

0

4.954

48.528

8.000

8.000

12.000

12.000

nvt

2022

2022

4

 

Incidenteel

                     
   

Programma CIRCO en Nederland Circulair

310

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

IPO, VNG, UvW en Klimaatverbond – CO2-schaduwbeprijzing

0

1.853

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Nederland Circulair – Versnellingshuis

0

600

600

0

0

0

0

*

*

 
   

St. Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics – Realisatie en exploitatie van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics

600

400

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

892

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 21.06 Natuurlijk Kapitaal

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 21.07 Duurzame mobiliteit

545

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Totaal artikel

22.097

13.042

49.757

8.629

8.629

12.629

12.629

       

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

                     
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

25.000

8.800

0

0

0

0

0

nvt

2019

2019

 
   

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

1.029

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

nvt

2021

2021

 
   

Subsidieregeling VeiligheidNL

167

180

180

180

180

180

180

nvt

2022

2022

 
 

Europese regeling

                     
   

EU-project NANoReg

1.135

0

0

0

0

0

0

       
   

EU-project ProSafe

246

0

0

0

0

0

0

       
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

272

265

265

175

175

175

175

*

*

 
   

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland – Safety Deal Vuurwerk

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
   

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

316

765

1.669

675

675

675

675

*

*

 
   

Totaal artikel

28.166

12.010

4.114

3.030

3.030

3.030

3.030

       

Artikel 97 Algemeen Departement

                     
 

Wet

                     
   

Nederlands Normalisatie Instituut – Normalisatiewerkzaamheden radioactiviteitsmetingen 2013 – 2017

46

0

0

0

0

0

0

9

 

Besluit

                     
   

COVRA N.V. – Onderzoeksprogramma Eindberging Nucleair Afval (OPERA)

128

0

0

0

0

0

0

nvt

2019

2009

 
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling Urban Futures Studio

250

250

250

250

0

0

0

nvt

2023

2021

 
 

Begroting

                     
   

NWO – Programma Duurzame Logistiek

250

0

0

0

0

0

0

**

**

 
   

NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

750

750

750

0

0

0

0

**

**

10

   

Van Citters Beheer BV – Sanering Thermphos

16.000

5.000

6.700

0

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

                     
   

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

40

32

328

474

502

502

502

*

*

 
   

Totaal artikel

17.464

6.032

8.028

724

502

502

502

       
                           
   

Totaal Hoofdstuk XII

118.075

116.557

131.954

80.763

72.537

70.103

50.647

       

Toelichting

  • 1 Een * in deze kolom betreft een incidentele subsidie, een ** een begrotingssubsidie. Voor deze subsidies geldt geen periodieke evaluatieplicht.

  • 2 Bij de subsidies die aangegeven zijn als Begrotingssubsidies en Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid sub c en sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling aan ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde. Bij de Europese Regelingen zijn de evaluatiemomenten en einddatum niet van toepassing. Bij subsidies die rechtstreeks zijn gebaseerd op een formele wet is geen einddatum aangegeven omdat op grond van de vigerende Comptabiliteitswet 2001 geen horizonbepaling is verplicht.

  • 3 Nieuwe regeling. Publicatie voorzien in de tweede helft van 2019.

  • 4 De middelen voor deze subsidie hangen samen met het Klimaatakkoord.

  • 5 De programmamiddelen voor de programma's Partners voor Water worden op het subsidie-artikel verantwoord.

  • 8 Deze subsidie heeft, hoewel rechtstreeks gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000, een incidenteel karakter. Evaluatiemomenten zijn daarom niet opgenomen.

  • 9 Deze subsidie is verstrekt op grond van de Kaderwet EZ-subsidies. Voor eventuele evaluaties wordt verwezen naar de informatie van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 10 De voortgangsrapportage voor de Subsidie(regeling) Urban Futures Studio is te vinden op: https://www.uu.nl/sites/default/files/voortgangsverslag_urban_futures_studio_2018–2019_web-small_.pdf

Licence