Base description which applies to whole site

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Overzicht meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen
 

Realisatie

Planning

 

Artikel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Geheel artikel?

11

Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

 

         

Ja

12

Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

     

     

Ja

Artikel 11: De beleidsdoorlichting bevindt zich momenteel in de afrondingsfase en wordt voor het kerstreces 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 31 104, nr. 4).

Artikel 12: De beleidsdoorlichting van voormalig artikel 18 is op 24 december 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 30 991, nr. 29).

Voor het meest recente overzicht van de status van beleidsdoorlichtingen, zie: rijksbegroting.nl

Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenprogrammering, zie Bijlage 5 «Evaluatie- en overig onderzoek».

Licence